Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kara pozbawienia wolności na wolności

  i kontrolowanie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;  nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru

 • Sprawniejszy dozór techniczny

  w UDT Urząd Dozoru Technicznego udostępnił możliwość składania elektronicznych wniosków za pośrednictwem internetowego portalu eUDT. Składać można wnioski dotyczące m.in.: SZWO i F-GAZ&rsquo

 • Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

  Systemie Dozoru Elektronicznego. Obecnie, w zakresie Systemu Dozoru Elektronicznego, Służba Więzienna wykonuje jedynie zadanie ustawowe (wskazane przez Ministra Sprawiedliwości), polegające na (...)

 • Porada prawna na temat dozoru

  Nie szukaj dłużej informacji na temat dozoru, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kara pozbawienia wolności na wolności?

  zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Sąd penitencjarny uchyli zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli (...)

 • Zmiany w dozorze technicznym

  związanym z jego eksploatacją – będą przekazywać informacje z tego zakresu jednostce dozoru technicznego. Z kolei Urząd Dozoru Technicznego – na wniosek organów administracji (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  środków zabezpieczających, 8) udzielanie skazanym innej stosownej pomocy. Art. 175. § 1. Stowarzyszenia, organizacje i instytucje, którym powierzono sprawowanie dozoru, obowiązane są w szczególności (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  towaru na rzecz Skarbu Państwa. Rozporządzenie powinno uwzględniać, w szczególności, możliwość sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej oraz powierzenia zniszczenia towaru wyspecjalizowanym

 • Przesłanki zastosowania do skazanego systemu dozoru elektronicznego

  stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upoważniony

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin, 8) zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni, 9) pochwała, 10) zezwolenie (...)

 • Podpisanie umowy na System Dozoru Elektronicznego

  . 191, poz. 1366).System Dozoru Elektronicznego obejmować będzie swym zasięgiem terytorium całej Polski. Zakłada się, że na etapie wstępnym systemem dozoru elektronicznego objęta zostanie (...)

 • Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  sprawcy będzie także możliwe – w warunkach określonych ustawą – orzeczenie dozoru elektronicznego. Istotna zmiana dotyczyć będzie także okresów ustania karalności przestępstw (...)

 • Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  ; w warunkach określonych ustawą – orzeczenie dozoru elektronicznego. Istotna zmiana dotyczyć będzie także okresów ustania karalności przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Okres

 • Dozór policyjny

  Czy jest przepis, który określa maksymalne terminy stosowania dozoru policyjnego i czy jest możliwość zwrócenia się o uchylenie dozoru podczas trwania postępowania wstępnego? Dozór policyjny (...)

 • System Dozoru Elektronicznego - Informacje na temat przetargu

  . Nr. 191, poz. 1366). System Dozoru Elektronicznego obejmować będzie swym zasięgiem terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej.System Dozoru Elektronicznego (SDE) umożliwia kontrolę:- wykonywania (...)

 • NIK o systemie dozoru elektronicznego

  skuteczną readaptację skazanych.Dostrzegając zalety dozoru elektronicznego Izba pozytywnie ocenia wprowadzenie SDE na stałe do porządku prawnego oraz podejmowane obecnie działania legislacyjne zmierzające (...)

 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  ), jak również oddać skazanego pod dozór albo od dozoru zwolnić. Nie można jednak zwolnić od dozoru w przypadkach, gdy jest on obowiązkowy. Przepisy pozwalają więc na elastyczne (...)

 • Wymogi udziału w kursie

  . Sprawdzenia posiadanych kwalifikacji dokonuje organ dozoru technicznego (np. odziały terenowe Urzędu Dozoru Technicznego) w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie to przeprowadzają (...)

 • Nadchodzi gruntowna reforma więziennictwa

  , a państwa nie naraża na wysokie koszty związane z pobytem skazanego w więzieniu. Koszt pobytu skazanego w zakładzie karnym lub areszcie wynosi bowiem około 3100 zł miesięcznie, a koszt dozoru elektronicznego

 • Dozór elektroniczny będzie szerszy

  , „w sposób podobny jak to przewiduje ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego" - informuje Resort Sprawiedliwości.Dariusz

 • Elementy wniosku o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

  wpływu wniosku. Podkreślenia więc wymaga konieczność zastosowania pisemnej formy wniosku. Uzasadnienie powinno zaś okoliczności będące przesłankami udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru

 • Czas trwania dozoru policyjnego

  samej sprawie może złożyć wniosek do prokuratora o uchylenie dozoru, czy muszą to zrobić każdy z osobna? Czy we wniosku o uchylenie dozoru trzeba podawać podstawę prawną wniosku, jeśli (...)

 • Środek zapobiegawczy w postaci dozoru

  , zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, a także na innych ograniczeniach jego swobody niezbędnych do wykonywania dozoru. Obowiązki te precyzuje się w postanowieniu o zastosowaniu (...)

 • Kodeks karny

  przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.§ 2a. Sąd podejmuje postępowanie karne, (...)

 • Linia zabudowy a linia średniego napięcia

  zgodności usytuowania linii średniego napięcia z przepisami prawa, należy się zwrócić do organów nadzoru budowlanego oraz dozoru technicznego o przeprowadzenie kontroli, która (...)

 • Poprawa wykonywania kar w Systemie Dozoru Elektronicznego

  Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) oraz regulację, która poprawi system dozoru mobilnego dzięki zmianom w funkcjonowaniu urządzeń nadzorujących przemieszczanie się skazanego.   Po

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Zmiana osoby sprawującej dozór nad zabezpieczonym samochodem.

  Witam, jestem w trakcie sporu sądowego z osobą, która posługując się sfałszowanymi umowami, próbuje wyłudzić ode mnie pieniądze. Jestem spadkobiercą (...)

 • Problem z kuratorem

  Zostałem zatrzymany przy próbie sprzedaży kamery (kwota 1000zł). Nie wiedziałem, że kamera jest kradziona, pomagałem tylko w jej sprzedaży, nie (...)

 • zmiana miejsca dozoru/ choroba

  czy we wniosku o zmiane miejsca dozoru/ komendy do podpisywania /w postanowieniu jest tylko o podpisywaniu, ani slowa o siedzeniu na tylku w miescie i (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane