Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  ## Ustawa powstała z inspiracji firm rodzinnych i stanowi odpowiedź na problem złożoności sukcesji po zmarłym przedsiębiorcy. Do tej pory po śmierci przedsiębiorcy wykonującego (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  , małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  , który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, (...)

 • Porada prawna na temat ile lat po śmierci majątek przechodzi na wyłaczność

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ile lat po śmierci majątek przechodzi na wyłaczność, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego dziećmi, a zstępni przysposobionego dziedziczą po przysposabiającym na tych samych zasadach co dalsi zstępni spadkodawcy; (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  pozbawienie praw publicznych w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  ani odmówić zgody na wyższą cenę, jeżeli zlecenie nie mogło być wykonane po cenie oznaczonej, a zawarcie umowy uchroniło komitenta od szkody. Art. 769. § 1. Jeżeli rzecz jest (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  tym umowy obliczone tylko na różnicę cen, opcje i prawa pochodne - zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym.3. Każda ze stron może wypowiedzieć (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. § 3. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  błędów. Po wydrukowaniu wypełnionego wniosku trzeba go podpisać. Adresy placówek ZUS oraz informacje o godzinach obsługi. Kto może przejść na emeryturę po ukończeniu (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  , gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu. § 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.  2. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  kalendarzowych albob) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;2) w przypadku śmierci (...)

 • Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  drugi z nich względem swojego majątku, np. zakup nieruchomości po bardzo wygórowanej cenie, nie ma żadnego znaczenia. Na czym polega rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków? Na

 • Kodeks cywilny

  terytorialnego albo przez notariusza - od daty wzmianki. § 3. W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  . § 1. Po złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna sąd opiekuńczy wydaje mu zaświadczenie. § 2. Po zwolnieniu opiekuna lub ustaniu opieki opiekun obowiązany jest zwrócić (...)

 • Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

  , a to ustaje w skutek śmierci członka; Na spadkobierców przechodzą jednak prawa majątkowe członka, jakie przysługiwałyby mu w razie wystąpienia ze spółdzielni; nie przechodzi (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  osoby lub majątku dziecka musi uzyskać zezwolenie sądu, W razie poczynienia nakładów i wydatków na pupila lub jego majątek, opiekun może żądać ich zwrotu, o ile były (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  końcowe Art. 46. Wypłata środków zgromadzonych na IKE: 1) oszczędzającym urodzonym do dnia 31 grudnia 1945 r. następuje na wniosek oszczędzającego po spełnieniu warunku: a) (...)

 • Prawo bankowe

  kredytowa uzyskała zezwolenie na wykonywanie działalności i na terenie którego ma swoją siedzibę, 23) państwo goszczące - państwo członkowskie, na terytorium którego bank krajowy (...)

 • Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

  niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia na okres: do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego (łącznie z tym dniem), na okres po dniu, w którym osiągniesz (...)

 • Rozliczenia między małżonkami - opinia prawna

  testamentu o innej treści) Pani syn i Pani mąż, a także majątek wspólny, który po zniesieniu wspólności (albo po jej ustaniu w razie śmierci któregoś (...)

 • Kodeks karny

  wstępu na imprezę masową w wypadkach wskazanych w ustawie. § 2. Zakaz wstępu na imprezę masową obejmuje wszelkie imprezy masowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mecze (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  wymiaru, a więc w wysokości „uśrednionej”, ale pod warunkiem, że pracownica nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie (albo po przyjęciu dziecka na wychowanie i (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  wkłady mieszkaniowe i budowlane. 3. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • spadek

  mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym (...)

 • Podział majątku

  Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

  Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie po śmierci (...)

 • Alimenty dla byłego współmałżonka

  Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane