Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Elementy decyzji administracyjnej

  szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja. § 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, (...)

 • Elementy prawidłowej decyzji administracyjnej

  , prawidłowej, decyzji, administracyjnej

 • Decyzja Głównego Inspektora w sprawie dopalacza Tajfun

  stwierdzenia nieważności takiej decyzji. Drugą wadą decyzji jest niejasne uzasadnienie. Z przepisów wynika, że uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać (...)

 • Porada prawna na temat elementy decyzji administracyjnej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat elementy decyzji administracyjnej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nakładanie kar administracyjnych

  nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia, terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, terminy przedawnienia egzekucji administracyjnej (...)

 • Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

  uznaje się: wydanie, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji administracyjnej stwierdzającej nieważność zaskarżonej decyzji administracyjnej, (...)

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  skonkretyzowania i zindywidualizowania, bądź w formie decyzji administracyjnej bądź w formie umowy, należy jeszcze mieć na uwadze, że upływ czasu i zmieniające się okoliczności faktyczne (...)

 • Mienie PKP

  administracyjnej, trwa tak długo, jak długo w obrocie prawnym istnieje decyzja statuująca powstanie prawa. W wypadku wyeliminowania decyzji z obrotu prawo zarządu wygasa. W sytuacji natomiast, (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  trybie i przez właściwy do tego organ administracji publicznej. Zasada trwałości decyzji nie jest jednak bezwzględna, co by wykluczało zmianę lub obalenie takiej decyzji; nie oznacza też jej

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  decyzji, przy czym termin do wniesienia sprzeciwu uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła sprzeciw od decyzji wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku (...)

 • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

  nieostatecznej jest możliwe tylko i wyłącznie z urzędu. Jakie są przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej?Przyczyną stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej (...)

 • Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  uchylenia decyzji administracyjnej w wyniku wznowienia postępowania nie może uzasadniać uchylenia takiej, wadliwej przecież, decyzji. Jeżeli podstawą wznowienia postępowania była fałszywość (...)

 • Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  . decyzji administracyjnej) są już elementy konkretyzacji prawa przedmiotowego. W prawie publicznym prawo przedmiotowe jest punktem wyjścia. W akcie administracyjnym następuje konkretyzacja (...)

 • Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

  Administracyjnego z dnia 27.10.2014 r., II GPS 2/14, w której NSA przyjął, że korekta finansowa nie jest orzekana w drodze decyzji administracyjnej, a ustalenie i nałożenie korekty finansowej (...)

 • Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

  transakcyjnej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Porozumienie takie przybiera formę decyzji administracyjnej, organem właściwym do jego zawarcia jest Szef Krajowej

 • Podpis pod decyzją skarbową

  w tym względzie zostały spełnione. Przepisy prawa nie wymagają, aby wszystkie te elementy zostały napisane odręcznie w decyzji, najważniejsze, by sam podpis był odręczny (nie może być faksymile

 • Kodeks wykroczeń

  obiektu hotelarskiego, 3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, 4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia (...)

 • Cyberbezpieczeństwo wdrożone

  OPERATORA USŁUGI KLUCZOWEJ zgodnie z ustawą (terminy biegną od momentu otrzymania decyzji administracyjnej uznającej podmiot za operatora usługi kluczowej) Po 3 miesiącach: Po 6 miesiącach: Po (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  udzielanie im pomocy w tym zakresie; 4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji

 • Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

  administracyjnej między organami krajowymi odpowiedzialnymi za delegowanie pracowników. W 2018 r. Komisja utworzy Europejski Urząd ds. Pracy, zgodnie z orędziem o stanie Unii i listem intencyjnym

 • Elementy decyzji o warunkach zabudowy

  \' można potem zmienić na etapie zawierania umowy. Czy jednak te wartości stanowią część treści decyzji administracyjnej i ich przekroczenie może być problemem na późniejszym etapie inwestycji? (...)

 • Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

  .: zaświadczenia z właściwego urzędu gminy o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, wypisu z ewidencji gruntów i budynków, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji (...)

 • Kontrola administracji

  . dla decyzji administracyjnej). Żeby stwierdzić, czy działalność administracji jest sprzeczna z prawem trzeba sprawdzić jak ta działalność się odbywała w sferze faktów, a następnie (...)

 • Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

  ; Pamiętaj, że: - Wywłaszczenie nieruchomości może nastąpić tylko w drodze decyzji administracyjnej, która może być wydana po przeprowadzeniu rokowań oraz rozprawy administracyjnej, - (...)

 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

  międzynarodowej nie następuje na podstawie wydanej przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej adekwatny stopień ochrony w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej (art. 45 ust. 3 RODO), (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  , o których mowa w ust. 1, wydanie decyzji o wywłaszczeniu wymagałoby uprzedniego dokonania podziału nieruchomości, decyzji zatwierdzającej podział może być nadany rygor natychmiastowej

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane