Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  terminu jest nieważne.§ 2. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane.§ 3. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.  W przypadku, gdy osoba ubiega się o (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  zgłoszenia o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.  Zarząd (...)

 • Porada prawna na temat jak długo można ubiegać się o spadek

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jak długo można ubiegać się o spadek, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  lata. Ja z dwójką dzieci mieszkam w Polsce. Czy mimo, że nie pracuję, mogę się ubiegać o świadczenia rodzinne?   Mąż pracujący w Irlandii może się ubiegać (...)

 • Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

  , zaświadczenie o numerze REGON, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na rzecz ZUS (o ile dotyczy) – w przypadku (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się także Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, po uprzednim (...)

 • Mienie PKP

  , takie jak art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 (...)

 • Ułatwienia i pomoc dla rolników...

  pomocy wynosi 200 tys. zł. Nawet 900 tys. zł na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wnioski o pomoc można składać do 27 lipca. Od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można ubiegać (...)

 • Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

  majątek wspólny małżonków? Współwłasność łączna będzie dotyczyła całego majątku wspólnego małżonków tak długo, jak długo będzie trwało (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  państwa członkowskiego i znajdują się w sytuacji, która dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego. Dotyczy to np. zamieszkałego w Polsce obywatela Chin, ubiegającego się (...)

 • Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

  w WOT może ubiegać się po jego wygaśnięciu lub uchyleniu. Czy można ubiegać się o miejsce w WOT mając kategorię zdrowia „D”? Znowelizowana ustawa (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  można uzyskać poradę, skorzystać z kalkulatora emerytalnego, dowiedzieć się, jak właściwie wypełnić wniosek. Jak złożyć wniosek o emeryturę? Jak wskazano, (...)

 • Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

  upadłości zmarłego dłużnika, przez co można by zmniejszyć przejmowane długi. Jedynie spadkobierca zmarłej osoby fizycznej, która prowadziła działalność gospodarczą, może w ciągu roku (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  czeku.Oddział 3.Właściwość wyłączna Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  . o dodatkach mieszkaniowych);  uzasadnienie;  pouczenie o nieprzysługującym odwołaniu;  podpis z podaniem imienia i nazwiska lekarza – członka zespołu orzekającego. Jak (...)

 • Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

  najprostsze, w miarę pewne prawnie i jakkolwiek nie daje 100 % gwarancji, iż brat bądź jego spadkobiercy nie upomną się o zachowek tak będzie Pani przynajmniej mogła skutecznie przed tymi (...)

 • Kodeks cywilny

  się warunku, następują skutki takie, jak by warunek się nie ziścił.Art. 94. Warunek niemożliwy, jak również warunek przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego typu: produkcyjnego, w którym będzie się produkować (i magazynować) płyn do papierosów elektronicznych (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje niezależnie od tego, jak długo ma się ubezpieczenie chorobowe. Przykład: Jeżeli kobieta urodziła dziecko dzień (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  rozpatrywania wniosków o ich przyznanie. Zakazane jest przy tym zbieranie danych niemających znaczenia, jak i danych o większym, niż konieczny stopniu szczegółowości, (...)

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

  dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym ("ustawy o KRK"). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o KRK, prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone (...)

 • "Nigeryjski szwindel"

  certyfikaty, kopie potwierdzeń przelewów, itp. Również w tym przypadku, rozpoczyna się gra na zwłokę, która ma na celu jak najdłuższe zwodzenie ofiary i wyłudzenie jak największej (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  obowiązku urząd wydaje zezwolenie na pracę sezonową uprawniające cudzoziemca do pracy;  w kolejnych latach współpracy z danym cudzoziemcem można ubiegać się o tzw. (...)

 • Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

  uprawnienia spadkobiercy przysługujące mu na podstawie przepisów o dziale spadku. Podkreślić należy, że chodzi tu o zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku, a nie o (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  . § 2. Jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, zawiadamia się o tym ujawnionych pokrzywdzonych oraz osobę, o której (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane