Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks pracy

  nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę. Art. 291.  § 1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej (...)

 • Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

  wyraża na to zgody. Zdaniem Sądu, uprawnienie do jednostronnego skierowania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy wynika z ciążącego na pracodawcy obowiązku udzielenia (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  , Dz.U. poz. 1650, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na (...)

 • Porada prawna na temat druk zgody pracodawcy na przedluzenie urlopu macierzynskiego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat druk zgody pracodawcy na przedluzenie urlopu macierzynskiego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  , które może wywierać dominujący wpływ na pozostałe przedsiębiorstwa ze względu na przykład na strukturę właścicielską, udział finansowy lub przepisy regulujące jego działalność, (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  zezwoleniach i przedłużeniach zezwoleń na pracę sezonową dla danego cudzoziemca, nie przekroczy 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Cudzoziemiec pracuje na zezwoleniu na prace sezonową (...)

 • Prawa ojca

  urlopu macierzyńskiego (części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) albo urlopu rodzicielskiego lub jego części. Przewidziały także nowe sytuacje, których (...)

 • Urlop bezpłatny - kiedy można wziąć urlop bezpłatny i na jakich zasadach?

  innego pracodawcy. Niezbędne jest także wyrażenie zgody przez pracownika dokonane na piśmie. Bez zgody pracownika udzielenie urlopu bezpłatnego nawet w celu wykonywania pracy (...)

 • Jakie prawa ma ojciec?

  . Nowe przepisy poszerzyły bowiem krąg pracowników uprawnionych do przejęcia części urlopu macierzyńskiego (części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) albo urlopu (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  niewykorzystanego urlopu. 6. Dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. 7. Tryb udzielania (...)

 • Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.   Środki Funduszu przeznacza się na: finansowanie świadczeń na zaspokajanie niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w razie (...)

 • W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

  , w którym chciał skorzystać z urlopu na żądanie. Przejście pracownika na urlop będzie dla pracodawcy zaskoczeniem i może pokrzyżować plany pracodawcy wypowiedzenia (...)

 • Zmiany w prawie pracy dotyczące urlopu i zasiłku macierzyńskiego

  zwolniony zostanie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego (...)

 • Jak sporządzić plan urlopów?

  zgłoszenia przed dniem sporządzenia planu urlopu. Jeśli pracownik wystąpi z wnioskiem o udzielenie mu urlopu na żądanie po dniu sporządzenia planu urlopów, to pracodawca modyfikuje (...)

 • Kiedy stosunek pracy ustaje?

  polegać na :  obowiązku uzyskania zgody odpowiedniego organu na wypowiedzenie umowy o pracę (np. niektórzy działacze organizacji związkowych, społeczny inspektor pracy, radny) zakazie

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  pomiędzy nimi - będzie miał zaliczony okres pracy na umowy terminowe do okresu zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jeśli doszło do przejęcia zakładu pracy pracodawcy (...)

 • Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

  w Polsce na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  ) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym (...)

 • Kto decyduje o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego - opinia prawna

  rozpoczęcia po tym terminie urlopu bez zgody pracodawcy, co jeszcze dobitniej świadczy o tym, że rolę głównego decydenta w kwestii terminu udzielenia urlopu wypoczynkowego (...)

 • Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

  brania urlopu wychowawczego pracodawca nie może się nie zgodzić. Czy pracodawca może się niezgodzić na wzięcie urlopu wypoczynkowego, a od razu później urlopu wychowawczego. (...)

 • Prawa mamy

  wniosek. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (...)

 • Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

  przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego), ma prawo do 18 tygodni urlopu na warunkach urlopu (...)

 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

  , na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii (w tym na Maderze i Azorach), Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, (...)

 • Kiedy szef może przerwać twój urlop?

  przesunięciem urlopu z inicjatywy pracodawcy. Katarzyna Stępnicka uważa jednak, że – z uwagi na fakt, iż pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy (...)

 • Plan urlopowy i podział urlopu

  jedynie indywidualne ustalanie terminu jego udzielania. Należy jednak podkreślić, że pracownicy nie dysponują środkami na wyegzekwowanie udzielenia urlopu bez zgody pracodawcy. (...)

 • Proponowane macierzyńskie przywileje w Kodeksie pracy

  wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane