Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  rozporządzać za pomocą dokumentów. Art. 764. Umowę zawartą na czas oznaczony, a wykonywaną przez strony po upływie terminu, na jaki została zawarta, poczytuje się za zawartą na (...)

 • Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

  abonent składa w formie pisemnej zlecenie preselekcji do dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Zlecenie

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na odpowiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolników, na podstawie decyzji właściwego starosty wydanej na wniosek rolnika (...)

 • Porada prawna na temat godziny na zlecenie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat godziny na zlecenie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  nie został powiadomiony, pracodawca nie może powoływać się na wyrok, który zapadł na jego korzyść. Art. 888. § 1. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze (...)

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Co to jest umowa zlecenie? W umowie zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zobowiązanie biorącego zlecenie (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

  , polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Prowadzenie działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej zwalnia od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz (...)

 • Umowa zlecenia a regulacje kodeksu pracy

  Pracuje na portierni na umowę zlecenie. Godziny pracy mam wg grafika i wyglądają następująco: od 7.00-19.00 i 24 godziny wolne i od 19.00-7.00 i 48 godzin wolnych, jak wynika (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  rozliczeniu na ogólnych zasadach. Podatnik przyjął zlecenie na wybudowanie mostu. W ramach wykonania tego zlecenia z uwagi na gabaryty elementów budowlanych podatnik (...)

 • Umowa agencyjna

  wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. (...)

 • Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej do 20 na dobę,opiekę domowa nad dziećmi i osobami chorymi, usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny, tzn. pomocy w nauce, (...)

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - opinia prawna

  godzinach nadliczbowych nie jest dopuszczalna z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy jeżeli dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia (...)

 • Czy można zatrudnić nauczyciela na zlecenie?

  , czy jest taka możliwość? Czy można zatrudnić nauczyciela logopedę z pełnym wykształceniem na umowę zlecenie na 4 godziny w miesiącu, czy możemy tak zrobić? Zgodnie z art. (...)

 • Młodzież sobie dorabia

  dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to minimalna kwota wynagrodzenia, przysługującą za pracę na pełny etat. Obecnie jest to 2250 zł brutto. Nie jest zatem możliwa praca nieodpłatna (...)

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia

  jeżeli przyjmujący zlecenie zaciągnął zobowiązania w celu wykonania umowy, dający zlecenie powinien go z nich zwolnić zgodnie z art. 742 zd. 2 KC. Skutki wypowiedzenia zlecenia odpłatnego (...)

 • Koniec zmian czasu?

  zlecenie MPiT opowiada się za odejściem od zmiany czasu. Chcą, aby przez cały rok obowiązywał czas letni. Na ten czas przeszliśmy już w nocy z soboty 30 marca na niedzielę 31 marca. CBOS (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  nianią może zostać podpisana na dowolny okres czasu, np. na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia warunków pracy lub na 2 lata, a następnie przedłużona na (...)

 • Fiducjarne nabycie własności nieruchomości

  on nabywcą? Fiducjarne zlecenie polega na zobowiązaniu się biorącego zlecenie do dokonania czynności prawnej w imieniu własnym i na swoją rzecz (ze skutkami dla siebie). Biorący (...)

 • Praca w godzinach nadliczbowych-zgoda pracodawcy

  pracownika i zgody na to pracodawcy. godziny nadliczbowe, praca w godzinach nadliczbowych, czas pracy, przekroczenie norm czasu pracy, zgoda, pracodawca

 • Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

  organizujący imprezę turystyczną, a pośrednikiem turystycznym - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych (...)

 • Kodeks wyborczy

  nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.§ 3. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na (...)

 • Jak dostać refundowane środki pomocnicze i ortopedyczne?

  , zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawa. Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 może odbywać (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  . 20. Indos, umieszczony na czeku na okaziciela, zobowiązuje indosanta według przepisów o zwrotnym poszukiwaniu; nie zmienia on zresztą dokumentu na czek na zlecenie. (...)

 • Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

  . 3041 wskazująca, że pracodawca może w odniesieniu do osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy ograniczyć obowiązki ciążące na pracownikach na podstawie (...)

 • Podstawy apelacji karnej

  znaczenie dla toku sprawy. Biegły jednoznacznie na to pytanie nie odpowiedział (nie był kompetentny), mimo to opinia została przyjęta przez sąd. Wniosek o zlecenie opracowania opinii przez kompetentnego

 • Przygotuj się na wakacje

  ; przywóz tych wyrobów miał charakter okazjonalny; wyroby te były przeznaczone wyłącznie na własny użytek podróżnego lub jego rodziny lub były przeznaczone na prezenty. - (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Praca na umowę zlecenie a zwolnienie w ciąży

  Witam! Potrzebuję radydotyczącej mojej sytuacji gdyż staram się o dziecko i chciałabym mieć jasność. Pracuję na pełny etet i na umowę o pracę, (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane