Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

  czerwca 2018 r. Szczegółowy harmonogram egzaminu jest dostępny na stronie internetowej www.cke.edu.pl. Egzamin maturalny Egzamin maturalny w 2018 r. odbędzie się na dotychczasowych (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin i egzaminatorzy przeprowadzający egzamin. Oprócz tych osób na placu manewrowym mogą przebywać:  instruktor prowadzący - instruktor (...)

 • Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

  na dalsze wdrażanie nowej podstawy programowej oraz zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego, tak aby szkoły i placówki lepiej odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki

 • Porada prawna na temat dni wolne na egzamin

  Nie szukaj dłużej informacji na temat dni wolne na egzamin, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak uzyskać prawo jazdy?

  Kandydata na Kierowcę (numer PKK). Dostaniesz go na swoje konto na platformie ePUAP albo pocztą - w zależności od tego, co wskażesz we wniosku. W niektórych sytuacjach może (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  przepadku na rzecz Skarbu Państwa - chyba że umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne przewidują inny sposób postępowania. 2. O przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa orzeka, na (...)

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  ;stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiedzi na pytania Testy z odpowiedziami na egzamin pisemny Pliki zawierają testy wykorzystane na egzaminach wraz (...)

 • Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

  praktyczne na egzamin? Tematy na egzaminy eksternistyczne przeprowadzane w formie pisemnej, zestawy zadań na egzaminy eksternistyczne przeprowadzane w formie ustnej i zadania praktyczne (...)

 • Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

  , konkursu na wolne stanowisko sędziowskie. Nastąpi odejście od przyznania aplikantom aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej statusu pracownika sądu bądź prokuratury na rzecz statusu (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  których mowa w ust. 3, mogą być aktualizowane na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz innej osoby, na której ciąży obowiązek podatkowy, a także z urzędu, (...)

 • Próbny egzamin ósmoklasisty - materiały

  : pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut trzeciego dnia – egzamin z języka (...)

 • Jak będą finansowane zadania oświatowe?

  nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

  organowi prowadzącemu szkołę na przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, (...)

 • Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

  ciepłej wody użytkowej,  c) obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,  d) obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby (...)

 • Kierujący pojazdami

  wymagane szkolenie; 4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania pozwolenia. 3. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres (...)

 • Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

  , obowiązek ten ciąży na agencie ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu umowy agencyjnej, powiadomić klienta, czy działa na rzecz jednego, czy wielu zakładów ubezpieczeń, i (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na odpowiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolników, na podstawie decyzji właściwego starosty wydanej na wniosek rolnika (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych

  , zgodnie z którym osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin, 8) zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni, 9) pochwała, 10) (...)

 • Kodeks wyborczy

  nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.§ 3. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na (...)

 • Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

  praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych. Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali egzamin na doradcę podatkowego, muszą odbyć 2-letnią (...)

 • Prawo lotnicze

  państwowego egzaminu praktycznego) muszą spełnić zalecenia egzaminatora (jeśli takie były określone), a po wejściu w życie nowego rozporządzenia dodatkowo muszą przejść ponownie egzamin wewnętrzny (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  ; przywóz tych wyrobów miał charakter okazjonalny; wyroby te były przeznaczone wyłącznie na własny użytek podróżnego lub jego rodziny lub były przeznaczone na prezenty. - (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni, w których zostało ono  osiągnięte i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  kasynach gry, a gier na automatach - w kasynach gry lub w salonach gier na automatach. 1a. Urządzanie gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie w punktach (...)

 • Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

  usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin lub usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu. Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Praktyczna nauka zawodu

  Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • Praca w sądzie

  Nie wiecie może, jaki egzamin trzeba zdać aby dostać pracę w sądzie (pracownik biurowy)? Pani która przyjmowała podanie sttwierdziła, że trzeba (...)

 • Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ?

  Mąż prowadził samochód w stanie nietrzeżwym . Zabrano mu prawo jazdy na dwa lata. Okres ten już minął . Moje pytanie brzmi - Czy oprócz tego , (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane