Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  dozór ruchomości z taką starannością, aby nie straciły na wartości, i oddać je na wezwanie komornika lub stosownie do orzeczenie sądu albo na zgodne wezwanie obu stron. (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  komornika, a za zgodą komornika także w inny sposób. § 2. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporządzone w formie dokumentu urzędowego.Art. (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na (...)

 • Porada prawna na temat ile sie czeka na alimenty od komornika

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ile sie czeka na alimenty od komornika, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

  wyrok będzie podlegał wykonaniu w drodze egzekucji, co oznacza, że o ściągnięcie potrzebnych sum można zwrócić się do komornika.     Komu i od kogo należą się alimenty? Alimenty (...)

 • Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  dziecka istnieje niezależnie od tego, czy pochodzi ono z małżeństwa. Jeżeli dziecko urodziło się w związku pozamałżeńskim, obowiązek alimentacyjny istnieje od chwili urodzenia dziecka, (...)

 • Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

  uzyskaniu nieprawomocnego wyroku, zasądzającego alimenty od Pani byłego męża (Sąd dokona wpisu hipoteki kaucyjnej), jeśli wpis hipoteki przymusowej na podstawie orzeczenia zasądzającego (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa na jej rzecz w sprawach o: 1) alimenty; 2) ochronę środowiska; 3) ochronę konsumentów; 4) ochronę (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  wezwanie lub ogłoszenie podczas posiedzenia. Stronie nieobecnej na posiedzeniu jawnym należy zawsze doręczyć wezwanie na następne posiedzenie. Wezwanie powinno być doręczone co najmniej na (...)

 • Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

  względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej) osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  pojednawczego w sprawach o prawa niemajątkowe lub prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych. 100 zł od skargi na czynności komornika 100 zł od (...)

 • Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

  wyliczać kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji od najniższej emerytury bądź renty po odliczeniu danin publicznoprawnych (składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  , wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. § 6. (uchylony). § 7. (uchylony). § (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

  dziecku utrzymanie na takiej samej stopie, na jakiej sami żyją. Na potwierdzenie powyższego przytoczę stanowisko Sądu Najwyższego w tezie IV uchwały z dnia 16 grudnia 1987 r. w spr. (...)

 • Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

  postępowanie egzekucyjne przeciwko osobie zobowiązanej (Panu) do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu egzekucyjnego ustalającego alimenty na rzecz osoby pobierającej świadczenia (...)

 • Zmiana sposobu ściągania alimentów

  Od zeszłego roku (wrzesień) alimenty i zadłużenie na ich poczet ściągane są ze świadczenia emerytalnego zobowiązanego. W ZUS znajduje sie oryginał wyroku z klauzulą wykonalności. (...)

 • Kilka egzekucji do wynagrodzenia a alimenty

  egzekucji. W opisywanej w pytaniu sytuacji matka powinna udać się do komornika (oczywiście o ile pracownik nie będzie dobrowolnie przekazywał odpowiednich kwot z wynagrodzenia, które otrzymuje (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  wierzytelności po upływie terminu do jego wniesienia.Art. 261. Sędzia-komisarz może z urzędu dokonać zmian na liście wierzytelności w razie stwierdzenia, że na liście umieszczono wierzytelności, (...)

 • Zbieg egzekucji do rachunku bankowego

  , ile aktualnie jest online odwiedzających. I tak też: 15, 20, 30 - w danym momencie. To zapewne przekłada sie w jakimś stopniu na zakupy w tym sklepie i płatność na tenże rachunek (...)

 • Egzekucja z rachunków bankowych

  . książeczkę oszczędnościową (lub inny dowód imienny na okaziciela) składa się z następujących etapów: zajęcia, polegającego na odebraniu dokumentu przez komornika, (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za prace na 1/2 etatu

  zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych (...)

 • Pozew cywilny o zwrot kosztów komorniczych

  zamian za wycofanie wniosku od komornika zasądzi dużo wyższe alimenty na rzecz dziecka, ale się nie zgodziła na to rozwiązanie. Kwoty wpłacone bezpodstawnie do komornika (...)

 • Jak obronić się przed licytacja nieruchomości?

  praktycznie nie szuka pracy, czeka na licytację, aby z uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy pospłacać wszystkie długi, czyli spłacić byłą żonę , kredyt hipoteczny i alimenty. Czy (...)

 • Zajęcie rachunku bankowego

  . Czy polega to na tym, że komornik zajmuje co jest, a potem czeka na ewentualną skargę dłużnika i w razie jej braku egzekwuje? Art. 54 prawa bankowego zawiera regulację dotyczącą zwolnienia (...)

 • Alimenty płatne do rąk pełnoletniego dziecka

  celowa w trakcie postępowania. W razie sporu z komornikiem może Pan jednak złożyć skargę na jego czynności, tj. na żądanie opłat od pana zamiast od syna. alimenty, pełnoletnie (...)

 • Egzekucja z rachunku bankowego i jej ograniczenia

  renty. To ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego będzie miało zastosowanie tylko w razie wydania przez komornika postanowienia zezwalającego na wypłatę z zajętego rachunku kwot na (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.