Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

  instytucji finansowej, jak też do samych uczestników PPK. Obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest terminowe naliczanie i odprowadzanie do instytucji finansowej wpłat do PPK. W (...)

 • Podzielenie spadku i zniesienie współwłasności

  zgody co do działu spadku, sąd zastosuje odpowiednio przepisy o zniesieniu współwłasności. W pismach do sądu, a w szczególności we wniosku o dział spadku może Pani zawrzeć (...)

 • Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

  przyznają dodatkową, jednorazową pomoc finansową. Dowiedz się więcej w twoim urzędzie gminy bądź urzędzie miasta. Kiedy i jak dostaniesz becikowe? To zależy od tego, kiedy złożysz wszystkie dokumenty. (...)

 • Porada prawna na temat dokumenty potrzebne do spadku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat dokumenty potrzebne do spadku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Akt małżeństwa w postępowaniu spadkowym

  Chcę przeprowadzić dział spadku posesji po dziadkach i mamie. Do tego potrzebne mi są postępowania spadkowe po zmarłych dzieciach i wnukach dziadków .W postępowaniu po wujku i jego żonie (...)

 • Jak ustalić prawo do nieruchomości – opinia prawna

  problematyczna, bo trudno ustalić kto mógłby być tą osobą. Kwestia ta wymaga odrębnego rozważenia. Ustalenie prawa własności przedmiotów należących do spadku możliwe jest (...)

 • Zrzeczenie się spadku na korzyść innej osoby

  jednej trzeciej całości stanowi, iż właścicielami samochodu są trzy osoby i każda w wysokości 1/3 części podlegającej dziedziczeniu. By stał się Pan właścicielem całości potrzebne jest zawarcie (...)

 • Kontrole NIK

  państwowym, które w ciągu 14 dni od otrzymania mogą przedstawić swoje stanowisko. Jest ono dołączane później do informacji. Prezes NIK może do stanowiska dołączyć swoją opinię. (...)

 • Ustalenie kręgu spadkobierców

  otrzymam je w urzędach? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Zakładamy, że pytanie dotyczy dziedziczenia ustawowego, a więc nie był sporządzany testament. Nie ma prawnego ograniczenia (...)

 • Prawo o postępowaniu układowym

  ) do zamknięcia ksiąg dłużnika; 2) do sprawdzenia złożonego przez dłużnika bilansu, rachunku wyników oraz spisu wierzycieli, jako też do zbadania stanu przedsiębiorstwa. §2. Nadzorca (...)

 • Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

  tym dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Czy wliczać 300+ do dochodu przy planowaniu świadczeń z pomocy społecznej? Świadczenie "dobry start" nie podlega wliczeniu (...)

 • Dokumenty potrzebne do podziału gruntu

  , jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem (...)

 • Uzupełnienie spisu inwentarza

  § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza, do (...)

 • Wpis spadkobiercy do księgi wieczystej

  pierwsze, po otwarciu spadku, tj. po śmierci spadkodawcy, należy jak najszybciej wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Orzeczenie o nabyciu spadku nie może jednak nastąpić (...)

 • Odpowiedzialność za długi po zmarłych rodzicach

  . Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.Art. 641 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oświadczenie (...)

 • Dokumentacja niezbędna przy adopcji

  Jakie dokumentypotrzebne do złożenia wniosku o pomoc w adopcji? Rozumiemy, że chodzi o dokumenty potrzebne do ubiegania się o przysposobienie dziecka. Nie ma (...)

 • Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

  sprawozdanie oraz inne dokumenty potrzebne sądowi do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej likwidacji (np. bilans likwidacyjny). Wniosek do sądu należy złożyć na formularzu (...)

 • Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spadku - opinia prawna

  ;wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.  Pan jako siostrzeniec zalicza się do II grupy podatkowej. Podatek oblicza się od (...)

 • Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  , nieruchomości, wierzytelności lub inne prawa majątkowe (np. udziały w spółkach z o.o.) należące do upadłego. Do masy upadłości nie wchodzą jednak prawa osobiste upadłego, chociażby (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)

  do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Dowody i materiały mogą wykraczać poza wykaz objęty sprawozdaniem (...)

 • Dziedziczenie przez dzieci pozamałżeńskie

  , by w testamencie powołać do spadku wybrane przez siebie osoby. Wyznaczając rozprawę o stwierdzenie nabycia spadku, sąd wzywa - oprócz wnioskodawcy wszystkie osoby mogące wchodzić w (...)

 • Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!

  określenia przedmiotu umowy, co do którego nie ma rozbieżności między stronami, np. nazwanie obrazu ikoną, choć nie należy on do tego rodzaju malarstwa, czyli tzw. falsa demonstratio;  

 • Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

  : zawarcie umowy przez osobę nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnej, która to umowa należy do umów zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego powoduje, (...)

 • Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

  , zapewnia się warunki do jego przechowywania i podawania. Co, gdy klub dziecięcy został już wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych? Po dokonaniu wpisu do rejestru (...)

 • Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

  działalność? Jakie są potrzebne dokumenty i wnioski? Czy potrzebne mi jakieś szczególne pozwolenie? Jak powinny wyglądać umowy z klientami? Czy muszę sporządzić regulamin świadczenia (...)

 • Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

  albo rentę, w jednostce ZUS — zgodnie z twoim miejscem zamieszkania. Dokumenty możesz złożyć osobiście albo wysłać pocztą. Nic nie trzeba przy tym płacić. Dokumenty (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • spadek

  mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Obywatelstwo niemieckie

  Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Malzenstwo z cudzoziemcem

  1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane