Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  ustania wypowiedzianego stosunku prawnego, lokator jest uprawniony, według swojego wyboru, bądź do powrotu do lokalu na dotychczasowych warunkach bądź do żądania od właściciela (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  , chyba że osobie tej przysługuje skuteczne wobec lokatora uprawnienie do władania tym lokalem (art. 19 u.o.p.l. w zw. z 222 § 1 K.c.). przeciwko osobie, która narusza prawa lokatora (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  terytorium państwa zamieszkania), uprawnienia do zasiłku pogrzebowego ustalane są wyłącznie na podstawie ustawodawstwa państwa, na terytorium którego osoba zamieszkiwała w chwili (...)

 • Porada prawna na temat jak napisac skarge na lokatora do prezesa spoldzielni

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jak napisac skarge na lokatora do prezesa spoldzielni, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

  na wydłużeniu z 7 do 14 dni terminu dla przedstawienia na piśmie przez właściciela, na żądanie lokatora, przyczyny podwyżki oraz jej kalkulacji. Wydłużenie to ma znaczenie (...)

 • Prawo bankowe

  Bankowego.2. W razie uchylenia decyzji wyrażającej zgodę na wprowadzenie akcji banku do obrotu publicznego, akcje banku na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne.3. Zamianie (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  podwyższony wiek emerytalny lub do dnia, który przypada po osiągnięciu tego wieku lub na stałe), i nie ma ustalonego prawa do emerytury, ZUS informuje go o tym, że: zachowa prawo (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

  podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Przepis ten nie wskazuje konsekwencji braku (...)

 • Zmiany w ochronie praw lokatorów?

  otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację. Zmiana polega więc na wydłużeniu z 7 do 14 dni terminu dla przedstawienia (...)

 • Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

  skrzynce na listy lub w skrytce pocztowej albo pozostawił awizo o nadejściu przesyłki na drzwiach mieszkania lub w skrzynce na listy. Z uwagi jednak na fakt, iż do (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  do dnia licytacji. Skargę na oszacowanie komornika wnosi się do komornika przy zajęciu ruchomości, a gdyby to nie było możliwe - do dnia licytacji.Art. 854. Na każdej (...)

 • Mienie PKP

  nigdy uprawnienia do rozporządzania rzeczą zarządzaną, chyba że właściciel w sposób wyraźny (umownie lub w ustawie) wyraził na to zgodę. Nie wiadomo więc, na jakiej podstawie (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

  żadnych możliwości prawnych aby wymóc na lokatorce przeprowadzkę do któregoś z dzieci. Przede wszystkim jednak pełnoletnie dzieci pomimo, że ciąży na nich obowiązek alimentacyjny, (...)

 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

  zastosowanych do ochrony przetwarzanych danych, czego wymagała polityka bezpieczeństwa - to w pełni można je przenieść do nowej dokumentacji. Nie ma również przeszkód, aby (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  tak jak syndyk.4. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie przepisu ust. 1 ustala sędzia-komisarz w wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora. Na postanowienie sędziego-komisarza

 • Kodeks postępowania cywilnego

  przystąpił, do stanowiska interwenienta w procesie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym. Art. 82. Interwenient uboczny nie może w stosunku do strony, do (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  . 1.  Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  na zasiedlenie - dla bezrobotnego do 30 roku życia Art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku normuje bon na zasiedlenie. Na wniosek (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 34. § 1. Organ administracji publicznej wystąpi do (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  przyczyna wyłączająca go z mocy art. 40, wyłącza się, składając oświadczenie na piśmie do akt, a na jego miejsce wstępuje inny sędzia. § 3. Sędzia, co do którego zgłoszono (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  spór.Art. 13. § 1. Sąd rejonowy orzeka na rozprawie i na posiedzeniu jednoosobowo. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wojskowego sądu garnizonowego oraz do sądu orzekającego (...)

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo do usunięcia danych osobowych; 5) prawo do wniesienia skargi do (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  okres do 3 lat. § 3. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.”Art. 50. § 1. Sąd odwołuje rozłożenie grzywny na raty, (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  stanowisko I Prezesa SN wymagana jest obecność co najmniej 2/3 liczby sędziów każdej z izb. Jeżeli uchwały nie podjęto ze względu na brak wymaganego kworum, do podjęcia uchwały (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  przekazać osobie zlecającej. Jak otrzymać potwierdzenie o wpisie do wykazu? Ministerstwo nie poinformuje ciebie o wpisie do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane