Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną. Jakie zmiany (...)

 • Kontrola w zakresie przewozu drogowego

  kontroli. Do protokołu kontroli kontrolowany może wnieść zastrzeżenia. Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię doręcza się kontrolowanemu kierowcy, (...)

 • Kierujący pojazdami

  ) umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach; 5) składać staroście, o którym (...)

 • Porada prawna na temat dokumenty kierowcy zawodowego przy kontroli itd

  Nie szukaj dłużej informacji na temat dokumenty kierowcy zawodowego przy kontroli itd, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

  , dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt, dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (...)

 • Dokument niezbędne do kontroli przewoźników

  , z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, wymagane przy przewozie żywych zwierząt, dokumenty wymagane (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  WE; przedstawienie towarów razem z właściwą dokumentacją w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE. Produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  . Ważne jest, żeby dane, które pracodawca przetwarza i wykorzystuje, rzeczywiście odpowiadały celowi przetwarzania. Nie można bowiem wykorzystywać danych przy użyciu systemu GPS zamontowanego (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorom kontroli skarbowej, pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego lub uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje. 3. Minister

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary, w różnych rodzajach i typach zakładów karnych.§ 3. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania (...)

 • Od 1 października pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego

  przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu, aby uzyskać pieczątkę potwierdzającą przejście badania. Jest to niezbędne podczas kontroli służb poza granicami kraju. Kierowcy nie (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje (...)

 • CEPiK po zmianach

  1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 128, ze zm.).   CEPiK, pojazd, samochód, kierowca, okresowe badanie techniczne, dowód rejestracyjny, stacja kontroli pojazdów

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  na rzecz organów administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne, a także przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby

 • Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  stosownego oświadczenia wyznacza zamawiający. Termin ten powinien przypadać po otwarciu ofert.   W jakiej formie mogą być złożone dokumenty? Składane dokumenty, co do zasady mogą być (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  zawodowego. § 3. Kwoty odpowiadające wynagrodzeniu, jakie za wykonaną nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne należałoby zapłacić, gdyby została wykonana na podstawie umowy (...)

 • Czym jest informacja publiczna?

  autorskiego urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole". Kluczowe jest więc określenie, czym są urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Sensu wyłączenia z art. 4 należy jej upatrywać (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  , wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. Powyższe dokumenty i oświadczenia mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem (...)

 • Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

  , z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt, dokumenty (...)

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

  27.12.2006, str. 36) właściwego dla usługodawcy; 5.   wskazanie samorządu zawodowego, do którego należy usługodawca z państwa członkowskiego, tytułu zawodowego oraz państwa, (...)

 • Na czym polega zawód doradcy podatkowego?

  etyki oraz obowiązków ustawowych doradca podatkowy odpowiada dyscyplinarnie przed organami swojego samorządu zawodowego (zwłaszcza przed Sądem Dyscyplinarnym). Należy przy tym wspomnieć, że (...)

 • Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych?

  dokumentu, o którym mowa w pkt. 4, wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą. (...)

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

  ustawowego prawa do prowadzenia spraw spółki skutkują ograniczonym prawem kontroli. Wspólnik komandytowy w ramach kontroli zwykłej może żądać odpisu sprawozdania finansowego za (...)

 • Jakie dokumenty musi mieć przy sobie kierowca?

  ogóle nie musimy ich mieć. Musimy.  Dowód rejestracyjny nadal pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności m.in. w Stacjach Kontroli Pojazdów, (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  konkursie na sędziego SN, będą mogły uzupełnić dokumenty w 7 dni od jej wejścia w życie. W nowelizacji wskazano, że mają to być dokumenty określone w art. 31 par. 2a obecnej ustawy o SN. (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!!

  Szanowni Państwo, zauważyłem, że stale przewija się przez to forum ten sam temat. Ponieważ jestem ojcem dwojga dzieci, które niezmiernie kocham (...)

 • Podrobiona legitymacja

  Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane