Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nowoczesne sposoby windykacji

  międzynarodowym factoringu. forfaiting, faktoring, windykacja, dyskonto, redyskonto, weksel, zastaw, zaspokojenie z przedmiotu zastawu

 • Jakie są sposoby realizacji weksla?

  , Dyskonto weksla to forma skupowania weksli przez banki za potrąceniem prowizji na rzecz banku, Niewątpliwie poszukiwanie swojej gotówki przed Sądem należy traktować jako ostateczność, (...)

 • Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania odsetek i dyskonta od obligacji

  ;rych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 i 2500) - art. 19-21. podatek, wybór zryczałtowanej formy opodatkowania, ryczałt, odsetki, dyskonto od obligacji, obligacje, emisja

 • Porada prawna na temat dyskonto

  Nie szukaj dłużej informacji na temat dyskonto, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Leasing podatkowy

  za co bank wypłacił firmie leasingowej ww. kwotę pomniejszoną o dyskonto (wynagrodzenia banku) w wysokości 7.000 zł. Otrzymanej od banku kwoty nie należy zaliczać do przychodów firmy leasingowej

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  przypadku nabycia papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny dyskonto oznacza różnicę pomiędzy ceną wykupu a ceną zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę, 13

 • Ustawa prawo wekslowe

  szóstą od sta od sumy wekslowej i nie może przekroczyć tej stopy.W przypadku zwrotnego poszukiwania przed płatnością będzie potrącone dyskonto od sumy wekslowej. Dyskonto oblicza (...)

 • Deklaracja wekslowa - wersja I

  ; zabezpieczenie; papier wartościowy; dyskonto; zapłata; cena; gwarancja; płatność; sprzedaż; kupno; zobowiązanie; wzór weksla; wzór deklaracji

 • Weksel własny

  zapłata ma być dokonana, oznaczenie miejsca i daty wystawienia weksla, podpis wystawcy weksla. weksel; zabezpieczenie; papier wartościowy; dyskonto; zapłata; cena; gwarancja; płatność; sprzedaż; (...)

 • Wzór deklaracji wekslowej - wersja II

  weksel; zabezpieczenie; papier wartościowy; dyskonto; zapłata; cena; gwarancja; płatność; sprzedaż; kupno; zobowiązanie; wzór weksla; wzór deklaracji

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  1936 r. prawo wekslowe (Dz. U. 36/37/282) weksel; zabezpieczenie; papier wartościowy; dyskonto; zapłata; cena; gwarancja; płatność; sprzedaż; kupno; zobowiązanie;

 • Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

  faktor, który dokonuje takiej analizy i podejmuje odpowiednie kroki.   Do opłat za faktoring należy oprocentowanie (odsetki lub dyskonto) przedpłaty (np. wg stawki WIBOR powiększonej o (...)

 • Ważne zmiany w CIT

  roku. Odstąpiono zaś od stosowania w tym przypadku sankcyjnej stawki odsetek za zwłokę. Zwolnienia od podatkuPo zmianach wolne od podatku są odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez (...)

 • Przychód z wykupu odziedziczonych obligacji

  Czy wykup obligacji nabytych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku wykupu obligacji przychodem posiadacza obligacji są odsetki (dyskonto) od

 • Obowiązki płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych

  zeznaniu podatkowym składanym za rok uzyskania dochodów. listy zastawne, nierezydent, płatnik, wypłata odsetek, dyskonto z listów zastawnych, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  przychodów finansującego jest zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, opłaty ponoszone przez korzystającego na rzecz osoby trzeciej (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. 8.  Przepisy ust. 1k, 1l, 1m (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  dyskonto lub wynagrodzenie.   2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, opłaty ponoszone przez korzystającego na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód finansującego w dniu

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  dyskonto lub wynagrodzenie.1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane