Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks wyborczy

  zaufania.informacje o jednostceakty wykonawcze z Dz.U. i M.P.Art. 31. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 28, art. 29 § 1 (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.§ 2. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  ! Dbaj o zwierzęta – chroń je przed bezpośrednim nasłonecznieniem, dbaj o nieograniczony dostęp do wody pitnej oraz wentyluj pomieszczenia, w których przebywają. Uświadamiaj (...)

 • Porada prawna na temat jak napisać prośbę o wspólny wyjazd do sanatorium

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jak napisać prośbę o wspólny wyjazd do sanatorium, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

  o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego, należy czekać na pisemne powiadomienie o terminie wyjazdu.  O terminie wyjazdu zainteresowany zostanie powiadomiony listownie (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  państwa, tak jak gdyby był tam zatrudniony. Aby okres przepracowany za granicą mógł być zsumowany do okresu wymaganego do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny.   Art. 170. 1. Urząd Patentowy oddala, z zastrzeżeniem ust. 2, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego (...)

 • V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

  , która wniosła prośbę o ułaskawienie, może ją cofnąć. Art. 561. § 1. Prośbę o ułaskawienie przedstawia się sądowi, który wydał wyrok w pierwszej (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  kierowca jak i pieszy.  Jak zawsze przez całą dobę do dyspozycji podróżnych jest całodobowy numer alarmowy SOK: 22 474 00 00 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym O (...)

 • Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

  punktów poniżej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym. ##baner## Jak (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  określonych o rodzaju przydzielonej skazanemu pracy, jego stosunku do pracy oraz o tym, czy skazany przestrzegał porządku prawnego, jak również o zakończeniu (...)

 • Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

  ;cić (podobnie jak wyżej) do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody przez sąd. Jak wynika z opisu sytuacji niezbędne będą wnioski o wyrażenie przez sąd zgody na wyjazd (...)

 • Jak nie dać się cyberprzemocy?

  zwróci się do Ciebie o pomoc. Porozmawiajcie o tym, co się wydarzyło, ustal jak najwięcej szczegółów dotyczących przebiegu wydarzeń. Pamiętaj, że cyberprzemoc (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  korzysta już ze świadczenia o podobnym charakterze za granicą, nie otrzyma go w Polsce. W takich przypadkach do ich wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów

 • Zgoda rodzica na pobyt dziecka za granicą

  (udzielam zgody na wydanie paszportu tylko na wyjazd wakacyjny). Inną natomiast kwestią jest decydowanie o miejscu zamieszkania dziecka. Tu rodzic niepozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do (...)

 • Karta Nauczyciela

  odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  elementów będzie skutkował odrzuceniem naszej apelacji. W takiej sytuacji sąd pouczy nas i wezwie do uzupełnienia apelacji o brakujące elementy, wyznaczając dodatkowy termin do (...)

 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

  , wystąpienie na podstawie art. 111 § 1 k.r.o. do sądu opiekuńczego z wnioskiem o pozbawienie matki władzy rodzicielskiej. Wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd Ponieważ z opisu (...)

 • Prawo bankowe

  Nadzoru Bankowego w sprawie oceny, o której mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 15 lit. b), uprawniony do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wniesienia skargi do sądu administracyjnego (...)

 • Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

  następujących norm: w transporcie lądowym – do równowartości 300 euro; w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro. Do tych wartości nie (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  stosuje się odpowiednio.§ 6.  Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.Art. 27. Współmałżonek wspólnika (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, za środki pieniężne pozostające do jego dyspozycji w depozycie. Skazana, o której mowa w art. 87 § 3 i 4, ma prawo do dokonywania (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  aresztu śledczego lub zakładu karnego.§ 5. Organ, o którym mowa w § 1, zawiadamia sąd o przystąpieniu do wykonania orzeczenia oraz o zakończeniu jego wykonywania. Art. 12. O (...)

 • Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

  rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;  podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;  zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do (...)

 • Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej - opinia prawna

  , notarialnie uwierzytelnionego oświadczenia, na wyjazd dziecka z drugim z rodziców za granicę na okres powyżej 2 miesięcy (takie zezwolenie na wyjazd wymagane było przepisami rozporządzenia (...)

 • Odstąpienie od umowy sprzedaży

  analogicznie jak firma konsumentom \"za pobraniem\"? Czy gdyby firma odmówiła odebrania towaru w ten sposób powstaje roszczenie o zapłatę mimo fizycznego niezwrócenia towaru? Zgodnie z przepisami (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)

 • Chcę się rozwieść

  Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką (...)

 • ślub z obywatelem Turcji

  Mam narzeczonego ,który jest obywatelem z Turcji.Planujemy ślub.Czy mam sie czegos obawiać?Może ktoś ma za męża Turka? (kaśka) Kasia mam dokładnie (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane