Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  . Zwolnienia od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa udziela sąd na wniosek osoby obowiązanej do złożenia dokumentu. Art. 563. Do (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może być wyrażona także ustnie do protokołu.Art. 274. Przepisy dotyczące wierzytelności (...)

 • Dziedziczenie po ojcu udziału w mieszkaniu

  majątku spadkowego. Nie ma na to wpływu stan psychiczny matki. Najlepszym wyjściem wydaje się więc odrzucenie spadku. Więcej informacji na temat odrzucenia spadku zawiera artykuł Odrzucenie (...)

 • Porada prawna na temat dokumenty potrzebne do odrzucenia spadku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat dokumenty potrzebne do odrzucenia spadku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.Art. 779. § 1. Do egzekucji ze spadku konieczny jest - aż do działu spadku - tytuł (...)

 • Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

  jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca (...)

 • Odziedziczone spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i co dalej – opinia prawna

  . 633 Kpc. o zabezpieczenie spadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie praw lub rzeczy należących do spadku. Do zabezpieczenia spadku właściwy jest sąd, w którego (...)

 • Podważenie aktu darowizny

  ? Prawo spadkowe przewiduje możliwość odrzucenia spadku przez spadkobiercę. Skutkiem odrzucenia spadku jest wyłączenie odrzucającego od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia (...)

 • Kodeks cywilny

  przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.§ (...)

 • Odpowiedzialność za długi po zmarłych rodzicach

  istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki. Art. 798. Spedytor obowiązany jest do podjęcia czynności potrzebnych (...)

 • Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

  ;wnocześnie złożonego wniosku. Jakim osobom przysługuje prawo do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej? Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej (...)

 • Rozstrzygnięcie sprawy spadkowej

  zawiadomić o tym sąd spadku oraz podać imiona, nazwiska i adresy świadków testamentu, jeżeli okoliczności te są mu znane. Świadków, którzy treści testamentu ustnego nie stwierdzili na piśmie, (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  konieczne do uznania ojcostwa powinien być niezwłocznie przekazany do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Art. 75. § 1. Można uznać ojcostwo (...)

 • Podstawa wpisu do KW odziedziczonej nieruchomości

  . Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

  własnościowych praw do lokalu. Prawa te, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, przekształcają się odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrębnej własności do (...)

 • Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  syndyka spisu inwentarza. Wraz ze spisem inwentarza dokonuje się oszacowania majątku wchodzącego do masy upadłości.  Wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących (...)

 • Dział spadku u notariusza

  Mój mąż, jego matka i jego przyrodnia siostra nabyli prawa do spadku. Sąd przyznał każdemu 1/3 spadku. Jest już 8 miesięcy od śmierci teścia, o ile wiem, matka i siostra nie mogą (...)

 • Postępowanie upadłościowe

  tygodni mogą oni wnieść zarzuty przeciwko planowi do sędziego-komisarza. Na jego postanowienie w tym względzie służy zażalenie do sądu prowadzącego sprawę. Na postanowienie tego sądu można (...)

 • Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  nieuczciwej konkurencji, jeżeli dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione. Ponadto wymienione wyżej dokumenty, (...)

 • Załączniki do pozwu rozwodowego

  braku nie uzupełni, pismo zostanie zwrócone (takie pismo nie wywołuje żadnych skutków). Jednakże przyjmuje się, że brak dokumentów dołączonych do pozwu nie jest brakiem formalnym, do którego (...)

 • Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  innych członków rodziny dają im prawo do ubiegania się o zwrot, o ile sami spełniają pozostałe warunki uprawniające do zwrotu (m.in. mają prawo do dysponowania nieruchomością (...)

 • Darowizna na rzecz syna

  należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego SD-Z2. Jeśli dojdzie do złożenia oświadczenia o darowiznie w formie aktu notarialnego, wtedy nie ma konieczności zgłaszania jej (darowizny) (...)

 • Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  długo przed okresem na który planuje się wszczęcie prac budowlanych. Jakie dokumenty potrzebnedo uzyskania pozwolenia na budowę? Mapa geodezyjna : uwidacznia obiekty znajdujące (...)

 • Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

  ) do 3 000 zł - 100 zł; 2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł; 3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 (...)

 • Uczestnicy postępowania

  ustanawia sędzia-komisarz, a robi to w celu działania w postępowaniu upadłościowym, jeżeli przyczyni to się do usprawnienia postępowania. W postępowaniu upadłościowym mamy jeszcze do czynienia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • spadek

  mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym (...)

 • długi rodziców

  Czy pełnoletnie dzieci mające własne rodziny odpowiadają w jakiś sposób za długi rodzicow? Czy gdy z rodziców komornik ściągnął już wszystko (...)

 • Spadek z długami po ojcu - poziom komplikacji bliski zenitu

  Jestem jednym z trojki dzieci jakie pozostawil - kazde z innego malzenstwa. "Siostra" o ktorej wiem jest obywatelka Szwecji. Druga "siostra" (...)

 • Podział majątku

  Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg (...)

 • Reklamacja butow - odmowa

  Witam, Dwa tygodnie temu zareklamowalam buty sportowe Reebok. Powodem Bylo odklejanie sie podeszwy w obu butach i pekniecie na szwach w jednym. Reklamacja (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane