Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Definicja istoty sprawy

  sądowemu rozstrzygnięciu. Słowo "może" oznacza, że sąd może lecz nie musi uchylic zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. zażalenie, istota, sąd, istota sprawy, (...)

 • Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

  udziały o równych wartościach) albo poprzez zwiększenie ilości obecnych udziałów (wszystkie udziały o równych wartościach). Istota sprawy jest to, że po podniesieniu kapitału i przyjęciu (...)

 • Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

  rozpatrywana skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie. Jednocześnie uchylając zaskarżone orzeczenie, rozpoznał skargę, gdyż uznał, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona. zwrot (...)

 • Porada prawna na temat istota sprawy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat istota sprawy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o w.o.h. niezgodna z Konstytucją

  podzielił zdanie szeregu pracodawców i ekspertów, uznając niekonstytucyjność tej ustawy.  Przy omawianym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że istota sprawy (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego (...)

 • Mienie PKP

  ograniczone są prawami do rzeczy szczególnego rodzaju, stanowią katalog zamknięty. Ich istota wyraża się w tym, że są to prawa podmiotowe o bezwzględnym charakterze. Prawo zarządu trudno (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  sygnatury sprawy. Ponadto skarżący powinien określić wyraźnie, czy nie zgadza się w całości z postanowieniem sądu, czy też kwestionuje tylko niektóre elementy zaskarżonego postanowienia. (...)

 • Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

  drugiemu, który składając wniosek musiał ją uiścić w całej wysokości. W trakcie postępowania uczestnicy powinni zaś wszelkie koszty ponosić po połowie (np. koszty zaliczki na biegłego). Istota

 • Współuczestnictwo konieczne

  dwóch tygodni od doręczenia zawiadomienia przystąpić do sprawy w charakterze powodów.   Współuczestnictwo konieczne może wynikać: z istoty stosunku prawnego, gdy sama (...)

 • W jaki sposób sąd dokonuje podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków?

  reguła ta będzie miała zastosowanie, jeżeli okoliczności konkretnej sprawy nie przemawiają za przyznaniem lokalu mieszkalnego drugiemu z małżonków. Zdaniem Sądu Najwyższego, kwestia pierwszeństwa (...)

 • Pozostawienie podania bez rozpoznania

  NSA jest forma prawna pozostawienia podania bez rozpoznania. Istota zagadnienia sprowadza się do tego, czy pozostawienie podania bez rozpoznania jako akt nie rozstrzygający sprawy co do istoty, (...)

 • Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  poprzedniej sprawy o alimenty lub rozwód albo innej, z której wynikają wyżej wymienione istotne okoliczności (na przykład dział spadku, podział majątku). Sąd z urzędu (czyli bez (...)

 • Służebność mediów

  , że sąsiad da się nakłonić do zawarcia umowy lub wystąpi o stwierdzenie zasiedzenia służebności. Pozostaje droga sądowa, która, jak napisałem, nie daje gwarancji pozytywnego rezultatu. Istota (...)

 • Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

  właśnie z nimi najtrudniej jest uzgodnić pewne sprawy i dojść do porozumienia. Dlatego też kwestia ta została uregulowana przepisami prawa, by w razie sporów i wątpliwości, dało się uzgodnić (...)

 • Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

  i czy okoliczność ta wiąże się z koniecznością wystawienia faktury VAT. Wyjaśnić należy w związku z powyższym, iż istota umów o przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na (...)

 • Prawa i obowiązki kuratora spadku

  napotyka w tym zakresie jakiekolwiek trudności. Istota zarządu wymaga dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej gospodarki zajętą nieruchomością. Zarząd sprawowany (...)

 • Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

  (czyli małżonków) jest umowa cywilnoprawna. W praktyce najczęściej spotykany jest tzw. kontrakt menedżerski, którego istota sprowadza się do zarządzania przedsiębiorstwem przez

 • Konflikt interesów adwokata

  uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej. W myśl par. 22, adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej, jeżeli udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej (...)

 • Zasiedzenie na rzecz obojga małżonków, czy jednego z nich – opinia prawna

  majątku wspólnym, decyduje sąd po zbadaniu wszystkich okoliczności konkretnej sprawy. Zasiedzenie na rzecz obojga małżonków, czy jednego z nich – opinia prawna

 • Dobrowolne poddanie się karze

  zagrożony do 8 lat, przed zakończeniem pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej. To czy jest to korzystne dla oskarżonego czy nie, zależy od konkretnej sprawy. Instytucja ta jest pomyślana głównie (...)

 • Powództwo właściciela przerywa bieg zasiedzenia

  ze skutkiem ex tunc. Jak Sąd Najwyższy uzasadnił swoje rozstrzygnięcie? Sąd Najwyższy, przedstawiając najważniejsze motywy rozstrzygnięcia, wskazał, że istota problemu sprowadza się do wykładni

 • Co z Magdaleną Żuk?

  to, aby zajęli się kompleksowym, dogłębnym, szczegółowym rozwiązaniem tej sprawy. - „Trwają intensywne czynności śledcze. Przesłuchano kilkadziesiąt osób (…), istota (...)

 • Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

  prawną postać zadośćuczynienia należnego z tytułu wyrządzenia krzywd w wyniku pozbawienia własności na podstawie przepisów nacjonalizacyjnych. Istota rekompensaty nie została do tej pory ustawowo (...)

 • Kto ma pokryć szkodę zalania mieszkania?

  ;d, to będzie Pani zobowiązana do pokrycia szkody (mimo, iż nie zawiniła Pani jej powstaniu - to jest jednak istota odpowiedzialności na zasadzie ryzyka).Przy przyjęciu zaś pierwszego poglądu

 • Sprawa piekarza z Legnicy

  prawidłowość wyceny niezaewidencjonowanej produkcji. W odpowiedzi na doniesienia medialne Ministerstwo Finansów podkreśliło zaś, że istota problemu dotyczy nieewidencjonowanej sprzedaży wyrobów (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • DZIWKA-ZNIESŁAWIENIE

  Co mam zrobić?W mojej rodzinnie wsi sądsiedzi zniesławiają moją rodzinę, ostanio była groźba śmierci lub spwodowanie inwaldztwa. Równiez mojej (...)

 • alimenty a dochody mojej drugiej zony

  Witam, prosze o informacje czy dochody mojej drugiej zony moga byc brane na sprawie dotyczacej obnizenia alimentow na moje dzieci? Mam 2 dzieci z pierwszego (...)

 • Chcę rozwodu - SZUKAM b. dobrego ADWOKATA

  Jeśli ktoś z Państwa może mi polecić bardzo dobrego adwokata z Warszawy specjalizującego się w rozwodach i sprawach mająkowych to bardzo proszę (...)

 • ojciec nie placi alimentow

  Chcialam 300 zl na dziecko (1,5 roku), sad okregowy po apelacji ojca dziecka ustalil 200 zl. Nie dostalam jeszcze ani zlotowki. Komornik tez nic nie moze (...)

 • przemoc psychiczna w domu

  Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane