Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2018 rok

  życia, w czerwcu obroniło pracę magisterską i nie uzyskało w roku podatkowym żadnych dochodów; dziecko 2 – dziecko małoletnie; dziecko 3 – dziecko małoletnie. (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; członkowi rodziny przysługuje za granicą (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  . Art. 80. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał (...)

 • Porada prawna na temat dziecko

  Nie szukaj dłużej informacji na temat dziecko, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  . Kiedy przysługuje zasiłek? Przysługuje on komuś: gdy urodzi mu się dziecko. gdy przyjmie dziecko w wieku do ukończenia (7 roku życia lub dziecko wobec którego podjęto decyzję (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  , a jeżeli mężczyzna ten nie żyje - przeciwko dziecku.§ 3. Jeżeli dziecko żąda unieważnienia uznania, powództwo powinno być wytoczone przeciwko mężczyźnie, który dziecko (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  wynosi miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00 zł na dziecko (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  dziecko powinno wiedzieć, że petardy nie powinny się znaleźć w jego rękach. Wybuchając nagle, mogą spowodować poważne oparzenia rąk i twarzy, dziecko może nawet stracić wzrok. (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  miesiącu, w którym złożono wniosek.3. Dodatek, o którym mowa w Art. 9, wypłaca się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.Art. 27. 1. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych

 • Uznanie dziecka - od A do Z

  dziecko osiągnęłoby pełnoletność.Uznanie dziecka może być dokonane wtedy i tylko wtedy, gdy jest ustalone macierzyństwo, czyli w sytuacji, gdy znana jest matka dziecka, np. jeżeli znaleziono dziecko, (...)

 • Sądowe ustalenie ojcostwa

  to wnioskuje. Zatem nazwisko ojca nie przechodzi automatycznie na dziecko, a gdy dziecko ukończyło trzynaście lat, do nadania mu nazwiska ojca potrzebna jest jego zgoda.     Pamiętaj, (...)

 • Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

  przede wszystkim dobru dziecka, a nie egoistycznym pobudkom przysposabiającego. Zatem chęć przysposobienia, której głównym motywem jest korzyść finansowa, ponieważ np. osierocone dziecko (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  ;w dziecka bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko. Przez rodzica samotnie wychowującego dziecko rozumie się rodzica będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem (...)

 • Może zapisać dziecko do żłobka?

  sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie (...)

 • Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

  , podatnikiem jest tylko rodzic. W związku z tym, tylko on ma prawo do ulg i odliczeń. Jeśli np. pełnoletnie dziecko pracuje i pracodawca pobierze od wypłacanych mu wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy

 • Urlop macierzyński i wychowawczy - zasady przyznawania (stan prawny sprzed nowelizacji z dnia 19 grudnia 2006 r.)

  opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania (...)

 • Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  ;wczas najczęściej do rąk tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa, w terminach miesięcznych, określonych w orzeczeniu. Jeżeli rodzice dziecka są w faktycznej separacji, bądź (...)

 • Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2014

  ; Odliczenie ulgi na dziecko nie przysługuje ponadto od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe (...)

 • Prawa mamy

  ; 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 21. roku życia jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole (w przypadku dziecka legitymującego się umiarkowanym lub znacznym (...)

 • Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

  prawny korzystający z rozliczenia w sposób preferencyjny nie wykazuje dochodów: uzyskanych przez pełnoletnie dziecko (dziecko pełnoletnie rozlicza się samodzielnie, składając (...)

 • Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

  alimentów, jeżeli spełnione są poniższe warunki:   dziecko osiągnęło pełnoletność, a płacenie alimentów wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców,   (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  : Opiekę ustanawia się zawsze w przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko nie pozostaje pod władzą rodzicielską; opieka ustaje z mocy prawa, gdy dziecko dojdzie do pełnoletniości lub gdy przynajmniej (...)

 • Rodzina 500+ w pigułce

  dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie na jedno dziecko, aż do ukończenia przez dziecko 18 r. ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają (...)

 • Dla kogo zasiłek rodzinny?

  (wzrost o 5 zł), 130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł), 140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł). Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego? Zasiłek rodzinny ma na celu (...)

 • Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  które przysługuje zasiłek rodzinny jest nie tylko dziecko własne, ale również dziecko małżonka, dziecko adoptowane lub w sprawie którego toczy się postępowanie (...)

 • 500+ na nowy okres świadczeniowy

  dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r. ż., (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane