Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Oznaczenie daty płatności weksla uzależnionej od dnia zawiadomienia o jego wypełnieniu - opinia prawna

  Stan faktyczny W Porozumieniu do weksla in blanco z dnia 15 czerwca 2007 roku Wystawca upoważnił firmę do uzupełnienia weksla o wszystkie brakujące elementy ustawowe weksla (...)

 • Wniosek o wznowienie postępowania

  Nakaz płatniczy został wydany na podstawie nieważnego weksla. Weksel był wystawiony in blanco na inne zobowiązanie. Na wekslu wyraźnie oznaczono, że jest ważny tylko razem z deklaracją wekslową. (...)

 • Czy podrobienie weksla in blanco jest zagrożone taką samą kara jak podrobienie pieniędzy?

  in blanco i domagania się zapłaty od wystawcy weksla. Podsumowując, skoro weksel in blanco potwierdza istnienie prawa majątkowego, należy przyjąć, że jest papierem wartościowym. Weksel (...)

 • Porada prawna na temat druk weksla in blanco

  Nie szukaj dłużej informacji na temat druk weksla in blanco, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

  wekslem in blanco, a tym samym zgadza się odpowiadać wekslowo po uzupełnieniu weksla wobec przyszłych nieznanych mu posiadaczy. Wystawienie weksla in blanco łączy się z zawarciem (...)

 • Weksel in blanco

  . Przedstawienie kompletnie wypełnionego weksla lub weksla in blanco wystawcy (jeśli strony się tak umówiły) powinno być poprzedzone informacją o jego uzupełnieniu. Płatność weksla (...)

 • Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

  weksla wystawionego w 2006 roku, a wypełnionego w 2007 roku powinna być uzupełniona do odpowiedniej dla kwoty weksla i w jaki sposób - czy doliczyć tę opłatę skarbową do kwoty weksla, (...)

 • Elementy weksla

  wystawcy, a poza tym jest nie wypełniony lub wypełniony tylko częściowo. Uzupełnienie weksla in blanco następuje w chwili dochodzenia roszczeń z weksla lub przed zlożeniem weksla (...)

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  niepełnoletni i podpisał weksel bez zgody opiekuna). Sposobem zabezpieczenia płatności jest wystawienie weksla własnego lub weksla in blanco. Weksel in blanco Weksel własny wystawia (...)

 • Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

  . Wystawca weksla in blanco pożyczkobiorca zniknął z miejsca swojego zamieszkania i nie wiem gdzie przebywa faktycznie. Przedstawienie weksla do zapłaty miało miejsce w mieszkaniu wystawcy (...)

 • Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

  też rozważna osoba nie wystawi nigdy weksla in blanco bez deklaracji wekslowej. Takiej sytuacji nie należy jednak wykluczyć. Interpretacja postanowienia, że weksel in blanco może być (...)

 • Zwrot zapłaconych weksli

  sposób postępowania w takich przypadkach tj. zwrotu weksli nie użytych? Jeżeli sposób wypełnienia weksla in blanco określają deklaracje wekslowe dołączone do weksla, posiadacz weksla (...)

 • Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

  wypełniony niezgodnie z umową i będzie miał roszczenie względem pracodawcy z tytułu niezgodnego z umową wypełnienia weksla. weksek, weksel in blanco, abstrakcyjność weksla, indos

 • Weksel in blanco a termin przedawnienia

  ograniczenia możliwości uzupełnienia weksla oraz że ścisła więź między mającym wynikać z weksla in blanco zobowiązaniem wekslowym a roszczeniem podlegającym zabezpieczeniu przemawia (...)

 • Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

  , wynikająca z okoliczności (zwyczaju, stałej praktyki). Zamieszczenie takiej klauzuli bez zgody dłużnika nie powoduje nieważności weksla, lecz dłużnik odpowiada wówczas w granicach wyznaczonych (...)

 • Przedstawienie weksla do zapłaty

  Jak praktycznie wygląda przedstawienie weksla do zapłaty po zawiadomieniu dłużnika-wystawcy weksla in blanco, o wypełnieniu weksla in blanco i wezwaniu do jego zapłaty w (...)

 • Przedstawienie weksla do zapłaty

  . 87 ust. 1 Pr.weksl., wystawcy weksla własnego ani jego pełnomocnika lub nie udało się odnaleźć tego lokalu w miejscu płatności weksla. Jednakże nawet nieprzedstawienie weksla wystawcy (...)

 • Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

  wypełnieniu weksla powinno być wysłane na siedem dni przed terminem zapłaty weksla określonym w tym zawiadomieniu o wypełnieniu weksla (\"patrzyć weksel datą płatności wg swojego (...)

 • Zwrot weksla in blanco

  Czy w przypadku zwrotu weksla in blanco złożonego na zabezpieczenie, powinno się też zwrócić wystawcy weksla, deklarację wekslową do tego weksla? Z wystawieniem weksla (...)

 • Weksle w stosunku pracy

  in blanco pracodawcy, zawarcie umowy określającej zasady wypełnienia przez pracodawcę takiego weksla. Warto też umieścić na wekslu klauzulę nie na zlecenie. Powodować to będzie, że pracodawca (...)

 • Wypełnienie weksla in blanco

  w sposób jasny określona w art. 14 prawa wekslowego, który stanowi, że indos przenosi wszystkie prawa z wekslu. Jeżeli indos jest in blanco, posiadacz wekslu może między innymi: wypełnić indos

 • Weksel niezupełny (in blanco)

  Czy posiadając weksel in blanco i wypisując go weksel ten przestaje być in blanco? Czym różni się weksel in blanco od weksla wypisanego? Weksel niezupełny (in blanco) to (...)

 • Wypełnienie weksla in blanco

  wierzyciela, ale lepiej wręczać weksle in blanco tylko osobie, do której mamy zaufanie. Pracownicy ANR twierdzą, że weksel in blanco wystawiony na urzędowym formularzu nie może być wypełniony (...)

 • Poprawne uzupełnienie weksla in blanco

  szczególnym rodzajem weksla, który nie jest dokładnie wypełniony ze względu na niemożność określenia np. wysokości zobowiązania już w momencie wystawienia weksla. Weksel in blanco (...)

 • Weksel gwarancyjny

  umowa dostawy byłaby nieważna. Zobowiązanie wekslowe stanowi bowiem niezależne od przyczyn wystawienia weksla ważne zobowiązanie wystawcy weksla. Najczęściej przy wystawieniu weksla (...)

 • Skutek prawny deklaracji wekslowej

  chwilą podpisania się wystawcy na dokumencie weksla. Deklaracja wekslowa dołączana do weksla in blanco ma za zadanie zabezpieczyć wystawcę przed wypełnieniem weksla w sposób (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Weksel in blanco

  Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca uzależnił moje zatrudnienie od podpisania weksla in blanco. Wtedy nie mając innego wyjścia podpisałem go. (...)

 • Weksel in blanco - jak wypełnić prawidłowo?

  Bardzo proszę o pomoc. Jak powinien być przygotowany / wypełniony częściowo weksel in blanco składany wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie (...)

 • Weksel własny

  W trakcie trwania umowy został podpisany weksel własny in blanco wraz z umową wekslową. Dotyczy to działalności ubezpieczeniowej i umowy agencyjnej. (...)

 • Szantaż wekslem in blanco

  Co zrobić, gdy w przypadku spłacenia dłużnikowi należności nie oddał mi weksla, a teraz żąda ode mnie potwornych kwot. Weksel in blanco potwierdzony (...)

 • Dług z weksla in blanco

  Czy ktoś mi może odpowiedzieć na pytanie: Nakaz zapłaty z weksla in blanco czy jest możliwe aby sąd nie uznał tego roszczenia ? (ROB70) Sąd nie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane