Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Art. 579. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień (...)

 • Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

  tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej wygasają po upływie roku, a gdy idzie o wady dokumentacji projektowej budynku lub obiektu - po upływie trzech lat, licząc od dnia przekazania

 • Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

  w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Przez wady wynikające z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej należy rozumieć „takie wady, które wprawdzie ujawniają się z (...)

 • Porada prawna na temat g trzecia reklamacja tej samej wady

  Nie szukaj dłużej informacji na temat g trzecia reklamacja tej samej wady, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • V - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 627 - art. 719)

  ]. § 1. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Postanowienia (...)

 • Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

  czasowo? Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 1 roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.Kupujący (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  odpowiedzialności wskazanie osoby, od której sam nabył produkt. Art. 449[6]. Jeżeli za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odpowiada także osoba trzecia, odpowiedzialność tej (...)

 • Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

  cywilnego, jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba (...)

 • Kodeks cywilny

  potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności (...)

 • Reklamacja pokrycia dachu

  samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. Kupujący ma też uprawnienie do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia ceny. Kupujący musi zawiadomić o (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą stanowić jego udziały w tej spółce (...)

 • Reklamacja rzeczy ruchomej na podstawie kodeksu cywilnego

  wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  i płatny w tej samej części zamorskiej lub w różnych częściach zamorskich tego samego kraju, może być wystawiony w kilku jednobrzmiących egzemplarzach. Jeżeli czek wystawia się w (...)

 • Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

  :  papierosy - 40 sztuk lub cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę) - 20 sztuk, lub cygara - 10 sztuk, lub d) tytoń do palenia - 50 g. 2 Podróżny, który je przywozi (...)

 • Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

  dochodzenia bezskuteczności tej czynności względem zleceniodawcy. Istnieją w tej sytuacji dwie drogi. Pierwsza opiera się na art. 59 kc. Zgodnie z jego treścią w przypadku, gdy umowa, której (...)

 • Reforma edukacji

  innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. Od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. liczba uczniów przypadających na etat

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  obowiązanego do dokonania wypłat z rachunku bankowego ustają z dniem dokonania zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym.Art. 891. W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  wystąpić o rozszerzenie zakresu żądania lub zgłosić nowe żądanie, niezależnie od tego, czy żądanie to wynika z tej samej podstawy prawnej co dotychczasowe, pod warunkiem że dotyczy (...)

 • Wyprzedaże i prawa konsumenta

  , zakup, reklamacja, wady

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  warunkiem że potrącenie dokonywane jest przez tego podatnika i z tej wierzytelności. § 2a. Do potrącenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę przepis art. 55 § 2 stosuje się odpowiednio.§ (...)

 • Jakość w prawie unijnym

  wyrobu. Jednak moduły D i H wykraczają poza badania techniczne wyrobu wchodzą w obszar badań technicznych systemu zapewniania jakości w celu prewencyjnego ograniczania prawdopodobieństwa wady przez

 • Regres ubezpieczeniowy – kiedy występuje i co oznacza

  ;wczas dwa roszczenia o naprawienie tej samej szkody: do ubezpieczyciela i do osoby trzeciej ponoszącej odpowiedzialność cywilną. W ubezpieczeniach odszkodowanie jest wynagrodzeniem szkody – (...)

 • Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

  dziedzinach pokrewnych może uzasadniać istnienie stosunku konkurencyjnego. Czynem konkurencyjnym jest natomiast relacja dwóch przedsiębiorców oferujących w tym samym czasie tej samej (...)

 • umowa cesji

  wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.   Brak uzasadnienia dla wymogu formy notarialnej. Forma pisemna nie jest zastrzeżona (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

  wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Reklamacja butów - zwrot gotówki

  Witam, moja narzeczona kupiła z koncem listopada kozaki za ca. 300 pln. Po niecałym miesiącu zareklamowaliśmy je, bo skóra zaczęła się łuszczyć (...)

 • Chcę się rozwieść

  Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką (...)

 • mąż chce mi odebrac dziecko!!!!

  Zlozylam pozew o przyznanie wladzy rodzcielskiej.w tym momencie maz przetrzymuje dziecko[3-letnia coreczke]u siebie w domu,nie pozwalajac mi na swobodne (...)

 • reklamacja obuwia

  W dniu 18.08.09 kupiłam klapki,wierzch-typu japonki, za 150zł,w jednym ze sklepów w Przemyślu (nie wiem czy mogę podać nazwę sklepu).Następnego (...)

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane