Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

  stanie zakupić co najmniej tyle metrów kwadratowych powierzchni użytkowej budynku (ustalanej według średnich cen), ile był w stanie zakupić w dniu wpłaty. Czyli należy (...)

 • Przedawnienie przestępstwa sprzed 1998r.

  . Według starego kodeksu obowiązującego do roku 1997 przedawnienie to wynosi 5+5 lat, według zmian w nowym kodeksie przedawnienie wynosi 10+5 lat. Czy we wrześniu 2006r będzie (...)

 • Kodeks karny

  mowa w § 3, orzeka się na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, zaś obowiązek, o którym mowa w § 7, orzeka się na okres od 6 miesięcy do (...)

 • Porada prawna na temat ile wynosi przedawnienie w banku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ile wynosi przedawnienie w banku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zdolność kredytowa

  kredytobiorcy i dokonanie oceny, czy jest on w stanie podołać swym obowiązkom wynikającym z umowy kredytowej. Ocena ta w dużym stopniu będzie opierała się na kryteriach ekonomicznych, jednakże (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  . przedsiębiorców, którzy ukończyli 65 rok życia. Rozwiązanie powstało w efekcie sygnałów zgłaszanych nam przez przedsiębiorców. Generacja obecnie (...)

 • Przedawnienie kredytu w banku

  kredytu ustanowiona byłaby hipoteka, wówczas bank mógłby się z niej zaspokoić mimo przedawnienia roszczenia głównego. przedawnienie roszczeń, przedawnienie kredytu w banku, (...)

 • Niespłacenie karty kredytowej.

  W 2012 roku wziąłem kartę kredytową w banku. Niestety przez zaistniałą sytuację, nie byłem w stanie jej spłacić. Chciałem całą sprawę załatwić polubownie, niestety bank (...)

 • 500+ na nowy okres świadczeniowy

  , zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej, jak i  innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. (...)

 • Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

  realizacją przez małżonków odrębnych inwestycji.  Jak już wspomniano, małżonkami w rozumieniu omawianej ustawy są z zaś osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, (...)

 • Emerytura pomostowa - Kto może przejść na emeryturę pomostową?

  pracy, którą wykonywałeś: przed 1 stycznia 2009 r. w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu dotychczasowych przepisów, stale (...)

 • Kto może przejść na emeryturę pomostową?

  uwzględnia się: okresów, w których opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne rolników, okresów, w których prowadziłeś gospodarstwo (...)

 • Przedawnienie roszczeń

  stało się wymagalne (art.120 ust. 1 kodeksu cywilnego), a więc w momencie, w którym dłużnik zobowiązał się do zwrotu pożyczki. W wyniku działań wierzyciela bieg terminu przedawnienia (...)

 • Kredyt dla osoby chorej psychicznie

  wynosi 520 zl. Pożyczkę wzięła w banku A i u B. Nadmieniam ze jestem w trakcie załatwianie sprawy o ubezwłasnowolnienie siostry ze względu na fakt, że nie jest absolutnie w (...)

 • Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

  : nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Polski, a także każda inna czynność prawna dotycząca udziałów (...)

 • Na jakich zasadach udziela się wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

  zatrudnionych pracowników; w przypadku dużych projektów inwestycyjnych - kwoty obliczonej według powyższego wzoru. Jeśli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  zamieszkania osoby trzeciej, bądź w miejscowości, w której trasat ma miejsce zamieszkania, bądź w innej miejscowości.Art. 5.  W wekslu, płatnym za okazaniem lub w (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  wydatków wchodzi w skład kosztów postępowania.2. Postanowienie w sprawie zwrotu wydatków wydaje sędzia-komisarz po wysłuchaniu członka rady i syndyka, (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  podatku uważa się: przy zapłacie gotówką — dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy lub na rachunek tego organu (...)

 • Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

  układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów (...)

 • Pozew o zapłatę za nieprawidłowe wykonanie dzieła

  , że sąd odrzuci pozew stosując zarzut przedawnienia? Czy przedawnienie jest z urzędu czy też taki zarzut musi złożyć pozwany? 1. W jakim trybie mam wystąpić do sądu (postępowanie w (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2, 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upoważnienie do ich (...)

 • Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

  ;rych mowa w art. 922 § 3 K.c. wchodzą w skład długów spadkowych. Koszty postępowania spadkowego ponoszą bowiem sami uczestnicy tego postępowania. W związku z tym do (...)

 • Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

  . (analogiczny pogląd na tle art. 231 k.c. wyraził SN w orzeczeniu z dnia 6 marca 1981 r. III CRN 25/81). W związku z tym spadkobierca byłby uprawniony do żądania oddania w drodze umowy (...)

 • Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

  , opartym na składanych publicznie zapewnieniach wykonawcy, producenta lub jego przedstawiciela (np. w reklamie co do właściwości dzieła).  W wypadku tych szczególnych rodzajów (...)

 • Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

  , gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego). Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Wynosi on: 4.000 zł — tj. niezależnie od faktycznych kosztów (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • Ratunku Kruk ściga PILNE

  Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • PRESCO!POMOCY!!!

  Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane