Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zmiany

  , realizującego wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ustalenia kryteriów zwolnień z całości lub części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – gmina może wprowadzić (...)

 • Walka z patologiami gospodarki odpadami

  gospodarki odpadami. - „W odpowiedzi na pojawiające się patologie w gospodarce odpadami i skalę problemu, o której świadczy m.in. wzrost statystyk pożarów odpadów, (...)

 • Pożary składowisk śmieci - przeciwdziałania rządu

  przeciwpożarowymi z przygotowywanymi w Ministerstwie Środowiska przepisami nowelizującymi ustawę o odpadach – rozszerzenie przesłanek do odmowy udzielenia zezwolenia na gospodarowanie odpadami (...)

 • Porada prawna na temat gospodarowanie odpadami sprawozdanie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat gospodarowanie odpadami sprawozdanie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

  przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami. Nowelizacja miała uszczelnić system gospodarowania odpadami, na większą skalę zapewnić (...)

 • Ustawa śmieciowa podpisana przez prezydenta

  , prezydentowi miasta uprawnienia organu egzekucyjnego w odniesieniu do należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości (...)

 • Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

  , których nie można zostawić w śmietniku. Gospodarka odpadami coraz droższaKontrolerzy NIK zauważają, że po dwóch latach funkcjonowania nowego systemu koszty gospodarowania odpadami rosną, (...)

 • Nowelizacja ustawy śmieciowej wchodzi w życie

  egzekucyjnego w odniesieniu do należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. odpady, komunalne, opłata, metoda

 • Gospodarowanie odpadami a gospodarka o obiegu zamkniętym

  przyjąć swoje stanowisko.  Gospodarowanie odpadami - w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym  Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i lepsze nimi gospodarowanie mogłoby (...)

 • Gospodarowanie odpadami na nowych zasadach?

  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej.Dodatkowo gmina może przejąć obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów (...)

 • Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

  sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu (...)

 • Gospodarka bez odpadów?

  swoje wyniki w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z unijną hierarchią postępowania z odpadami. W 1995 r. w UE składowanych było średnio 64 proc. odpadów komunalnych. W 2000 r. (...)

 • Zmiany w ustalaniu opłat za śmieci

  Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dzięki czemu gminy naliczając opłatę za gospodarowanie odpadami będą mogły (...)

 • Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

  opakowaniowych (Dz. U. 2001 r., Nr 63, poz. 638, ze zm.). obowiązki przedsiębiorców, gospodarowanie odpadami, odpady, recykling, opłata produktowa, opakowania

 • Ustawa śmieciowa do zmiany. Oto propozycje

  edukacyjnej z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 9) Doprecyzowanie przepisów karnych jako narzędzia dla gmin do lepszego nadzoru nad firmami odbierającymi i przetwarzającymi

 • Gospodarowanie odpadami będzie bardziej efektywne?

  składowania. W projekcie znalazł się też przepis, który stanowi realizację zasady zanieczyszczający płaci i rozszerzonej odpowiedzialność producenta. Wyraźnie wskazano, że koszty gospodarowania odpadami (...)

 • Lepsza gospodarka odpadami

  . też: Odpady pod większą kontrolą pozwolenia zintegrowane, środowiska, ekologia, śmieci, odpady, gospodarowanie odpadami, konkluzje BAT, utylizacja, składowiska

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

  nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.  2. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 (...)

 • Odpady medyczne. Czy jesteśmy bezpieczni?

  odpadów medycznych - przestrzega, że prawidłowa gospodarka odpadami medycznymi ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa epidemiologicznego. Kontrola obejmuje 12 publicznych szpitali (ze względu na (...)

 • Opłata od sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

  ., poz. 2056);  ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.) – nowe art. 40a–40e; rozporządzenie

 • Jakie wymogi dotyczą opakowań i odpadów opakowaniowych?

  sprzedawanych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, a przede wszystkim o dostępnych systemach zwrotu, zbiórki, odzysku i recyklingu, o właściwym postępowaniu z odpadami

 • Gospodarowanie odpadami wydobywczymi

  lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. 2008 r., Nr 138, poz. 865) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, gospodarowanie odpady wydobywcze, niezanieczyszczoną glebą

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

  . Istnieje jednak przeszkoda, która powoduje, że wielu zobowiązanych próbuje ten obowiązek ominąć – jest nią sprawozdanie. Co zawiera sprawozdanie od podmiotów korzystających ze środowiska? (...)

 • Uzdrowiska trują. Alarmujący raport NIK

  pokąpielowych 17,61 zł. Wnioski Zdaniem NIK, aby poprawić gospodarowanie ściekami pokąpielowymi w gminach uzdrowiskowych, niezbędne jest, aby Minister Zdrowia uzależniał wydanie decyzji potwierdzającej

 • Segregacja śmieci od lipca

  ok. 1,3 mld euro. Tymczasem środki te są przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów

 • Rosnące ceny energii

  zmiana zwiększy stabilność na rynkach energii, przyniesie konsumentom długoterminowe korzyści cenowe i pozwoli zrealizować cele z Kioto. Odnawialne źródła energii i rozsądne nią gospodarowanie

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane