Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  ; 3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych; 3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?

  przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2011, wynosi: 1) 55% emerytury (...)

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

  wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne w sytuacji, gdy jego stosunek pracy ustaje w trakcie roku kalendarzowego, (...)

 • Porada prawna na temat ile wynosi urlopowe dla nauczyciela w roku 2011

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ile wynosi urlopowe dla nauczyciela w roku 2011, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  000 zł i nie przekracza 50 000 zł, c) 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach, 2) dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy, 3) (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników: 1) (...)

 • Czy i jak można zwolnić nauczyciela - opinia prawna

  zatrudnia nauczycieli mianowanych, jednak w dalszej części zapytania mowa jest o umowie o pracę. W związku z tym należy rozstrzygnąć, czy nauczyciele, o których mowa w zapytaniu, zatrudnieni (...)

 • Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

  pracowników naukowo-dydaktycznych 1/4, a dla pracowników dydaktycznych 1/2 pensum. Nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko do jednego roku nie można zatrudniać (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  nieznacznych ilości napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu: dla członków załogi w czasie wolnym od służby - w dniach uroczystości i jubileuszów (...)

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego (...)

 • ZFŚS a przetwarzanie danych osobowych

  stanowią świadczenia urlopowe dla nauczycieli, które są wypłacane zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela (świadczenie to wypłacane jest w wysokości odpisu podstawowego, (...)

 • Czas pracy nauczyciela

  wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w ustawowym ustaleniu zawartym w Karcie Nauczyciela, w tym również nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  niepełnosprawności.2. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:1) 44,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 56,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  pracowników na nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nielegalne zatrudnienie. Adresy i telefony okręgowych inspektoratów (...)

 • Ułatwienia i pomoc dla rolników...

  ;w netto, w drugim roku - 8 proc. przychodów netto, w trzecim roku - 6 proc. przychodów netto, w czwartym roku - 5 proc. przychodów (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  kończyn, szybko uzupełnij płyny z zawartością elektrolitów; dostarczą ich np. napoje dla sportowców. Jeśli po upływie godziny odpoczynku w chłodniejszym miejscu (...)

 • Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

  mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym (...)

 • Jak założyć radę rodziców?

  zebranie rodziców wychowanków danej placówki; w szkołach artystycznych - przedstawiciele w liczbie określonej w statucie szkoły, wybrani w tajnych (...)

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  ) Przykładowe pytania na egzamin pisemny dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - rok 2009 (PDF 294 KB)   Zob. też: Nowości w gospodarce nieruchomościami Zmiany (...)

 • Kolejne podwyżki dla nauczycieli

  pierwszym roku wdrażania reformy edukacji o 17 768 wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W tym roku (...)

 • Jakie emerytury dla nauczycieli?

  rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  placówkach, (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych, zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych, zajęć dydaktycznych (...)

 • Zmiany w emeryturach i rentach oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowym

  lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, którym przysługuje emerytura w związku z tym, że spełnili łącznie następujące warunki:  osiągnęli wiek emerytalny wynoszący (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  studiują (także za granicą) i nie uzyskały w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane