Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  przysługuje ekwiwalent pieniężny.  Zatem ekwiwalent może przysługiwać jedynie z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Dla przypomnienia w poprzedniej regulacji ekwiwalent (...)

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

  roszczenie o ekwiwalent stało się wymagalne. Wymagalność roszczenia o ekwiwalent za niewykorzystany urlop następuje w momencie rozwiązania umowy o pracę. Potwierdził to Sąd Najwyższy w postanowieniu (...)

 • Ekwiwalent pieniężny w świadectwie pracy

  Wypisując świadectwo pracy należy wpisać liczbę dni urlopu wypoczynkowego za dany rok. My wypłaciliśmy ekwiwalent. Czy w świadectwie pracy wpisać liczbę dni czy słowo ekwiwalent za liczbę (...)

 • Porada prawna na temat ekwiwalent

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ekwiwalent, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego

  rozwiązanie nastąpiło wbrew tej umowie, może Pan domagać się odszkodowania na drodze cywilnoprawnej. Ekwiwalent, używanie, samochodu prywatnego, podróż służbowa, cele służbowe, auto

 • Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

  . A contrario należy wnioskować, że jeżeli otrzymał Pan ekwiwalent, nie ma Pan obowiązku jego zwrotu, a jedynie Pana prawo do urlopu zostało uszczuplone o dni, za które ekwiwalent został (...)

 • Ekwiwalent za urlop

  pensją)? Tak, przy rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika lub na mocy porozumienia stron przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent (...)

 • Odzież ochronna i robocza

  przedstawicielstwem. Spory o ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego są sporami ze stosunku pracy, dlatego roszczeń o ten ekwiwalent można dochodzić (...)

 • Ekwiwalent za dodatkowy urlop

  związku z tym z okres od stycznia do marca będzie to 9 dni. Za tą ilość dni należy wypłacić ekwiwalent (por.  orz.  SN z dnia 27 lutego 1985 r.,  III PZP 6/85, OSNCP 1985, nr 10, poz. (...)

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

  rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pracodawca może jednak skorzystać z innego uprawnienia niż wypłacać ekwiwalent. W okresie wypowiedzenia (...)

 • Wypowiedzenie a proporcjonalny ekwiwalent za urlop

  urlopu proporcjonalnego, to pracodawca aktualny powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop w wymiarze 17 dni. Twierdzenia powyższe są oparte na art. 155[1] kodeksu pracy, który stanowi, że (...)

 • Ekwiwalent za używanie własnej odzieży w pracy

  robocza (bądź wypłacany wspomniany ekwiwalent), gdyż przy swoich czynnościach stanowiących wykonywanie obowiązków odzież takiej osoby z całą pewnością może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu. (...)

 • Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

  jeszcze zapłacić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, jeśli zamiast wydawania odzieży roboczej płacił pracownikom ekwiwalent? Dodatkowo pracodawca wydaje pracownikom odzież ochronną i wydaje (...)

 • Ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży i obuwia

  powinien być wypłacany jeden ekwiwalent. W sytuacji, gdy pracownik ponownie używa nowej odzieży, gdyż poprzednia mu się zużyła, to powinien otrzymać ponownie ekwiwalent. Pracodawca jest obowiązany (...)

 • Współczynnik urlopowy

  , czy zaległy urlop za poprzedni rok kalendarzowy. Jeżeli ekwiwalent dotyczy urlopu nabytego przez pracownika w bieżącym roku, należy wyliczyć ekwiwalent na podstawie współczynnika urlopowego (...)

 • Ekwiwalent za pranie a egzekucja

  Czy ekwiwalent za pranie podlega egzekucji komorniczej ? Ekwiwalent pieniężny uzyskiwany w zamian za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w momencie wypłacenia staje się częścią majątku

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

  pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12), a następnie, dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8, a następnie, mnożąc tak otrzymany ekwiwalent (...)

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

  przysługuje ekwiwalent pieniężny. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi za niewykorzystany urlop ekwiwalent w pieniądzu. Jedyny przypadek kiedy pracodawca nie ma obowiązku (...)

 • Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

  lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. W opisanym wypadku ekwiwalent przysługuje za niewykorzystany urlop w wymiarze

 • Podatek i składka ZUS od ekwiwalentu za pranie

  pracownik używa własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca musi wypłacić mu ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej aktualne ceny. Nowelizacja dotychczasowych przepisów o podatku dochodowym (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie wypowiedzenia

  zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. wypowiedzenie, rozwiązanie, ekwiwalent, odszkodowanie, ZUS, składki

 • Wysokość odprawy dla pracownika idącego do wojska

  wysokości z tego okresu. Ekwiwalent oblicza się: dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych przez współczynnik, a następnie, dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu (...)

 • Wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - opinia prawna

  o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy. Roszczenia o ekwiwalent pieniężny, jako roszczenie ze stosunku pracy, ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w któ

 • Prawo do renty a niewykorzystany urlop

  za pośrednictwem płatnika składek (czyli pracodawcy). ekwiwalent za niewykorzystany urlop, renta, prawo do renty, renta z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczenia społeczne

 • Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r., Nr 55, poz. 234; tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 79, poz. 854, ze zm.) ekwiwalent za niewykorzystany urlop

 • Ekwiwalent za odzież zamiast wynagrodzenia

  odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Tak więc ekwiwalent stanowi rekompensatę za używanie przez pracownika własnej (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane