Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  załączników do wniosku nie może przekroczyć 3,5 MB; można dołączyć do wniosku maksymalnie 5 plików; nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  ;w wypełnione przez członków rodziny. W takim przypadku świadczenie będzie uzależnione od kryterium dochodowego netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł (w rodzinach (...)

 • Wyrok TSUE ws. jakości powietrza

  obowiązek sporządzania planów dotyczących jakości powietrza w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych dla stężenia PM10 w otaczającym powietrzu ciąży na Polsce od dnia (...)

 • Porada prawna na temat ile pracujemy w 2011 roku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ile pracujemy w 2011 roku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  stopy podlega zmianom, przed rozpoczęciem każdego roku składkowego należy zawsze zweryfikować jej wysokość jaka będzie obowiązywała w danym roku. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie (...)

 • Parlament przyjął pakiet klimatyczny

  2005 roku w Polsce udział energii z OZE wynosił 7,2%.10% udziału w sektorze transportowym Państwa członkowskie będą zobowiązane zapewnić 10% udział energii odnawialnej w sektorze (...)

 • Kierujący pojazdami

  stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku, b) w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  środków Funduszu Pracy, ustalonych zgodnie z art. 109 ust. 8, z przeznaczeniem na finansowanie w roku poprzednim programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  umowę o pracę zawarł 1 stycznia 1976 roku, a rozwiązał ją w 1988 roku. Z wpisu w legitymacji ubezpieczeniowej pana Wacława wynika, że w 1978 roku uzyskał (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8  lub chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana (...)

 • Urlop wypoczynkowy młodocianego

  Od 1 lipca 2010 roku zatrudniam pracownika młodocianego do nauki zawodu. Ile i od kiedy przysługuje mu urlopu w 2010 roku, a ile w 2011 roku? Młodociany (...)

 • Praca na emeryturze. Od dziś dorobisz więcej

  2011 roku - 2391,20 zł od 1 marca 2012 roku - 2510,80 zł Kwoty równe 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od 1 czerwca 2011 roku - 4506,30 (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  ;w wchodzących w skład Rady Ministrów; kierownicy centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów (...)

 • Najniższa krajowa 2011: więcej o 69 zł

  1.195,98 zł; dla zatrudnionych po raz pierwszy w pierwszym roku pracy - 956,78 zł. b) Dodatek za pracę w nocy Jego wysokość jest uzależniona od minimalnej wypłaty i wynosi 20 proc. godzinowej (...)

 • Zatory płatnicze do likwidacji

  Finansów sprawozdań na temat tego, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni; zarazem resort finansów (...)

 • Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2017 rok

  następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki. W kolejnych latach odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki zapłacone w danym roku (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?

  środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w (...)

 • Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

  do CEIDG, a także archiwizowanie wniosków i dokumentacji składanych w gminie w wersji papierowej i elektronicznej.   Zgłoszenie do CEIDG powinno zostać dokonane przed rozpoczęciem

 • Może zapisać dziecko do żłobka?

  maksymalnie ośmioro dzieci w wieku od jednego roku do lat trzech, w przypadkach przewidzianych w ustawie do lat czterech. Jeżeli w grupie żłobkowej znajduje się dziecko (...)

 • Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

  )”. Ustawa określa zasady i tryb udziału Rzeczypospolitej Polskiej w tych systemach, w tym obowiązki organów dokonujących wpisów oraz organów uprawnionych (...)

 • Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

  dziennego opiekuna nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, tak jak np. w przypadku utworzenia żłobka czy klubu dziecięcego. Opieka jest sprawowana w warunkach domowych, a czas (...)

 • Składki ZUS 2012: wzrost o ponad 900 zł

  miesięcznie składkę w wysokości 243,39 zł. Zakładając, że w IV kwartale 2011 roku byłoby to około 3750 zł – wówczas składka będzie równa 253,13 (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  ;rych mowa w art. 113 ustawy zmienianej w art. 8 (ustawa o Sądzie Najwyższym), stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 5 (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa) (...)

 • Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

  wyboru reżimu w odniesieniu do każdej kolejnej konkretnej wady jest definitywna (A. Brzozowski (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2011, s. 327). Ujawnienie się w tej samej rzeczy (...)

 • Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

  ;w W ustawie o świadczeniach wprowadzono zmianę, która pozwoli utrzymać w 2019 r. finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieubezpieczonym (...)

 • Nowe zasady etykietowania żywności

  szczególne właściwości (np. brak dodatku konserwantów, właściwości detoksykacyjne lub wyszczuplające) w przypadku, gdy produkty wszystkich producentów tej grupy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane