Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  rozporządzać za pomocą dokumentów. Art. 764. Umowę zawartą na czas oznaczony, a wykonywaną przez strony po upływie terminu, na jaki została zawarta, poczytuje się za zawartą na (...)

 • Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

  abonent składa w formie pisemnej zlecenie preselekcji do dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Zlecenie

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na odpowiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolników, na podstawie decyzji właściwego starosty wydanej na wniosek rolnika (...)

 • Porada prawna na temat godziny na zlecenie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat godziny na zlecenie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  nie został powiadomiony, pracodawca nie może powoływać się na wyrok, który zapadł na jego korzyść. Art. 888. § 1. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze (...)

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Co to jest umowa zlecenie? W umowie zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zobowiązanie biorącego zlecenie (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

  , polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Prowadzenie działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej zwalnia od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz (...)

 • Umowa zlecenia a regulacje kodeksu pracy

  Pracuje na portierni na umowę zlecenie. Godziny pracy mam wg grafika i wyglądają następująco: od 7.00-19.00 i 24 godziny wolne i od 19.00-7.00 i 48 godzin wolnych, jak wynika (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  rozliczeniu na ogólnych zasadach. Podatnik przyjął zlecenie na wybudowanie mostu. W ramach wykonania tego zlecenia z uwagi na gabaryty elementów budowlanych podatnik (...)

 • Umowa agencyjna

  wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. (...)

 • Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej do 20 na dobę,opiekę domowa nad dziećmi i osobami chorymi, usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny, tzn. pomocy w nauce, (...)

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - opinia prawna

  godzinach nadliczbowych nie jest dopuszczalna z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy jeżeli dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia (...)

 • Czy można zatrudnić nauczyciela na zlecenie?

  , czy jest taka możliwość? Czy można zatrudnić nauczyciela logopedę z pełnym wykształceniem na umowę zlecenie na 4 godziny w miesiącu, czy możemy tak zrobić? Zgodnie z art. (...)

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia

  jeżeli przyjmujący zlecenie zaciągnął zobowiązania w celu wykonania umowy, dający zlecenie powinien go z nich zwolnić zgodnie z art. 742 zd. 2 KC. Skutki wypowiedzenia zlecenia odpłatnego (...)

 • Koniec zmian czasu?

  zlecenie MPiT opowiada się za odejściem od zmiany czasu. Chcą, aby przez cały rok obowiązywał czas letni. Na ten czas przeszliśmy już w nocy z soboty 30 marca na niedzielę 31 marca. CBOS (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  nianią może zostać podpisana na dowolny okres czasu, np. na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia warunków pracy lub na 2 lata, a następnie przedłużona na (...)

 • Fiducjarne nabycie własności nieruchomości

  on nabywcą? Fiducjarne zlecenie polega na zobowiązaniu się biorącego zlecenie do dokonania czynności prawnej w imieniu własnym i na swoją rzecz (ze skutkami dla siebie). Biorący (...)

 • Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

  organizujący imprezę turystyczną, a pośrednikiem turystycznym - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych (...)

 • Praca w godzinach nadliczbowych-zgoda pracodawcy

  pracownika i zgody na to pracodawcy. godziny nadliczbowe, praca w godzinach nadliczbowych, czas pracy, przekroczenie norm czasu pracy, zgoda, pracodawca

 • Kodeks wyborczy

  nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.§ 3. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na (...)

 • Jak dostać refundowane środki pomocnicze i ortopedyczne?

  , zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawa. Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 może odbywać (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  . 20. Indos, umieszczony na czeku na okaziciela, zobowiązuje indosanta według przepisów o zwrotnym poszukiwaniu; nie zmienia on zresztą dokumentu na czek na zlecenie. (...)

 • Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

  . 3041 wskazująca, że pracodawca może w odniesieniu do osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy ograniczyć obowiązki ciążące na pracownikach na podstawie (...)

 • Podstawy apelacji karnej

  znaczenie dla toku sprawy. Biegły jednoznacznie na to pytanie nie odpowiedział (nie był kompetentny), mimo to opinia została przyjęta przez sąd. Wniosek o zlecenie opracowania opinii przez kompetentnego

 • Przygotuj się na wakacje

  ; przywóz tych wyrobów miał charakter okazjonalny; wyroby te były przeznaczone wyłącznie na własny użytek podróżnego lub jego rodziny lub były przeznaczone na prezenty. - (...)

 • Czas pracy po zmianach

  obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny. Zasadą jest, że odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Praca na umowę zlecenie a zwolnienie w ciąży

  Witam! Potrzebuję radydotyczącej mojej sytuacji gdyż staram się o dziecko i chciałabym mieć jasność. Pracuję na pełny etet i na umowę o pracę, (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane