Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pełnomocnictwo handlowe

  przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. pełnomocnictwo, pełnomocnictwo handlowe, upoważnienie, pełnomocnik, mocodawca, odwołanie, wygaśnięcie, osoba (...)

 • Umowy handlowe a oddział w Polsce

  macierzysta, a nie oddział i w Polsce będzie się ona posługiwała własnym polskim numerem NIP. oddział, jednostka macierzysta, umowy handlowe, numer NIP

 • Hurtowy obrót alkoholem a księgi handlowe

  alkocholowymi informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych - do 31 stycznia za rok poprzedni. Zob.: Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol? księgi rachunkowe, księgi handlowe, pełna (...)

 • Porada prawna na temat handlowe

  Nie szukaj dłużej informacji na temat handlowe, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zakup towarów od żony przez męża na cele handlowe

  Prowadzę ogrodnictwo - pomidory (działy specjalne, VAT, 2 pracowników). Ogrodnictwo jest tylko na mnie. Mój mąż założył działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Przedmiotem jego działalności jest handel (...)

 • Torby handlowe i ich wpływ na środowisko naturalne

  NurzyńskiDyrektorDepartament Edukacjii Komunikacji SpołecznejMinisterstwo ŚrodowiskaŹródło: www.mos.gov.pl  biodegradacja, opakowania, torby ekologiczne, torby handlowe, wpływ na środowisko (...)

 • Początek reformy polskiej dyplomacji ekonomicznej...

  handlowe będą tworzone przede wszystkim w formie oddziałów, a w tych krajach, w których lokalne prawo na to nie pozwala – w formie spółek kapitałowych. Agencja będzie (...)

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  towary handlowe; ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – spisem obejmuje towary handlowe i wyposażenie. Niezależnie od formy opodatkowania do spisu z natury nie wpisuje się środków

 • Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

  dworzec, którą jest obsługa podróżnych (funkcji takiej nie pełnią placówki handlowe usytuowane w galeriach handlowych znajdujących się przy dworcach). Czy wyłączenie spod zakazu

 • Jakie informacje spółki handlowe muszą zamieszczać w pismach i zamówieniach handlowych?

  handlowe oraz informacje nie zawierają ww. danych - podlega grzywnie do 10 000 złotych.  Jak można składać wniosek do sądu rejestrowego drogą elektroniczną? Nowelizacja przewiduje też możliwość

 • Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

  zatorów płatniczych, ryzyko walutowe oraz ryzyko osłabienia popytu. Najbardziej obawiają się tego firmy handlowe oraz podmioty działające w regionie południowo-zachodnim i północno-zachodnim.Duże (...)

 • Treść pism i zamówień handlowych spółki z o.o.

  ., pisma handlowe, zamówienia, treść, dane

 • Oznaczenie wymaganych danych przedsiębiorcy

  , którymi sie zajmuje). papier firmowy, obowiązki, pisma, zamóienia handlowe

 • Korespondencja handlowa sp. z o.o. i komandytowej

  , zamówienia handlowe, informacje, spólka z o.o., komandytowa

 • Podatek tonażowy już w 2007 roku

  do zmniejszenia obciążeń podatkowych armatorów. Czego ma dotyczyć nowy podatek? Opodatkowanie obejmuje morskie statki handlowe, eksploatowane w żegludze międzynarodowej, a służące do przewozu

 • Rabaty i marże

  materiały medyczne mają ustalone marże handlowe urzędowe? Obecnie w prawie polskim nie obowiązują już przepisy, które przewidywałyby marże handlowe urzędowe na leki i materiały medyczne. Na (...)

 • Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

  postępowanie handlowe zagraża rentowności podmiotów będących uczestnikami łańcucha. Dzięki ustanowieniu minimalnych norm i wzmocnieniu egzekwowania prawa wniosek ten powinien sprawić, że (...)

 • Ograniczenie handlu w niedziele od marca!

  wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie

 • Likwidacja działalności gospodarczej a podatki

  natury dla celów VAT należy wykazać: towary (m.in. towary handlowe, materiały, odpady), środki trwałe, wyposażenie, inne rzeczowe składniki majątku, grunty i energię - od których

 • Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

  handlowe składane przez spółkę komandytowo-akcyjną? Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę komandytowo-akcyjną w formie papierowej i elektronicznej, a także (...)

 • Zakres przedmiotowy art. 206 § 1 ksh

  zmiany). spółka z o.o., pisma, zamówienia handlowe, dane, informacje, obowiązek, faktura, umowa, potwierdzenie, sankcja, kara, grzywna

 • Ograniczenie handlu w niedziele

  handel oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania czynności związanych z handlem. Ograniczenie handlu w niedziele obejmie "placówki handlowe", tzn. według ustawy „wszelkie

 • Będzie podatek tonażowy

  , morskie statki handlowe, żegluga międzynarodowa, przewóz ładunków i pasażerów drogą morską

 • Kodeks spółek handlowych (art. 575-595)

  . Przepisy art. 594 § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio. akt prawny, kodeks, spółki handlowe, kapitałowe, osobowe, przekształcenie, spółka osobowa, spółka kapitałowa, karne

 • Kodeks spółek handlowych

  ;lnika albo akcjonariusza spółki kapitałowej.§ 3.  W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością głosów obliczoną zgodnie z § 1 pkt (...)

 • Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

  mogła być ustanowiona jedynie przez spółki handlowe, od 25 września 2003 r. możliwość tę uzyskali również inni przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców, np. spó

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane