Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wypowiedzenie umowy najmu

  przede wszystkim ustalić kwotę czynszu najmu. Wiem, że muszę to zrobić w postaci aneksu do tej umowy. Ale czy mogę wysłać takie pismo przewodnie informujące prezesa klubu o (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  przed zgłoszeniem żądania wydania, prawo do świadczenia przechodzi na mającego prawo do wyłączonego mienia. Art. 72. Osoba, do której należy mienie podlegające wyłączeniu, (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  współwłaścicielem mieszkania w udziale po 1/2. Na podstawie umowy dokonali podziału mieszkania do użytkowania ustalając, że każdy z nich ma do wyłącznego użytku (...)

 • Porada prawna na temat druk aneksu do umowy najmu mieszkania

  Nie szukaj dłużej informacji na temat druk aneksu do umowy najmu mieszkania, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

  uzyskać prawa własności do innego mieszkania albo domu przez 5 lat od dnia kupna mieszkania albo domu w programie MdM. Wyjątek od tej reguły to mieszkania i domy, które dostaniesz (...)

 • Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

  mogą one być realizowane także w oparciu o tzw. „zwykłe” umowy najmu, wynikające z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Decyzja w tym zakresie należy do (...)

 • Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

  przypadku niedołączenia do umowy załączników określonych w art. 19a ust. 2 u. o. p. l). Obligatoryjnym załącznikiem do umowy najmu okazjonalnego jest: złożone (...)

 • Jak zamienić mieszkanie, czyli uwag kilka o przepisach dotyczących zamiany

  lub przez rozwiązanie umowy najmu pod warunkiem zawarcia nowej umowy z oznaczoną osobą (zbywcą nieruchomości) (patrz: „Czy można zamienić się na mieszkania będące przedmiotem (...)

 • Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

  lokalu, Łączny upust cenowy z tytułu stażu pracy lub najmu lokalu nie może przekroczyć 95 % wartości mieszkania wycenionej przez rzeczoznawcę majątkowego, Do ceny kupna mieszkania (...)

 • Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  emerytury w gospodarstwie dwuosobowym i 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;- dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu z powodu utraty tytułu prawnego (...)

 • Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

  upadłościowego nieruchomości upadłego wywołuje takie same skutki w stosunku do umowy najmu lub dzierżawy, jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Z tego wynika, iż nabywca (kiedy dojdzie (...)

 • Kodeks cywilny

  ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.Art. 72.  § 1. Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do (...)

 • Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

  idące bezpieczeństwo dla interesów wynajmującego, w porównaniu do zwykłej umowy najmu lokalu mieszkalnego. Czasochłonne wymogi formalne, jakich należy dopełnić przy zawieraniu (...)

 • Jak uzyskać dopłaty do czynszów w 2019 r.?

  lokalizację mieszkania. Skontaktuj się z wybraną gminą w sprawie możliwości najmu lokalu objętego prawem do dopłat lub zapoznaj się z informacjami o możliwości najmu takiego (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  przypadku, gdy pełnomocnikiem jest  członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Po złożeniu (...)

 • Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

  sobie mieszkania (nie do końca można się z tym zgodzić skoro spełnienie wstępnych warunków wymaga posiadania niemałej sumy pieniędzy - wkład, kaucja). Wstępne warunki uprawniające (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  zawartą na czas nieoznaczony. Stosownie do art. 6. ust. 1 u.o.p.l. zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłaty kaucji wynajmującemu przez najemcę (czyli lokatora). Kaucja W (...)

 • Zmiana głównego najemcy mieszkania kwaterunkowego

  prawa i może ono podlegać podziałowi. Możliwe jest także zawarcie z gminą nowej umowy najmu czy podpisanie aneksu do dotychczasowej, na mocy którego były mąż rozwiąże umowę (...)

 • Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

  stosuje się do najmu lokali mieszkalnych, chyba że najemca nie objął jeszcze lokalu. Mogłaby więc Pani, jako nabywca mieszkania, wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem ustawowych (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych (...)

 • Dopłaty do czynszu już w przyszłym roku

  ;zawarcie przez inwestora umowy z gminą, w kolejnym kroku gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  . Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

  mieszkania, na drodze sądowej uzyska najprawdopodobniej prawo do tego lokalu. Będę zatem zmuszona do podpisania z tą osobą umowy najmu. Czy prawo nakłada na mnie obowiązek (...)

 • Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

  powstaje przychód z najmu czy dzierżawy? Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze (...)

 • Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  przedwstępną strony (lub rzadziej strona) zobowiązują się do zawarcia określonej umowy przyrzeczonej. Celem umowy przedwstępnej jest więc zawarcie w określonej przyszłości umowy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane