Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia. 6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej jest wydawane przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora (...)

 • Kontrola administracji

  . 3.   Inne kryteria kontroli. Jakie mogą być rodzaje kontroli administracji publicznej?  Kontrola może być: wstępna - przed rozpoczęciem pewnych czynności (np. kontrola (...)

 • Niekonstytucyjne przeszukania

  Antykorupcyjnym w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zgodności z prawem dokonywania kontroli osobistej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji; 17) (...)

 • Porada prawna na temat funkcje kontroli administracji

  Nie szukaj dłużej informacji na temat funkcje kontroli administracji, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

  administracji lub z jego upoważnienia albo jako członka kolegialnego organu administracji oraz osobę będącą pracownikiem urzędu organu administracji. W odróżnieniu od istniejących (...)

 • Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

  2017 r. przestały funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotąd kształcie. Urzędy skarbowe oraz izby administracji skarbowej (dawne izby skarbowe) (...)

 • Kontrola nadzoru budowlanego

  uzasadniające wznowienie postępowania albo stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (...)

 • Czym jest informacja publiczna?

  wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i

 • Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

  ;w nadzoru budowlanego jest to, iż mogą one - w wyniku kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej - kierować do właściwych organów zalecenia pokontrolne, (...)

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne

  osoby pełniące funkcje publiczne oraz innych ustaw wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.  Czynności (...)

 • Spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

  rządowej. Projekt zaprezentował Cezary Zaremba - Naczelnik Wydziału Administracji Rządowej w Departamencie Administracji Publicznej MSWiA. Projekt uznano za uzgodniony.Przedstawiciel Ministerstwa

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  ograniczone tylko do niezbędnych potrzeb, 5) tymczasowo aresztowanego poddaje się kontroli osobistej przy każdorazowym wyjściu i powrocie do celi, 6) spacer tymczasowo aresztowanego odbywa (...)

 • Kontrole u przedsiębiorcy

  .       Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na żądanie (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną. Jakie zmiany (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  , szczegółowy tryb dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni, uwzględniając:   1) sposób wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych oraz sporządzania protokołu kontroli

 • USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  całości lub w części przekazuje się na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.Art. 32. Wynik kontroli powinien zawierać opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  WE; przedstawienie towarów razem z właściwą dokumentacją w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE. Produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Państwowy zasób kadrowy

  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Konkurs przeprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej powołuje komisję konkursową składającą (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów. 4a.  (...)

 • Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

  szczególności na rynku wyrobów akcyzowych. Wyeliminuje to także trudności z terminowym doręczaniem upoważnienia do kontroli. W przypadku kontroli stacji paliw i sklepów w (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o Najwyższej Izbie Kontroli;   5)  sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  identyfikację osoby.§ 2. W wypadkach uzasadnionych względami porządku lub bezpieczeństwa skazany podlega kontroli osobistej. Z tych samych względów kontroli podlegają również cele i inne (...)

 • Karuzela podatkowa przestała się kręcić

  Inspektora Kontroli Skarbowej.Istotnym efektem działań kontroli skarbowej jest eliminacja z rynku podmiotów zakłócających konkurencję, których działanie narusza w istotny sposób zasadę (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  stanowiącego o sprawo­waniu przez sądownictwo administracyjne kontroli działalności administracji pub­licznej. Sąd administracyjny kontroluje działalność administracji publicznej (...)

 • Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

  . 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2. Chodzi tu o takie uchybienia jak nieuprzedzenie o kontroli, rozpoczęcie czynności przed upływem tygodnia od poinformowania podatnika o kontroli, przedłużenie (...)

 • Zmiany w kontroli skarbowej

  kontroli skarbowej Zgodnie ze znowelizowanym przepisem ustawy o kontroli skarbowej, do zakresu kontroli skarbowej należy m.in. kontrola zgodności z prawem przywozu na terytorium Rzeczypospolitej

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane