Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Pozew o eksmisję

  W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu wynajmujący może wypowiedzieć umowę po spełnieniu określonych warunków. Najemca musi być w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie (...)

 • Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

  pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia (...)

 • Pozew pracownika o ustalenie stosunku pracy

  zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1. W przypadku gdy pracodawca zleci wykonywanie pracy, która spełnia warunki określone w art. 22 § 1 kp na podstawie (...)

 • Powierzenie pracownikowi innej pracy

  przeniesienia na inne stanowisko pracy, jeżeli kwestionuje zasadność takiego przeniesienia. Jeżeli jednak spełnione są wszystkie w/w przesłanki zasadności powierzenia pracownikowi wykonywania (...)

 • Regulamin zawierający warunki stosowania telepracy

  pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Ponadto najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy pracodawca ma obowiązek poinformować telepracownika o jednostce organizacyjnej (...)

 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

  pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która (...)

 • Przyjęcie układu zbiorowego obowiązującego w innym zakładzie pracy

  Dokument zawiera wzór porozumienia o przejęciu do stosowania w danym zakładzie pracy układu zbiorowego zawartego przez innego pracodawcę z inną organizacją związkową. Na podstawie art. 241[10

 • Regulamin pracy

  Regulamin pracy jest to akt, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulamin pracy wprowadza się, (...)

 • Pozew o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych

  pracodawca zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych bez uzasadnionej potrzeby, albo zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych (...)

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

  Jeżeli przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia

 • Umowa o skierowanie pracownika na szkolenie

  W obecnej sytuacji na rynku pracy przy ciągle zmieniających się warunkach pracy i wymaganiach pracodawców, pracownicy muszą podnosić poziom swojej wiedzy i doszkalać się w coraz (...)

 • Umowa o pracę z młodocianym (prace lekkie, sezonowe i dorywcze)

  zatrudniać tylko przy wykonywaniu prac lekkich. Pracodawca obowiązany jest sporządzić wykaz lekkich prac w regulaminie pracy, a jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy (...)

 • Informacja dla pracownika

  Obowiązek poinformowania pracownika na piśmie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o: 1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 2) częstotliwości wypłat

 • Pozew o zapłatę ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy

  pracy. Nie może być wypłacany w zamian za należny urlop w naturze. Sądem właściwym rzeczowo dla dochodzenia ekwiwalentu z uwagi na wartość przedmiotu żądania jest Sąd Rejonowy – (...)

 • Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu pracy u innego pracodawcy

  bezpłatnego, w czasie którego świadczy on prace dla innego podmiotu, uwzględnia się w stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy, także te, (...)

 • Praca w godzinach nocnych

  Objęcie pracownika świadczeniem pracy w porze nocnej wymaga poinformowania pracownika na piśmie. Prawo do takiej zmiany wynika z nadrzędności służbowej pracodawcy nad pracownikiem. Jeżeli zmiana

 • PIT - 37 za 2011 rok

  opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: - wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym (...)

 • Świadectwo pracy

  powinny znaleźć się w świadectwie pracy, decydują przepisy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa (...)

 • Wniosek o zwolnienie z uwagi na opiekę nad dzieckiem

  wolne od pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. Termin wykorzystania musi być ustalony z pracodawcą i musi on wyrazić na niego zgodę. Zwolnienie od pracy należy wykorzystać w (...)

 • Umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie

  miejscu powierzenia mienia nie przekracza: 1) 8 osób przy pracy na jedną zmianę, 2) 12 osób przy pracy na dwie zmiany, 3) 16 osób przy pracy na trzy zmiany, 4) 24 osoby na jedną zmianę (...)

 • Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym

  Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 517). Centrum edukacji i pracy (...)

 • Zobowiązanie do pracy w godzinach nadliczbowych

  tylko w wyjątkowych przypadkach wymienionych w Kodeksie pracy. Ograniczona jest też liczba godzin nadliczbowych, do odpracowania których pracodawca może zobowiązać pracownika. nadgodziny, (...)

 • Podanie o podwyżkę wynagrodzenia

  obiektywne i łatwe do weryfikacji. W szczególności warto powołać się na: zwiększenie obowiązków pracownika (pod warunkiem jednak, że pracownik dobrze się z nich wywiązuje). podniesienie (...)

 • Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom

  składa wniosek do centrum edukacji i pracy młodzieży o dokonanie refundacji na warunkach i w terminach określonych w umowie o refundację. Poniżej publikujemy taki wniosek pracodawcy o (...)

 • Sprzeciw pracownika od ukarania karą porządkową

  Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

  Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie po śmierci (...)

 • zastanawiam się nad oddaniem syna do domu dziecka...

  Witam, piszę na tym forum bo chcę zachować anonimowość, a z drugiej strony sprawa mnie przerasta. mam 3 letniego syna, którego sama wychowuję i (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Fundusz socjalny

  W moim zakładzie kwota świadczeń socjalnych jest zależna od dochodu na osobę, a nie jak w wielu innych firmach - stała kwota niezależnie od dochodu, (...)

 • zasiedlenie

  Witam Na początku prosze o wyrozumiałość ponieważ nie wiem gdzie dokładnie powinnam umieścić ten temat. Jestem zdesperowana i potrzebuje pomocy. Postaram (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane