Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  dyspozycji kilku organów, jego korespondencję przesyła się temu organowi, którego postanowienie wprowadzono do wykonania jako pierwsze, chyba że organy te zarządzą inaczej.§ 2. Jeżeli (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  rehabilitacją lub kształceniemdziecka w wieku: do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, powyżej 16 roku życia do (...)

 • Porada prawna na temat do którego roku życia płaci się alimenty

  Nie szukaj dłużej informacji na temat do którego roku życia płaci się alimenty, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  . Oddział 5Zatrudnienie Art. 121. § 1. Skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy.§ 2. Skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia się (...)

 • Kodeks cywilny

  (pełnomocnictwo).Art. 97. Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  wychowawcze przysługuje rodzicom i opiekunom dziecka (urodzonego) do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie dotyczy więc dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Jeśli (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  lokalną - wyznacza sąd za ich zgodą. Art. 57. § 1. Sąd wzywa skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie do wskazanego zakładu, placówki, instytucji lub organizacji. Skierowania (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  urodzeniem się dziecka. § 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. Art. 79. Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki dziecka, (...)

 • Kodeks karny

  roku do lat 15, a zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2 do 6. § 2. Pozbawienie praw publicznych, obowiązek lub zakaz obowiązuje od uprawomocnienia (...)

 • Kodeks wykroczeń

  w zakresie pracy; 5) przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu.§ 4. Jako okoliczności obciążające uwzględnia (...)

 • Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jak je otrzymać?

  ? Alimenty z funduszu może otrzymać: osoba uprawniona do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku (...)

 • Ważne zmiany w PIT

  opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zachowają prawo do opodatkowania w tej formie do końca roku podatkowego bez względu na wysokość przychodu uzyskanego w tym roku (...)

 • Co jeśli ojciec nie płaci alimentów na dziecko?

  funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia; jeśli jednak osoba ta uczy się w szkole lub szkole wyższej - to do ukończenia (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  akademickiego pełniącego funkcję rektora, z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się - na czas pozostały do zakończenia pełnienia (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  z inną instytucją finansową i do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy lub w przypadku przystąpienia do programu emerytalnego do dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do (...)

 • Alimenty a kieszonkowe dla dziecka

  Mąż płaci na syna dobrowolne alimenty w wysokości 400 zł miesięcznie. Nie mamy rozwodu. Pieniądze przekazuje do ręki małoletniego syna, od którego pobiera pisemne pokwitowania. (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ; do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu.§ 5. W razie współwłasności orzeka się przepadek udziału należącego do sprawcy (...)

 • Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

  świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  wzywania do uzupełnienia braków. § 4. W razie złożenia wniosku ustnie do protokołu, oświadczenie, o którym mowa w § 1, może być złożone także do protokołu. § 5. Przepisów (...)

 • Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  utrzymywania się dziecko uzyskuje przed dojściem do pełnoletniości, jednak najczęściej później, kiedy ukończy naukę i należycie przygotuje się do wykonywania zawodu. Na (...)

 • Złóż wniosek o 500+

  świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Dotychczas wydane decyzje przyznające świadczenie będą obowiązywać (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  .), będzie ją mógł pobierać do czasu, aż otrzyma powszechną emeryturę; a stanie się to wtedy, gdy rozwiąże stosunek pracy (jeśli pracuje) oraz zgłosi do ZUS wniosek o to (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  powinny się znaleźć: rękawiczki ochronne, bandaże, kompresy, opaski opatrunkowe, plastry, płyn do odkażania, folia termoizolacyjna, maseczka do sztucznego oddychania, nożyczki ratownicze. (...)

 • Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

  i komu należy się zaliczka alimentacyjna? Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • alimenty na byłą żonę

  witam, od 3 lat jestem po rozwodzie (sąd orzekł, że wina leży po mojej stronie), płacę regularnie alimenty na dziecko 450zł/m-c przy zarobkach 2100zł (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)

 • Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów

  Odpowiedź jest prosta - bo nie muszą i to w majestacie prawa. Jak to wygląda? Sąd przyznaje alimenty. Tatuś się na nie godzi. Nawet płaci przez (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane