Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Czy podrobienie weksla in blanco jest zagrożone taką samą kara jak podrobienie pieniędzy?

  in blanco i domagania się zapłaty od wystawcy weksla. Podsumowując, skoro weksel in blanco potwierdza istnienie prawa majątkowego, należy przyjąć, że jest papierem wartościowym. Weksel in (...)

 • Weksel in blanco a termin przedawnienia

  listopada 2010 roku, sygn. akt V CSK 142/10, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Zbiór Dodatkowy 2011 - Numer D, poz. 73 weksel in blanco, uzupełnienie, przedawnienie, upływ terminu

 • Wypełnienie weksla in blanco

  w sposób jasny określona w art. 14 prawa wekslowego, który stanowi, że indos przenosi wszystkie prawa z wekslu. Jeżeli indos jest in blanco, posiadacz wekslu może między innymi: wypełnić indos

 • Porada prawna na temat in blanco

  Nie szukaj dłużej informacji na temat in blanco, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

  wekslem in blanco, a tym samym zgadza się odpowiadać wekslowo po uzupełnieniu weksla wobec przyszłych nieznanych mu posiadaczy. Wystawienie weksla in blanco łączy się z zawarciem porozumienia (...)

 • Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

  też rozważna osoba nie wystawi nigdy weksla in blanco bez deklaracji wekslowej. Takiej sytuacji nie należy jednak wykluczyć. Interpretacja postanowienia, że weksel in blanco może być wypełniony (...)

 • Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

  in blanco nie da się ustalić w chwili jego wystawienia, a wystawca weksla dokonał zapłaty tej opłaty w wysokości 15 zł. Późniejsze wypełnienie tego weksla na określoną kwotę (sumę wekslową), (...)

 • Wypełnienie weksla in blanco

  wierzyciela, ale lepiej wręczać weksle in blanco tylko osobie, do której mamy zaufanie. Pracownicy ANR twierdzą, że weksel in blanco wystawiony na urzędowym formularzu nie może być wypełniony (...)

 • Zwrot weksla in blanco

  Czy w przypadku zwrotu weksla in blanco złożonego na zabezpieczenie, powinno się też zwrócić wystawcy weksla, deklarację wekslową do tego weksla? Z wystawieniem weksla in blanco łączy się (...)

 • Poprawne uzupełnienie weksla in blanco

  Jak uzupełnić weksel in blanco i jaki dokument sporządzić, aby móc przenieść prawa do niego na rzecz osoby trzeciej - nazywa się to, jak przypuszczam, indosowanie weksla. Weksel in blanco jest

 • Ustawa prawo wekslowe

  osoby, działającej bez pełnomocnictwa albo przekraczającej jego granice (art. 8), o wekslu in blanco (art. 10) oraz o protestach (art. 85-95) z tą różnicą, że protest ma być dokonany (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  in blanco i bez indosowania. Art. 18.  Indosant odpowiada w braku przeciwnego zastrzeżenia za zapłatę czeku.Indosant może zabronić dalszego indosowania; w tym przypadku nie odpowiada wobec

 • Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

  płatności na konkretny dzień 5 sierpnia 2006 r. Następnego dnia zacznie się bieg trzyletniego terminu przedawnienia. weksel, in blanco, weksel własny, pożyczka, przedawnienie

 • Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

  zabezpieczyć przed zarzutem wypełnienia weksla niezgodnie z wolą stron. prawo wekslowe, weksel in blanco

 • Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

  . Weksel in blanco może być wypełniony elementami obligatoryjnymi, od których zależy ważność wekslu. Zgodnie z rozpowszechnionym poglądem, weksel in blanco wypełniony niezgodnie z zawartym (...)

 • Weksel gwarancyjny

  odpowiedzi na to pytanie. Jak należy rozumieć abstrakcyjność weksla in blanco w świetle w/w jeśli zaspokojenie z weksla gwarancyjnego in blanco może nastąpić jedynie w razie nieuczynienia (...)

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  zobowiązań, dlatego jako zabezpieczenie mogą wręczyć sobie weksle in blanco, które w razie odmowy zapłaty zostają uzupełnione według stanu ze wskazanego dnia. Weksel in blanco powinien (...)

 • Zwrot zapłaconych weksli

  jest pan posiadaczem weksla in blanco, i nie jest Pan indosantem, ewentualne poszukiwanie zwrotne nie będzie przeciwko Panu zwrócone. Dłużnikami z weksla mogą być: wystawca, trasat, indosanci

 • Skutek prawny deklaracji wekslowej

  Firma posiada weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi na zabezpieczenie umów sprzedaży towarów masowych. Weksle in blanco zawierają tylko podpis wystawcy, są bez daty ich wystawienia, natomiast (...)

 • Weksel in blanco

  , in blanco, zawiadomienie, wezwanie do zapłaty

 • Weksel niezupełny (in blanco)

  Czy posiadając weksel in blanco i wypisując go weksel ten przestaje być in blanco? Czym różni się weksel in blanco od weksla wypisanego? Weksel niezupełny (in blanco) to weksel, (...)

 • Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

  - lub, że uprawnionym z weksla jest każdy jego posiadacz - indos in blanco - bez wskazania osoby uprawnionej. Weksel in blanco do dokument wekslowy (blankiet), który zostaje opatrzony jedynie podpisem

 • Zwrot weksli poręczycielowi

  się w niepowołane ręce. Czy mogę wnieść o ich zniszczenie? Przedmiotowe weksle in blanco poręczone wekslowo zostały wystawione w celu zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy kredytu. (...)

 • Weksle w stosunku pracy

  in blanco pracodawcy, zawarcie umowy określającej zasady wypełnienia przez pracodawcę takiego weksla. Warto też umieścić na wekslu klauzulę nie na zlecenie. Powodować to będzie, że pracodawca (...)

 • Elementy weksla

  . Skreślenie tego pola może wskazywać, że nie uzgodniono sposobu jego wypełnienia, a wówczas weksel będzie nieważny. Jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia (in blanco), zostałby uzupełniony

 • Poprawne wypełnienie weksla in blanco

  , weksel in blanco

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Weksel in blanco

  Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca uzależnił moje zatrudnienie od podpisania weksla in blanco. Wtedy nie mając innego wyjścia podpisałem go. (...)

 • Weksel in blanco - jak wypełnić prawidłowo?

  Bardzo proszę o pomoc. Jak powinien być przygotowany / wypełniony częściowo weksel in blanco składany wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie (...)

 • In Blanco

  Podpisalem ostatnimi czasy weksel in blanco u pracodawcy teraz mysle ze byla to zla decyzja czy mozliwe jest zazadanie zwrotu tego weksla badz uniewaznienie (...)

 • Dług z weksla in blanco

  Czy ktoś mi może odpowiedzieć na pytanie: Nakaz zapłaty z weksla in blanco czy jest możliwe aby sąd nie uznał tego roszczenia ? (ROB70) Sąd nie (...)

 • Szantaż wekslem in blanco

  Co zrobić, gdy w przypadku spłacenia dłużnikowi należności nie oddał mi weksla, a teraz żąda ode mnie potwornych kwot. Weksel in blanco potwierdzony (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane