Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Definicja morskiego statku handlowego

  Czy istnieje w polskim prawie definicja statku handlowego? Czy istnieje akt prawny wg którego klasyfikuje się statki? Definicja statku handlowego znajduje się w Kodeksie Morskim. (...)

 • Podatek tonażowy już w 2007 roku

  dzień złożenia oświadczenia, takie jak: nazwa statku, numer identyfikacyjny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), status statku u armatora, tonaż netto statku.  Armator jest (...)

 • Inspekcja podmiotów wykonujących rybołówstwo

  ;wstwa morskiego w: Szczecinie, Słupsku i Gdyni. Obecny podział na trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oznacza „rozdrobnienie” organów sprawujących

 • Porada prawna na temat definicja statku morskiego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat definicja statku morskiego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

  morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze śródlądowej, może być opodatkowane w tym Umawiającym (...)

 • Kodeks wyborczy

  dniu przed dniem wyborów.§ 4. O utworzeniu obwodu głosowania na polskim statku morskim kapitan statku niezwłocznie zawiadamia wyborców.Art. 17. § 1. Jeżeli właściwe organy (...)

 • Pobór i egzekucja podatków

  egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem, obciążenia nieruchomości hipoteką przymusową lub statku morskiego (statku morskiego w budowie) hipoteką morską przymusową dokonuje (...)

 • Treść i forma testamentów szczególnych

  ;dcą statku morskiego lub powietrznego lub wobec jego zastępcy. Spadkodawca wówczas oświadcza swą wolę kapitanowi lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków, ten następnie (...)

 • Wysłanie pisma do sądu zza granicy

  złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego (...)

 • Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  , poz. 19), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej (...)

 • Bezpieczeństwo na morzu: Parlament przyjął III pakiet morski

  transportu ropy przez statki jednokadłubowe, a także utworzono Europejską Agencje Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA).W listopadzie 2005 r., Komisja przygotowała nową serię środków legislacyjnych (pakiet (...)

 • Poprawa warunków pracy marynarzy

  konwencji, a nowy certyfikat nie może zostać natychmiast wydany i udostępniony na pokładzie tego statku. ##baner## Konwencja, regulując warunki zatrudniania marynarzy, życia na statku, zagadnienia (...)

 • Noworoczne zmiany w VAT

  użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Zob.: Definicja budownictwa społecznego umożliwi stosowanie niższego VAT w (...)

 • Większa ochrona marynarzy

  , organizuje ją dyrektor urzędu morskiego właściwy dla portu macierzystego statku we współpracy z konsulem RP. Koszty repatriacji pokrywają armator statku i podmiot udzielający (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków powietrznych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  statku wodnym lub powietrznym, a § 1 nie może mieć zastosowania, właściwy jest sąd macierzystego portu statku. § 3. Jeżeli przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów, właściwy jest (...)

 • Rybołówstwo morskie. Szykują się gruntowne zmiany

  . Udziały mają być przyznawane w drodze decyzji na wniosek armatorów i będą dotyczyły określonego gatunku organizmu morskiego. Projekt wprowadza też m.in. możliwość zarządzania kwotami połowowymi (...)

 • Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

  , samolotu czy pojazdu Bez względu na poprzednie reguły w zakresie unikania podwójnego opodatkowania wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, samolotu, pojazdu (...)

 • Odpowiedzialność cywilna właściciela statku za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi

  przepisy wyraźnie mówią, że za szkodę wyrządzoną tymi olejami będzie odpowiadać właściciel statku. Zgodnie z projektem nowelizacji, właściciel statku o tonażu brutto przekraczającym (...)

 • Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

  ;obowiązuje definicja wykonywania pracy w niedziele i święta z ustawy czy też z Kodeksu pracy. Jeżeli obowiązuje definicja z ustawy, to czy pracodawca ma obowiązek zmienić regulamin pracy określający (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  morskiego kapitanowi statku, 6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego. Art. 58. § 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, (...)

 • Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

  ; od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego. Co przysługuje pracownikowi z tytułu podróży

 • Jak złożyć zeznanie podatkowe?

  . 3 Ordynacji podatkowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki (...)

 • Jak kontaktować się z organami podatkowymi?

  przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku; 4) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu (...)

 • Jak odzyskać pieniądze od upadłego konsumenta?

  , prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu lub statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego obciążonych odpowiednio hipoteką, hipoteką morską lub prawami, które

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane