Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  ;w sądowych w całości lub części ma prawo zgłosić, na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego. § 2. Wniosek, o którym (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  stanowi, wniosek państwa obcego o zastosowanie tymczasowego aresztowania osoby ściganej zastępuje wniosek o wydanie.§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, prokurator (...)

 • Porada prawna na temat druk wniosek o zwrot utraconego zarobku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat druk wniosek o zwrot utraconego zarobku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Czy mogę rozłożyć na raty koszty związane z prowadzeniem procesu?

  wnieść w tym zakresie o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od obciążenia Pana obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania na rzecz stronyprzeciwnej, a kierując się ostrożnością procesową (...)

 • Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

  , wówczas wniosek o zwrot kosztów należy złożyć najpóźniej przed zamknięciem rozprawy. W przeciwnym wypadku roszczenie wygaśnie. Zgłoszenie roszczenia o (...)

 • Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

  niezbędne są z mocy ustawy koszty sądowe, koszty przejazdu strony do sądu, równowartość utraconego przez nią zarobku oraz wynagrodzenie i wydatki jednego adwokata (por. T. Bukowski, Rozstrzyganie (...)

 • Zwrot kosztów w postępowaniu z prawa pracy

  jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  orzeczenia rozwodu lub separacji" na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie - po uprawomocnieniu się wyroku (nie dotyczy to sytuacji, gdy w sprawach o rozwód, o separację lub o

 • Uprawnienie świadka do żądania zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu

  tym przypadku z urzędu, zwrot kosztów nastąpić może jedynie na wniosek świadka. Świadek powinien zostać jednak pouczony o prawie i sposobie zgłoszenia wniosku o zwrot (...)

 • Zwrot kosztów w przypadku zastępstwa procesowego

  pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może (...)

 • Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

  winien odrzucić wniosek o ubezwłasnowolnienie, chyba że ich złożenie nie byłoby możliwe. Wedle zmienionych przepisów K.p.c. wymaga się, aby osoba, której dotyczy wniosek o (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  zaocznego; zarzuty od nakazu zapłaty; interwencja główna i uboczna; wniosek: o wszczęcie postępowania nieprocesowego, o ogłoszenie upadłości, o wpis i wykreślenie w (...)

 • Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie cywilne

  stawiennictwa na wezwanie sądu. W zakresie postępowania cywilnego kwestię tę reguluje Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Art. 85 tej ustawy przewiduje, że świadkowi przysługuje zwrot (...)

 • Zwrot kosztów stawiennictwa świadka

  Pana przeciętnego dziennego dochodu. Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy o kosztach cywilnych w sprawach sądowych: Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i (...)

 • Ustalenie wysokości utraconego zarobku

  przedmiot sprawy oraz zwięzłą osnowę przepisów o karach za pogwałcenie obowiązków świadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, oraz o (...)

 • Pozew o zachowek

  należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza. Sądem właściwym w postępowaniu o sporządzenie spisu inwentarza jest sąd spadku. (...)

 • Zwrot kosztów odpisu z KRS

  sprawy. Także i w tym przypadku konieczny będzie wyraźny wniosek o zasądzenie zwrotu wspomnianych kosztów. koszty, proces, strona, odpis, KRS, przedsiębiorca, zwrot kosztów

 • Strona przegrywająca a koszty postępowania

  płaconego od usług adwokackich na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Możliwą jest także sytuacja, gdy zgodnie z artykułem 100 kodeksu postępowania (...)

 • Zwrot utraconego wynagrodzenia

  utraconego zarobku? Dowodem poniesionych kosztów podróży są bilety środka komunikacji, z którego skorzystano. Natomiast wysokość utraconego zarobku ustala się kierując się (...)

 • Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

  podróży (w tym noclegu, o ile był konieczny), utraconego zarobku bądź dochodu. Wniosek o zwrot kosztów świadek może złożyć do sądu, przed którym (...)

 • Reforma procesu karnego

  świadków do ponownego przyjazdu. Sąd musi wyznaczyć kolejną czasochłonną rozprawę, a budżet państwa wykłada pieniądze na zwrot kosztów dojazdu, noclegów i utraconego (...)

 • Obowiązek stawiennictwa i zwrot kosztów

  zarobek przyznaje się świadkowi w wysokości udowodnionej przeciętnego jego dziennego zarobku, jednak nie wyżej niż 1.000 zł dziennie.Z wnioskiem o zwrot kosztów oraz z wnioskiem (...)

 • Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

  Wniosłam sprawę o podwyższenie alimentów o 200 zł na dziecko czyli razem 400 zł, na sprawę były mąż stawił sie z adwokatem i okazało sie ze złożył pozew wzajemny o obniżenie (...)

 • Obliczanie kosztów sądowych

  są jednak tylko częścią kosztów procesowych. Do innych kosztów procesowych zalicza się bowiem: koszty przejazdów do sądu strony, równowartość utraconego zarobku, wynagrodzenie adwokata (...)

 • Kontrole NIK

  pracownikiem jednostki kontrolowanej przysługuje mu zwrot utraconego zarobku oraz poniesionych przez niego kosztów podróży, zakwaterowania oraz dieta. Za niestawienie się (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Jakie uprawnienia w świetle prawa przysługują dawcom krwi?

  Witam, chce na swieta namowic swoja dziewczyne na chonorowe krwiodastwo, tzn zeby chociaz raz oddac i kto wie moze oddawac stale:) dowiedzialem sie od (...)

 • zaległe alimenty

  jak to jest gdy sad zabral mi prawo do alimentow od ojca z powodu zalozenia wlasnej rodziny gdzy ojciec jest mi winien zaległych ok 7 tysiecy czy one (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane