Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VAT przy transakcji łańcuchowej

  w analizowanej sprawie nie będzie miał zastosowania przepis art. 19 ust. 9 ustawy o VAT stanowiący, iż w przypadku gdy import towarów objęty jest procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej (...)

 • Zwolnienia od VAT

  odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych; import złota przez Narodowy Bank Polski; import powracających z terytorium państwa trzeciego, zwolnionych od (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju należy zgłosić planowane nabycie wewnątrzwspólnotowe do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe. Import W (...)

 • Porada prawna na temat import zlomu warunki

  Nie szukaj dłużej informacji na temat import zlomu warunki, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  warunki dotyczące nabywcy towaru. Tymczasem, aby doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, określone warunki musi spełnić również dostawca towaru. Otóż WDT występuje tylko wtedy, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  Polskiej;   5) przez import części zamiennych i akcesoriów, w których wzór jest stosowany lub zawarty w celu napraw statków, o których mowa w pkt 4;   6) wykonywania

 • Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

  , formularz VAT-R, załącznik VAT-R/UE, podatnicy czynni, rejestrowanie się dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych, import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  kontrolą celną - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą.9. Jeżeli import towarów objęty jest procedurą celną: składu celnego, odprawy (...)

 • Mienie przesiedleńcze z USA

  Jestem zainteresowany sprowadzeniem samochodu z USA w ramach "mienia przesiedleńczego". Jakie warunki muszę spełnić aby tego dokonać? Import samochodu osobowego ze Stanów Zjednoczonych (...)

 • "Towary używane" zwolnione z VAT

  opodatkowanych. Aby omawiany przepis art. 43 ust. 6, wyłączający zwolnienie od podatku VAT miał zastosowanie, wszystkie trzy omówione powyżej warunki muszą być spełnione łącznie. Niewystąpienie (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  ) oraz spełniać warunki ustanowione w danym państwie trzecim. Zob. też: Zagraniczne podróże ze zwierzętamiSzczegółowe informacje dotyczące warunków przewozu zwierząt domowych

 • System monitorowania drogowego przewozu towarów

  przepisach rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów określającego szczegółowe warunki odstąpienia od nałożenia kar pieniężnych. Istotnym elementem całego systemu będzie (...)

 • Kiedy występuje import usług?

  podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.) import usług, podatek VAT, podatnik, nabywca, kontrahent z UE, państwa członkowskie, miejsce świadczenia, Wspólnota Europejska

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

  chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury. Z momentem, kiedy określone warunki przestają być spełnione, u podatnika, który

 • Podatki a faktura z USA

  telekomunikacyjne, VAT, podatek od towarów i usług, księgowanie, dowód księgowy, rachunek, zakup przez Internet, import usług

 • Mienie przesiedleńcze z Norwegii

  przesiedlenia osoby fizycznej przybywającej na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającej z czasowego pobytu z terytorium państwa trzeciego, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (...)

 • Import odzieży markowej z USA

  . - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117, ze zm.). import towarów, cło, VAT, faktura VAT, sprzedaż, podatek, podatnik, płatnik, rozliczenie, zgłoszenie, certyfikat

 • Kto jest \"małym podatnikiem\" VAT?

  1.200.000. euro. Obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o posiadaniu statusu małego podatnika Status małego podatnika przysługuje z mocy samego prawa, jeśli tylko podatnik spełnia warunki (...)

 • Opłata za złomowanie pojazdu

  następujące warunki: 1) pojazd jest zarejestrowany na terytorium kraju, zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) pojazd wycofany z eksploatacji: a) jest kompletny, b) nie zawiera innych odpadów, które (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  odpowiednio; 2) w postaci elektronicznej przepisy art. 13 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dokonywania (...)

 • Ewidencje na potrzeby podatku VAT

  Polska, nie powstaje obowiązek prowadzenia ww. ewidencji, gdy transport lub wysyłka kończy się na terytorium kraju. Zasadę tę stosuje się, jeżeli są spełnione wszystkie warunki do przeniesienia (...)

 • Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

  za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import Nowe zasady odliczania podatku VAT przy zakupie samochodu osobowego Jak podróżny dokonuje zgłoszenia celnego? (dot. przypadku zgłoszenia

 • Podatek VAT i podatek dochodowy a usługi edukacyjne - opinia prawna

  za import usługi, gdyż jeden z warunków łącznych nie został spełniony. Albowiem z importem usług mamy do czynienia tylko wówczas, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:   usługodawca (...)

 • Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

  . dookreślono jedynie, iż do takich działań należy zaliczyć również import. Jak wynika z wykładni literalnej obu przepisów ust. 1 i ust. 2 art. 155 p.w.p., działania określone w tych (...)

 • Nadzór Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem hurtowym produktami leczniczymi

  , hurtownia, obrót, import, eksport, zezwolenie, uzyskanie, obowiązek, cofnięcie, wygaśnięcie, towary, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane