Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski

  Gospodarki, Departament Energetyki Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mailto:janusz.michalski@mg.gov.plNadesłane uwagi i opinie zostaną opublikowane (...)

 • Fundusze europejskie na informatyzację

  e-learningu. Finansowanie w tym zakresie pochodzi z: Programu Polska Cyfrowa, Działanie 2.1, 2.2 oraz Programów Regionalnych. Cyfrowe zasoby Instytucje publiczne, jednostki naukowe (...)

 • Elektronizacja zamówień publicznych

  elektronicznej do końca 2019 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane są Portale e-Usług.  Powyższe

 • Porada prawna na temat e- zasoby opinie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat e- zasoby opinie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • „Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

  przypadkach organ otrzyma powiadomienie i wezwanie do naprawy, zanim zapadnie decyzja o karach. Do kiedy konsultacje? Opinie na temat projektu ustawy można przesyłać do 2 sierpnia 2018 r. na (...)

 • Ratujmy unijny sektor rybołówstwa

  nadmiernych połowów przyczyniły się również ogromne dotacje publiczne na rzecz sektora rybołówstwa.Cieszące się złą sławą kwoty połowowe wprowadzone przez UE okazały się niewystarczające, aby (...)

 • Pierwszy ogólnopolski system oceny prawników

  powodach ich usuwania przez administrację serwisu.  Na krytykę formułowaną przez prawników odpowiada Katarzyna Tomczak, ekspert serwisu e-prawnik.pl. - Celem wdrożenia takiej funkcjonalności (...)

 • Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

  ), pozostawiając tradycyjne zasoby własne, a przyjmując udziały poszczególnych państw członkowskich w DNB za podstawę obliczania ich składek wnoszonych do środków własnych Unii. VAT (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  ,   e) naukę języka obcego w wymiarze zajęć umożliwiającym uzyskanie zaawansowanej znajomości języka obcego,   f) czas trwania studiów oraz wymiar i sposób organizacji

 • Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

  – w postaci papierowej albo plastikowej karty, czyli e-legitymacji szkolnej. Na rewersie wzoru e-legitymacji znalazło się pole umożliwiające nadruk w procesie personalizacji karty numeru (...)

 • Czas pracy aptek

  aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy (tzw. dyżury). Wtedy bowiem, z ekonomicznego punktu widzenia, a także z uwagi na zasoby kadrowe apteki, jej otwarcie jest mało opłacalne

 • Rolnik agroturysta

  , poz. 264 z późn. zm.). Organami właściwymi w tym zakresie są organy statystyczne. Na wniosek zainteresowanych opinie w spawie klasyfikacji statystycznej usług na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  , albo  2) zakwestionować podwyżkę, o której mowa w ust. 4, wnosząc do sądu pozew o ustalenie, na podstawie przepisów ust. 4a-4e, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w

 • Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

  wskazanych w lit. a) - e) powyżej) przed zawarciem transakcji zbycia nieruchomości. Należy także objąć dyskusją elementy będące integralnym przedmiotem transakcji, które w żadnym stopniu (...)

 • Nowa odsłona e-prawnik.pl

  treści serwisu e-prawnik.pl GRATIS! nowa strona e-prawnik.pl, wyszukiwarka, ankieta, uwagi, opinie

 • Uwaga! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie

  ;b zakaźnych, m.in.:Zakażenia szpitalne, sepsa, choroby przenoszone drogą płciową, w tym kiła wrodzona, biegunki u małych dzieciBagatelizowane są opinie ekspertów wskazujących na pilną potrzebę

 • Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

  w tym zakresie" – deklarował wiceminister środowiska. Wydarzeniem towarzyszącym tego dnia był panel „E-mobilność i wodór – przyszłość niskoemisyjnego transportu&rdquo

 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce

  ,  wezwania do okazania zainteresowania programami i projektami Unii Europejskiej,  umowy publiczne dotyczące pomocy żywnościowej,  spis treści Dziennika UE serii C E;  3. 

 • Ocena skutków dla ochrony danych

  ;  dokumenty osobiste;  wiadomości e-mail;  dane finansowe, które mogą zostać wykorzystane do oszustw płatniczych;  pamiętniki;  notatki z e-czytników wyposażonych (...)

 • Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

  -18e ustawy o CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26e-26g ustawy o PIT). W przypadku podatników PIT z ulgi mogą korzystać ci przedsiębiorcy

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

  opinie, o których mowa w art. 23 ust. 2, są przekazywane Prezesowi Rady Ministrów i Radzie Ministrów.6. Szczegółowy regulamin pracy Komisji Wspólnej określa, w drodze zarządzenia. Prezes Rady Ministrów

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  lub opinie mają dotyczyć, związane są z wykonywaniem przez te osoby funkcji urzędowych lub służbowych.§ 3. Do osób, o których mowa w § 1 i 2, przepisy art. 5 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.§ (...)

 • Konkursy w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych

  złkoordynator w NCBiR - Katarzyna PietruszyńskaTel. 515 061 518, e-mail: k.pietruszynska@ncbir.gov.plKonkurs i czas realizacjiZadanie nr 1„Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu

 • Co sądzisz o zmianie czasu?

  kwestionariusza online jej numeru identyfikacyjnego w rejestrze służącym przejrzystości. Udzielone odpowiedzi zostaną w takim przypadku potraktowane jako reprezentujące opinie organizacji respondenta. Osoby

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  osobiście, ale że można z nim bez problemu nawiązać kontakt np. przez telefon, e-mail czy inny bezpieczny środek komunikacji. Możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych oznacza też, (...)

 • Prawo do bycia zapomnianym

  usunięcia danych. W ocenie kwiaciarni nie da się tego zrobić bez przetwarzania danych osób, które występują z takimi żądaniami. Czy e-kwiaciarnia miała prawo odmówić takiego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane