Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  wywieszenia pisma nie było uzasadnione, sąd zarządzi doręczenie pisma w sposób właściwy, a w miarę potrzeby zniesie na wniosek strony zainteresowanej postępowanie przeprowadzone (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  przysługuje odwołanie na podstawie art. 127 § 1 K.p.a. Zezwolenie na pracę (w tym zezwolenie na pracę sezonową) jest decyzją (art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy). Odmowa wydania (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany (...)

 • Porada prawna na temat holandia termin odpowiedzi na pisma zgodnie z kpa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat holandia termin odpowiedzi na pisma zgodnie z kpa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 3) osoby (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  ;cenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa; usunięcie instytucji (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  wydano tytuł egzekucyjny, na skutek którego zobowiązanie objęte tytułem wygasło, czyli oparte na podstawie z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. Są to wszelkie zdarzenia wywołujące (...)

 • Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

  narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi czy wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  do zarządzeń.  Art. 95. Sąd orzeka na rozprawie w wypadkach przewidzianych przez ustawę, a w innych - na posiedzeniu. Orzeczenia podejmowane na posiedzeniu mogą zapadać również (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.Art. 39. Powództwo z tytułu dziedziczenia, (...)

 • Kodeks cywilny

  działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej (...)

 • Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

  , to zgodnie z art. 111 § 2 kpa 14-dniowy termin do wniesienia odwołania będzie biegł dopiero od dnia doręczenia panu odpowiedzi na żądanie uzupełnienia decyzji.   W (...)

 • Strona nieznana z miejsca zamieszkania

  powyżej.Zgodnie z art. 34 § 1 kpa, organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, o (...)

 • Skierowanie do domu pomocy społecznej

  osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące. Zgodnie z art. 59 ust. 3 w razie niemożności umieszczenia w domu pomocy (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  ; Dz. U. z 1984 Nr 45, poz. 242; Dz. U. z 1985 Nr 22, poz. 99; Dz. U. z 1989 Nr 3, poz. 11; Dz. U. z 1989 Nr 33, poz. 175; Dz. U. z 1990 Nr 34, poz. 198; Dz. U. z 1990 Nr (...)

 • Co sądzisz o zmianie czasu?

  odpowiedzi można pobrać ich kopię. Można również załączyć dokumenty, na przykład przedstawiające stanowisko respondenta, lub wysłać je na adres e-mail podany do kontaktu. Otrzymane (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  zapoznanie się z jego treścią. Z uwagi na jednostronny charakter wypowiedzenia umowy o pracę i rozwiązania umowy o pracę: proces decyzyjny nie jest związany z obowiązkiem uzyskania (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, uchylone lub zmienione zgodnie z art. 416[1].Art. (...)

 • Zastępcze doręczenie decyzji w postępowaniu administracyjnym - termin

  tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło (art. 57 § 1 zdanie pierwsze k.p.a.). W Pana przypadku termin do odbioru pisma minął więc w dniu 31 października. (...)

 • Wznowienie postępowania administracyjnego

  sytuacji wznowić postępowania z urzędu. Termin, o którym mowa powyżej, może być przywrócony na ogólnych zasadach wynikających z kpa. Stosownie do art. 54 kpa, w (...)

 • I - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Przepisy ogólne

  . U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów działów (...)

 • Odpisy pism procesowych i termin ich składania

  Na ostatnim posiedzeniu sąd wyznaczył 7-dniowy termin ostateczny na składanie pism, wniosków dowodowych. Zobowiązał również jedną ze stron do dostarczenia odpisu pisma które (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. § 2. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą (...)

 • Bezczynność organu a odszkodowanie

  W odpowiedzi na moją skargę na wójta odnośnie nie przekazania mojego pisma z dnia 9 czerwca 2008r. wg właściwości do starostwa, postanowieniem z dnia 30 lipca 2008r. (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  postępowania wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania.§ (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  . 197. 1. Na topografię udzielane jest prawo z rejestracji.  2. Prawo z rejestracji topografii może być udzielone, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, na topografię (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Postępowanie dyscyplinarne

  Jestem studentem i właśnie miałem bronić swoją pracę dypl., tylko problem w tym, że uczelnia zarzuca mi plagiat i z tego tytułu wszczęła przeciwko (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane