Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  przepisy techniczno-budowlane (między innymi w sprawie warunków technicznych). Znowelizowane przepisy stosuje się zawsze w przypadku nowo wznoszonych budynków, (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  sąd spośród sądów tego samego rzędu (właściwość rzeczowa, np. sądów rejonowych) powołany (uprawniony i zobowiązany) jest do orzekania w konkretnej sprawie (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  . Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 2, jeżeli uzna, że nie wymaga tego (...)

 • Porada prawna na temat jak napisac pismo do prokuratury w sprawie pobicia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jak napisac pismo do prokuratury w sprawie pobicia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  ;rego doręczający nie zastanie w miejscu pracy, można doręczyć pismo osobie upoważnionej do odbioru pism. Art. 139. § 1. W razie niemożności doręczenia w (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. Art. 632. W sprawach wymienionych w artykule poprzedzającym do inspektorów pracy stosuje się odpowiednio (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  przyczyny, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się już za niewłaściwy. Art. 66a. § 1. W aktach sprawy zakłada się (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni. § 2. W razie uzupełnienia braku (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . 149:  1) poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę;  2) pismo składa się (...)

 • Zmiany w prokuraturach

  Generalny - w stosunku do swoich zastępców, dyrektorów biur Prokuratury Krajowej oraz prokuratorów apelacyjnych,  Prokurator Krajowy - w stosunku do prokuratorów pełniących (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  pismo RPO minęły się w czasie.  W 24-stronicowym  piśmie do prezydenta Adam Bodnar przedstawił po raz kolejny swe krytyczne uwagi do nowelizacji. Jak podkreślił, (...)

 • Mienie PKP

  ;w z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie przekazywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych obowiązujące do dnia 1 sierpnia 1985 r. (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  oskarżyciela publicznego w drodze rozporządzenia określonego w art. 17 § 4, mogą w sprawie, w której ujawniły wykroczenie, zwracać się do Policji o przeprowadzenie (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie. 1.500 zł od pozwu: w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji; w sprawie o unieważnienie przetargu 1.000 (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  powództwo, sąd zawiadamia o tym, doręczając jej odpis pozwu. Osoba ta może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda; w tym wypadku do udziału (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  do prac w zespole, w określonych warunkach, przedstawiciela instytucji międzynarodowej powołanej do zwalczania przestępczości.§ 5. Okres współpracy w ramach (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  zarobków lub dochodów świadków;  wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  obalić, należy wykazać, że w rzeczywistości pismo nigdy do adresata nie trafiło. Jak wskazuje się w doktrynie: W dotychczasowym orzecznictwie oraz doktrynie dominującym (...)

 • Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

  pismo WINB można potraktować jako decyzję odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 kpa), mimo tego, że nie zawiera pewnych elementów (...)

 • Sądy 24-godzinne

  .); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  mowa w ust. 2, jest podstawą do prowadzenia egzekucji w zakresie kosztów należnych kuratorowi.Art. 33. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  warunkowym zawieszeniu wykonania kary oraz w sprawie zarządzenia wykonania zawieszonej kary właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji, jednakże (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 20i § 3 pkt 3-5, określonych w decyzji w sprawie porozumienia, organ właściwy w sprawie porozumienia stwierdza z urzędu (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU GEODETY W ZAKRESIE REDAKCJI MAP Zawód Geodeta (...)

 • Co mam zrobić w sytuacji kiedy pracodawca nie chce wydać protokołu z wypadku?

  przedmiotowej sprawie powinien Pan wysłać pismo (za potwierdzeniem odbioru jeżeli chodzi o zleceniodawcę) zarówno do zleceniodawcy, jak i do ZUSu ze zgłoszeniem wypadku, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane