Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

  . emerytura i renta z zagranicy, opodatkowanie dochodów z zagranicy, metoda odliczenia proporcjonalnego, USA

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  lub z dnia zgłoszenia wniosku o  emeryturę, z następnego dnia po ukończeniu 65 lat, z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego. Co z rentą rodzinną (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?

  częściowa (art. 26b), emerytura z art. 183 (tzw. emerytura mieszana - termin użyty przez I. Jędrasik-Jankowską, Pojęcia..., s. 135), emerytura z art. 184. Szczegółowe (...)

 • Porada prawna na temat emerytura z zagranicy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat emerytura z zagranicy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zwrot podatku z zagranicy. Obalamy mity

  zapłacony w kraju, w którym się pracowało. Tak więc zwrot podatku z tego kraju nie powoduje, że trzeba opłacić go w Polsce. 2. Zwrócony podatek z zagranicy spowoduje, że więcej nie (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  najkorzystniejsze wynagrodzenie z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Pan Jan udowodnił 23 lata pracy na umowie o pracę, ale udokumentował (...)

 • Jakie emerytury dla nauczycieli?

  świadczenia do czasu, kiedy osiągniesz podwyższony wiek emerytalny, chyba że prawo to ustanie z innych przyczyn.  Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach (...)

 • Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

  potrącenie z emerytury sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne (art. 139 ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej) zbiega się z potrąceniem sum egzekwowanych z tytułu (...)

 • Wysokość emerytury na rękę

  pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, (...)

 • Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

  (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł, 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, (...)

 • Prawo do renty po zmianach

  (przyznana na wniosek lub z urzędu) oraz emerytura przyznana w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny (np. emerytura częściowa, emerytura górnicza, w tym emerytura (...)

 • Polska reforma emerytalna - czy mocno opiera się na trzech filarach?

  dopiero z dłuższej perspektywy. Zwłaszcza, jeżeli mówimy o wysokości świadczeń z rynku kapitałowego. Oczywiście można przyjrzeć się doświadczeniu Chile. Z perspektywy obietnic, (...)

 • Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

  ubezpieczonym/emerycie - mężczyźnie urodzonym w 1948 r. W tym przypadku ZUS obliczy jego emeryturę, biorąc pod uwagę tablice: odpowiednio z dnia zgonu lub z dnia zgłoszenia wniosku o (...)

 • Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy

  o jeden rok szkolny. Ponadto dla uczniów przybywających z zagranicy szkoła organizuje bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. (...)

 • Dla kogo świadczenie „Emerytura+”?

  świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w maju. Być może ustawa wejdzie tak, aby móc wypłacić świadczenia, (...)

 • Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od marca 2019 r.

  ;rent rolniczych? Waloryzacja to coroczna marcowa podwyżka świadczeń (nie tylko pobieranych z ZUS, ale i z KRUS). Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  aktem prawnym w zakresie emerytur i rent jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748 z późn. (...)

 • Reforma edukacji

  młodzieży (ICF-CY). MEN współpracuje w tym zakresie z Radą ds. ICF. Do współpracy zostali zaproszeni również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy (...)

 • Emerytury i renty za granicą

  ZUS, to 24/28 z kwoty 1148,54 zł, tj. 984,46 zł. Powyższe wyliczenia wskazują, że emerytura obliczona podstawie wyłącznie polskich okresów (1049,71 zł) jest wyższa od emerytury ustalonej (...)

 • Zmiany w emeryturach i rentach oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowym

  gospodarczą, będą podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu działalności, aż do czasu ustalenia prawa do emerytury. Będą więc musieli opłacać składki w pełnej wysokości. Podstawa

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  , z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego (...)

 • Kto może przejść na emeryturę pomostową?

  społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4. 23 Prace (...)

 • Emerytury coraz mniejsze?

  . w 1949 r. z 35- letnim stażem pracy będzie składać się z ok. 10% emerytury pochodzącej z OFE i 90% emerytury pochodzącej z FUS. W artykule przedstawiono przykład Pani Jadwigi, (...)

 • Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

  zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z (...)

 • Postępowanie komornicze z emerytury

  emerytury w kwocie 50% najniższej emerytury. Najniższa emerytura wynosi 562 zł 58 gr. 50% z tej sumy to 281 zł i 29 gr. Zatem komornik może zająć kwotę 1718 zł i 71 gr. emerytura, (...)

 • Przejście na emeryturę z renty

  grudnia 1948 r.) przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz podlegała ubezpieczeniu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • emerytura z zagranicy

  Witam, jak zmieni się prawo w stosunku do pracujących za granicą i ubiegających się o świadczenia ? Słyszałem coś o Unijnym systemie, który miałby (...)

 • zwrot podatku z zagranicy

  Mam pytanie, jak to jest z zwrotem podatku z zagranicy, jeżeli pracowało się legalnie? Jakie są warunki na zwrot nadpłaconego podatku? Słyszałem (...)

 • Wspólna emerytura za pracę w Polsce i w innym kraju UE !

  Osoby, które pracowały za granicą w państwie Unii Europejskiej, mogą otrzymać jednocześnie emeryturę z zagranicy i z Polski. Muszą jednak spełnić (...)

 • Ściąganie alimentów z zagranicy

  Witam, jestem ponad rok po rozwodzie i mam przyznane alimenty na córkę i na mnie. Były mąż od pół roku dosyć regularnie płaci na dziecko, ale (...)

 • Brak kontaktu z kupującym po zwrocie towaru przez 3 lata!

  Witam, Mój problem jawi się następująco: Sprzedałem silnik na allegro za ok. 1800 złotych, sprawdziłem ciśnienie oleju, żeby uniknąć drogiego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane