Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania cywilnego

  prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. § 4. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy (...)

 • Urlop zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu

  , a więc 12 godzin tygodniowo, odpowiednio: 4 i pół godziny, 5 godzin i 2 i pół godziny. Radca złożył wniosek o trzy pełne tygodnie urlopu. Za ile dni urlopu należy uznać ten okres (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  , prokuratorski lub notarialny oraz osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – nie jest wymagana praktyka. Takie (...)

 • Porada prawna na temat ile godzin ma etat radcy prawnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ile godzin ma etat radcy prawnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  również w drodze decyzji. Przesłanki fakultatywnej odmowy zezwolenia na pracę sezonową Jak rolnik indywidualny ma wskazać PKD, jak ma wykazać środki finansowe na zatrudnienie, jak (...)

 • Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

  zgodnie ze specjalizacją w danej dziedzinie prawa, przy uwzględnieniu kolejności na liście. Wyznaczenie adwokata albo radcy prawnego przez Kierownika Biura stanowić ma uprawnienie osoby, (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  terminie posiedzenia, przewodniczący wzywa zobowiązanego do uiszczenia należnej opłaty w terminie tygodnia, a jeżeli mieszka on lub ma siedzibę za granicą i nie ma w kraju przedstawiciela (...)

 • Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

  szpitalnego i 3/4 etatu akademickiego. Czy etat akademicki również będzie się liczyć do okresu odpracowywania bonu? Odp.: Etat akademicki, czyli etat na uniwersytecie medycznym lub (...)

 • Odrzucenie skargi przez WSA

  powiadomić np., Rzecznika, który ma uprawnienia do wniesienia skargi). W przypadku odrzucenia skargi z przyczyn formalnych, sprawa nie ma powagi rzeczy osądzonej, a zatem skargę można wnieść (...)

 • V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

  § 1,  2) wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego w celu sporządzenia kasacji,  3) przywrócenia terminu, o którym mowa w art. 524 § 1 zdanie pierwsze. § 2. Przepis

 • Młodzież w pracy

  tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 12 godzin. Z kolei w dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych jego wymiar czasu pracy nie może przekraczać 2 godzin. Natomiast (...)

 • Adwokat z urzędu przy podziale majątku

  wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego. W wypadku gdy okoliczności, na podstawie których przyznano ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, przestały (...)

 • Przedsiębiorca a PFRON

  niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać (...)

 • Ochrona młodzieży w miejscu pracy (według dyrektywy UE)

  praca jest dozwolona – w okresie 24 godzin dziecko powinno mieć zapewnione co najmniej 14 godzin nieprzerwanego odpoczynku, w odniesieniu do młodocianych – w okresie 24 godzin (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  mowa w § 1, w każdym przypadku zmiany miejsca pobytu ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia się do jednostki Policji właściwej terytorialnie dla nowego miejsca jego przebywania.§ 3. Dyrektor zakładu

 • Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

  dni razy 8 godzin daje 40 godzin). W efekcie ekwiwalent powinien wynieść 1140 zł. Dochodzenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe  Oprócz ekwiwalentu, pracownik ma prawo domagania (...)

 • Wynagrodzenie radcy prawnego za postępowanie

  podstawie umowy o pracę (pełny etat) oprócz wynagrodzenia ze stosunku pracy ma prawo do wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego. Koszty zastępstwa procesowego są osobnym tytułem. To (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku (...)

 • Sądy UE

  członkowskie ma własny język i specyficzny system prawny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest instytucją wielojęzykową. Jego system językowy nie ma odpowiednika w żadnym innym (...)

 • Czas pracy niepełnosprawnego

  powyższego: 1/2 etatu - 3,5 godziny na dobę i 17,5 godzin tygodniowo, 3/4 etatu - 5,25 godziny na dobę i 26,25 godzin tygodniowo. kodeks pracy, czas pracy, ustawa o rehabilitacji (...)

 • Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

  . Podstawowe znaczenie przy ocenie zasadności wypowiedzenia ma rodzaj przyczyny zaś w stosunku do pracowników na wyższych stanowiskach należy stosować ostrzejsze kryteria. Wina pracownika nie (...)

 • Czas pracy farmaceuty

  obowiązek wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy. Dla takiego pracownika nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, co do zasady nie ma on także prawa do wynagrodzenia za pracę (...)

 • Uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową

  Chcę oddelegować pracownika z Nowego Sącza do Cieszyna (praca biurowa, 8 godzin, etat). Na ile wcześniej muszę go o tym powiadomić? Co muszę mu zapewnić (zapewniam mu noclegi bez wyżywienia), (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  ;Wyjątkowo, jeśli dziecko nie może pójść do przedszkola, na przykład przez brak miejsc — do skończenia 4 lat. Dziecko, które ma 5 lat ma zagwarantowane miejsce w przedszkolu, nie (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  zmiana stosunku prawnego lub prawa albo zmiana zabezpieczenia wierzytelności.Art. 278. 1. Po zatwierdzeniu listy wierzytelności sędzia-komisarz sporządza, w celu głosowania nad układem, listy

 • Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

  ; Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, sąd powinien brać pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane