Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub statut. (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  lub w zbiorze dokumentów dokumenty stanowiące przeszkodę do uwzględnienia wniosku, sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej zawiadomi o tym wierzyciela i komornika, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)

  do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Dowody i materiały mogą wykraczać poza wykaz objęty sprawozdaniem (...)

 • Opinia prawna na temat dokumenty potrzebne do rejestracji stowarzyszenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat dokumenty potrzebne do rejestracji stowarzyszenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych (...)

 • Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

  rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy. Jakie dokumentypotrzebne do rejestracji? Osoba rejestrująca się jest (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  . Zwolnienia od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa udziela sąd na wniosek osoby obowiązanej do złożenia dokumentu. Art. 563. Do (...)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  postępowania o złożenie dokumentów do zbioru stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 działu I.  3. Złożenie dokumentów do zbioru na podstawie postanowienia (...)

 • Założenie klubu sportowego

  osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji. Regulację dotyczącą rejestracji UKS stosuje się również do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których (...)

 • Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (...)

 • Dokumenty niezbędne przy zameldowaniu

  muszę okazać przy meldowaniu sie książeczkę wojskową? Jakie dokumenty będą mi potrzebne w urzędzie? Zgodnie z art. 11 ustawy o ewidencji ludności, osoba zobowiązana do zameldowania (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane