Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

  podatku. Od 1 marca 2017 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 1.000 zł, a najniższa renta z tytułu (...)

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy

  pobierania renty szkoleniowej może ulec skróceniu. Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty i nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej (...)

 • Dla kogo renta rodzinna?

  jak dla wdów i wdowców oraz gdy zmarły syn czy córka w sposób znaczący przyczyniał się do ich utrzymania.   Ile wynosi renta rodzinna?   Renta (...)

 • Porada prawna na temat ile wynosi renta osoby z zespolem downa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ile wynosi renta osoby z zespolem downa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  lub z dnia zgłoszenia wniosku o  emeryturę, z następnego dnia po ukończeniu 65 lat, z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego. Co z rentą rodzinną (...)

 • Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

  przyznawana jest renciście, który osiągnął wiek uprawniający do emerytury. Emeryturę przyznaje się od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do emerytury, a w przypadku, gdy wypłata (...)

 • Kodeks cywilny

  wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił zdolność do czynności prawnych, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z (...)

 • Zawieszenie i wstrzymanie renty socjalnej

  , albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Zatem otrzymywana renta nie powoduje zawieszenia renty socjalnej oraz może być łączona z rentą (...)

 • Renta socjalna

  socjalna? Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  najkorzystniejsze wynagrodzenie z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Pan Jan udowodnił 23 lata pracy na umowie o pracę, ale udokumentował (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  renty z instytucji ubezpieczeniowej tego państwa, zamieszkałym w każdym innym państwie członkowskim. Z zasadą zachowania praw nabytych związana jest zasada transferu świadczeń, według której

 • Renta inwalidzka wspólnika spółki cywilnej – opinia prawna

  wojskową, renta z tytułu niezdolności do pracy pozostającej w związku z wypadkiem przy pracy (w drodze do lub z pracy) lub chorobą zawodową. W tym miejscu należy odpowiedzieć (...)

 • Najniższa i najwyższa renta z tytułu niezdolności do pracy

  , wartość renty stanowi 80% podstawy jej wymiaru dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, a 60% podstawy wymiaru dla osoby częściowo niezdolnej do pracy. Przy czym najniższa renta z (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  o niezwłoczne podjęcie czynności mających na celu wydanie i przekazanie takiej osoby organom państwa obcego. Wraz z osobą przekazuje się akta sprawy, o ile nie zostały one uprzednio (...)

 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy. Dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i osoby z nią współpracującej, (...)

 • Od marca dostaniesz wyższą emeryturę

  blisko 22 zł więcej, a renciści całkowicie niezdolni do pracy z powodu wypadku na dodatkowe 26 zł miesięcznie. Ile wyniosą najniższe świadczenia? Minimalne świadczenia wylicza się poprzez (...)

 • Kierujący pojazdami

  ) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz (...)

 • Zmiany w emeryturach i rentach oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowym

  gospodarczą, będą podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu działalności, aż do czasu ustalenia prawa do emerytury. Będą więc musieli opłacać składki w pełnej wysokości. Podstawa

 • Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

  zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej. Kwoty najniższych świadczeń wynoszą: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do (...)

 • Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Renta rodzinna - czyli co? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty (...)

 • Renta rodzinna

  renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna w chwili obecnej wynosi, dla jednej osoby uprawnionej (...)

 • Emerytury i renty w 2018 r.

  1.000 zł do 1.027 zł, tj. o 27 zł, przeciętna emerytura wzrośnie z 2.163,59 zł do 2.222,01, tj. o ok 58,42 zł, przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie z 1.611,37 (...)

 • Praca na emeryturze. Od dziś dorobisz więcej

  świadczenia Kwota emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 799,18 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 613,38 (...)

 • Emeryt i rencista dostanie dodatek

  miesięczny dochód tej osoby lub łączny miesięczny dochód współmałżonków albo rodziny z 1 hektara przeliczeniowego odpowiada kwocie ustalonej na podstawie przepisów (...)

 • Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2009 r.

  tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna o 38,81 zł, z 636,29 zł do 675,10 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 29,86 zł, z 489,44 (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej ?autobus szkolny";42

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane