Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  , korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Program Aktywizacja i Integracja, po zaopiniowaniu (...)

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  , iż Fundusz nie będzie powoływany. Układ taki może również dowolnie kształtować wysokość odpisów. Jeżeli pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pacy, wówczas kwestie te może regulować (...)

 • Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

  . Natomiast w opisanym przypadku osoba ma obowiązek poinformować o zmianie w stosunku do pierwotnej treści, która dotyczy daty końcowej sprawowania opieki. FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ GWARANTOWANYCH (...)

 • Porada prawna na temat fundusz socjalny 2011

  Nie szukaj dłużej informacji na temat fundusz socjalny 2011, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy

  . Składka na Fundusz Pracy finansowana jest ze środków płatników. Nie opłaca się jednak składek na Fundusz Pracy za osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym będące: osobami

 • Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

  tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłacałeś składkę na Fundusz (...)

 • Jak rozliczyć ulgę remontową?

  na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej zarazem: nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zwrócone

 • Fundusz socjalny

  regulaminie stosowną, odmienną procedurę. Dla przykładu można zapisać w regulaminie, że wnioski dyrektora do konsultacji kieruje wicedyrektor albo główny księgowy.  zapomoga, fundusz (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

  są zobowiązani właściwi ministrowie lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane osobom ubezpieczonym są finansowane przede wszystkim ze składek na ubezpieczenie zdrowotne

 • Fundusz socjalny nauczycieli i pracowników szkoły

  Wysokość i zasady naliczania odpisów na fundusz socjalny dla emerytów-nauczycieli określa Karta Nauczyciela. Jakie są zasady tworzenia odpisów dla emerytów-pracowników obsługi szkół (np. (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  , Dz.U. poz. 1650, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany). Fundusz Pracy

 • Składki ZUS 2011: wzrost o blisko 560 zł

  , ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne

 • \"Korzyści\" zawodu nauczyciela

    Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej (...)

 • Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

  zdrowotne osób niepełnosprawnych. W pierwszym roku funkcjonowania fundusz solidarnościowy jest zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Składka odprowadzana (...)

 • Termin wpłaty odpisu na konto ZFŚS

  , odpis podstawowy na na pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy ). fundusz socjalny, odpis, ZFŚS, termin, konto, wpłata

 • Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

  w Narodowym Funduszu Zdrowia. ubezpieczenie zdrowotne, leczenie, opieka zdrowotna, NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia

 • Miastom brakuje mieszkań socjalnych. NIK ujawnia dane

  osoby potrzebujące takiej pomocy. Np. w Oświęcimiu lokal socjalny był niezamieszkiwany przez prawie 3 lata. Dopiero w wyniku skargi gmina wypowiedziała umowę najmu i przeprowadziła eksmisję osoby

 • Zasady wypłaty środków z ZFŚS

  jeżeli nie chce, to nie musi dać. Proszę mi napisać czy właściciel, który tworzy fundusz socjalny ma obowiązek każdemu płacić tzn. czy w/w pracownik powinien otrzymać te bony, a jeżeli (...)

 • Zasady finansowania składek emerytalnych i rentowych

  zakładów aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych, tak więc: część wynagrodzenia, odpowiadającą należnej składce pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe, finansuje Państwowy Fundusz

 • UOKiK ukarał NFZ za dyskryminację kontrahentów

  tomografii komputerowej. Łączne kary nałożone na Narodowy Fundusz to ponad 361 tysięcy złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia to jedyny podmiot uprawniony do zarządzania pieniędzmi pochodzącymi (...)

 • Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

  której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia4 lutego 2011 r. o opiece nad

 • Korekta odpisu na ZFŚS

  Skarbnik urzędu na początku 2013 r. przeliczyła z lat 2010 - 2011 kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyszło jej, że ta kwota powinna być mniejsza niż faktycznie przekazana (...)

 • Karnety na basen dla pracowników

  socjalnego w całości czy w części czy też można dokonywać go bez udziału w tym funduszu socjalnego? 2. Jak tworzy się fundusz socjalny w sp. z o.o., która zatrudnia 6 osób? Czy można taki (...)

 • Premia a nagroda (z zysku)

  nagród z zysku był tworzony i znoszony na mocy uchwał walnego zgromadzenia, wysokość odpisu na fundusz była uzależniona od wyniku finansowego, osiągniętego za dany rok obrachunkowy, i ustalało (...)

 • PE proponuje 136 mld euro w budżecie UE na 2009 rok

  euro, Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności. Dodatkowe środki proponuje się przeznaczyć dla małych i średnich przedsiębiorstw.Dział 2 Zasoby naturalnePosłowie domagają (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  . 1, przekazują: a) w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, b) w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 2) za miesiące

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Fundusz socjalny

  W moim zakładzie kwota świadczeń socjalnych jest zależna od dochodu na osobę, a nie jak w wielu innych firmach - stała kwota niezależnie od dochodu, (...)

 • Fundusz Socjalny !!?!!

  Witam !! Pracuję w małym, prywatnym przedsiębiorstwie, które zatrunia mniej niż 20 osób. I mam takie pytanie: => ja jako pracownik moge gdzieś (...)

 • Fundusz remontowy

  Czy można być zwolnionym z wpłat na fundusz remontowy? Jaka jest na to podstawa prawna? Jestem "tylko" lokatorem, nie mam mieszkania "własnościowego". (Megi) (...)

 • fundusz socjalny w firmie

  witam, takie pytanie czy pracodawca zatrudniający powyżej 30 pracowników musi posiadać fundusz socjalny?? od czego jest to uzależnione czy tylko od (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane