Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2017 rok

  dywidendy, z odsetek uzyskanych z tytułu oszczędzania, ze sprzedaży nieruchomości.  Jeżeli pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało dochody z pracy z zagranicy (np. (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  ukończenia 18 roku życia), to: jeżeli osiągamy dochody tylko z tytułu zatrudnienia, wówczas składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze; jeżeli mamy dochody z innych źródeł (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność (...)

 • Porada prawna na temat dziecko z kochankiem

  Nie szukaj dłużej informacji na temat dziecko z kochankiem, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  . Kiedy przysługuje zasiłek? Przysługuje on komuś: gdy urodzi mu się dziecko. gdy przyjmie dziecko w wieku do ukończenia (7 roku życia lub dziecko wobec którego podjęto decyzję (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)  - na pokrycie zwiększonych wydatków (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  zagrożenie. Z dala od obcych ludzi... Trzeba uczulić małoletnich na zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami. Rodzice, nauczyciele czy inni opiekunowie powinni wiedzieć (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje.3. (...)

 • Uznanie dziecka - od A do Z

  samobójstwo albo, jeżeli ojciec dziecka groził matce, że jeżeli nie wyrazi ona zgody na uznanie, to dziecko porwie. Jeżeli zatem miała miejsce jedna z takich sytuacji, ojciec dziecka (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  rozpoczynającym się cyframi 04 30, z rozliczonymi składkami od podstawy wymiaru nie przekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz  z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się (...)

 • Sądowe ustalenie ojcostwa

  palców, dowód z zestawienia daty obcowania pozwanego z matką ze stopniem rozwoju dziecka, np. pozwany obcował z matką na 6 miesięcy przed urodzeniem dziecka, a przy porodzie (...)

 • Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

  wychowania, Dziecko dziedziczy po przysposabiającym na równi z dziećmi naturalnymi przysposabiającego i w zasadzie także po innych krewnych przysposabiającego, Dziecko nosi nazwisko (...)

 • Urlop macierzyński i wychowawczy - zasady przyznawania (stan prawny sprzed nowelizacji z dnia 19 grudnia 2006 r.)

  . Podobne uregulowanie ma miejsce w razie niezgodnego z prawem rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracownik - ojciec wychowujący dziecko korzystający z urlopu (...)

 • Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

  z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym (...)

 • Może zapisać dziecko do żłobka?

  jego działalność. W związku z tym przy rejestracji należy podać adresy prowadzenia działalności regulowanej i aktualizować ewentualne zmiany na bieżąco.   Podstawa prawna: ustawa z (...)

 • Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, gdy dziecko może zaspokoić swoje uzasadnione potrzeby z innych źródeł, w szczególności: (...)

 • Dla kogo zasiłek rodzinny?

  , dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości (...)

 • Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

  rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, jesteś członkiem (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia bądź wydania, co oznacza, że już ten moment konstytuuje stosunek opieki. Kiedy dziecko powinno zostać objęte opieką prawną? Każde dziecko, (...)

 • Kto może otrzymywać zasiłek rodzinny?

  , dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości (...)

 • Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

  wysokości innych dochodów dziecka.  Nie jest przeszkodą do skorzystania z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca osiąganie przychodów z: działalności rolniczej, najmu (...)

 • Rodzina 500+ w pigułce

  każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (...)

 • Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  które przysługuje zasiłek rodzinny jest nie tylko dziecko własne, ale również dziecko małżonka, dziecko adoptowane lub w sprawie którego toczy się postępowanie (...)

 • Złóż wniosek o 500+

  osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie na jedno dziecko, aż do ukończenia przez dziecko 18 r. ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają (...)

 • 500+ na nowy okres świadczeniowy

  , ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ.U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)  3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane