Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  wskazania osoby przysposabiającego rodzice mogą wyrazić także w sądzie opiekuńczym swego miejsca zamieszkania lub pobytu. Dotyczy to również oświadczenia o odwołaniu takiej zgody. § (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  ); minimalna stawka godzinowa w Polsce w 2018 r. wynosi zaś 13,70 PLN brutto (dotyczy to m.in. umów zlecenia, nie dotyczy umów o dzieło).  Cudzoziemiec powinien dbać o swoje bezpieczeństwo

 • W jakim postępowaniu dokonuje się ubezwłasnowolnienia?

  kurator. Środka odwoławczego wniesionego przez osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie odrzuca się przy tym z powodu nieusunięcia braków formalnych; Sam

 • Porada prawna na temat dotyczy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat dotyczy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  sprawach od 2 marca 2006 r. obowiązują następujące opłaty sądowe: Opłata podstawowa Czego dotyczy opłata Uwagi 30 zł  w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczy wyłącznie od apelacji, (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  .  Art. 605. § 1. Jeżeli wniosek o wydanie dotyczy przestępstwa, którego sprawca podlega wydaniu, sąd okręgowy z urzędu lub na wniosek prokuratora może wydać postanowienie o tymczasowym

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  obowiązują następujące opłaty sądowe: Opłata podstawowa Czego dotyczy opłata Uwagi 30 zł w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczy wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi (...)

 • Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

  postanowień uprawniony jest sam ubezwłasnowolniony nawet wówczas, gdy ustanowiony został doradca tymczasowy albo kurator. Środka odwoławczego wniesionego przez osobę, której dotyczy wniosek o

 • Zmiany w opłatach produktowych i opłatach depozytowych

  tworzyw sztucznych,M2 - dotyczy opakowań z aluminium,M3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,M5 - dotyczy opakowań ze szkła (...)

 • Opłata produktowa

  opakowań z aluminium,  M3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,  M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury, M5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza (...)

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

  przepisach niniejszego działu jest mowa o towarach, nie dotyczy to usług, produktów rolnych wymienionych w załączniku l do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz produktów rolnych i (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  majątkowej oraz przy egzekucji tego środka. Osoba lub jednostka, której dotyczy domniemanie ustanowione w § 3, może wystąpić z powództwem przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie domniemania

 • Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

  oraz zmianę ubezwłasnowolnienia sąd może ustanowić dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie lub dla osoby ubezwłasnowolnionej, adwokata lub radcę prawnego z urzędu, nawet bez (...)

 • Kierujący pojazdami

  dnia. 3. Przepis ust. 2 pkt 1, 4 i 5 nie dotyczy jednostek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3. 4. Ośrodek szkolenia kierowców lub inny podmiot prowadzący szkolenie wydaje osobie

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  być widoczne z odległości co najmniej 150 m.  7. Zabrania się:  1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej;  2) ruchu po jezdni (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  przez bank gwarancji związanej z zabezpieczeniem zwrotu zaliczki uiszczonej wykonawcy robót budowlanych, czy też prawidłowym ich wykonaniem. Ponadto expressis verbis nie dotyczy on kosztów

 • Wystawianie faktur

  wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie odrębnymi przepisami ustawy o VAT (...)

 • Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  poprawianie danych jest niedopuszczalne (w takim przypadku należy bowiem użyć części EDG-POPR). Problem ten nie dotyczy formularzy elektronicznych - tutaj miejsce na wpis jest nieograniczone (poza polami

 • Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  ;w z pracy za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek;gdy umorzenie zaległości dotyczy tylko części zaległości podatkowej, podatnik nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie

 • Emerytura a praca za granicą

  pozostałe przy życiu są obywatelami jednego z państw członkowskich bądź też bezpaństwowcami lub uchodźcami, zamieszkałymi na terytorium jednego z państw członkowskich. Dotyczy to np. zamieszkałej (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  oświadczeniem. Składając oświadczenie, pracodawca powinien zaznaczyć, że dotyczy ono cudzoziemca, który będzie składał wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Zgodnie z art. 88z ust. 3 PUP, (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  odroczeniu obowiązku szkolnego lub jej kopia potwierdzona  za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo  ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka wobec którego podjęto (...)

 • Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

  znaczenie dla postępowania; zakres, w jakim środek dowodowy dotyczy informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa lub inną tajemnicę podlegającą ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów, (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  dotyczy drzew i innych roślin zasadzonych lub zasianych przez spółdzielnię. § 2. W razie wygaśnięcia użytkowania gruntu działka, na której znajdują się budynki lub urządzenia (...)

 • Kodeks cywilny

  błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  , której postanowienie dotyczy, 4) rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej, 5) uzasadnienie, chyba że ustawa zwalnia od tego wymagania. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zarządzeń. Art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Dotyczy prawa spadkowego

  Proszę o wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego domu, którego właściciele mężczyzna umarł pierwszy około 10 lat temu kobieta umarła druga około (...)

 • dotyczy druku PCC

  Kupiłem auto i w urzędzie skarbowym dowiedziałem się o konieczności wypełnienia druku PCC. Mój problem polega na tym, że nie mam kontaktu ze sprzedającym (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • dotyczy powrotu do panienskiego nazwiska

  Witam mam pytanie jestem druga zona mojego meza, ex zona do dnia dzisiejszego nosi jego nazwisko (sa 1,5 roku po rozwodzie) i jakos nie kwapi sie do tego (...)

 • Dotyczy zakupu przedmiotu na Allegro

  Witam. Bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie: Dokonałam zakupu przedmiotu na Allegro, jednak jest pewien problem: wzięłam udział w licytacji (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane