Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Emerytura a praca za granicą

  zasiłku pogrzebowego wynikające z przepisów pozostałych państw członkowskich, właściwych dla emerytury lub renty, wygasa. W przypadku zgonu osoby uprawnionej do emerytury lub renty na (...)

 • Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

  75% podstawy wymiaru renty, nie mniej jednak niż w wysokości najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jakie są warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności (...)

 • Prawo do renty po zmianach

  Ubezpieczeń Społecznych, to prawo do renty ustanie w związku z przyznaniem emerytury. W takim przypadku ZUS nie może przywrócić Ci prawa do renty. Przykład:  Pani X utraciła prawo (...)

 • Porada prawna na temat decyzja renty

  Nie szukaj dłużej informacji na temat decyzja renty, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

  ;d ma wpływ tylko na Twoją część renty. Pozostałe osoby uprawnione do renty rodzinnej otrzymują ją w niezmienionej wysokości.     Podstawa prawna: ustawa o emeryturach i rentach (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  ;świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy też renty z tytułu niezdolności do pracy (przyznanej do dnia, w którym osiągnie

 • Ustalona renta powoduje niewypłacanie zasiłku chorobowego - opinia prawna

  prawa do renty, lecz co najwyżej zmniejszyć jego kwotę, nie mniej jednak niż do wskazanych wyżej kwot. ZUS na wydanie decyzji w sprawie renty ma 30 dni, liczone od daty „wyjaśnienia ostatniej

 • Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

  naliczeniu renty planistycznej nie nastąpiła bezzwłocznie, ale dopiero w listopadzie 2003 roku. Architekt Miejski na nasze pytanie dlaczego sporządzenie wyceny i decyzja dotycząca obu działek (...)

 • Odmowa renty, a ochrona dóbr osobistych

  Ubezpieczeń Społecznych. Mężczyzna, któremu odmówiono renty domagał się od zakładu 100 tys. zł zadośćuczynienia. Według niego decyzja ZUS naruszyła jego dobra osobiste: prawo (...)

 • Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?

  ). Prawodawca w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazał, że podmiotami uprawnionymi do przyznania emerytury, renty, renty rodzinnej w drodze wyjątku w specjalnym (...)

 • Przejście z renty na emeryturę

  okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu wraz z uwzględnieniem okresu pobierania renty. Przy czym zazwyczaj uwzględnienie w tym okresie renty z uwagi na jej niski wymiar spowoduje obniżenie (...)

 • Odwołanie od zmiany wysokości renty

  renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem. W przesłanych dokumentach przedstawiono sposób wyliczenia należnego świadczenia, wyrównując różnicę między wysokością (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  związanych z emeryturą lub rentą stosuje się formularze unijne z serii E 200.   2. Prawo do renty rodzinnej Osoba, która uzyskała w Polsce prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu (...)

 • Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

  zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej; dodatek pielęgnacyjny; pokrycie

 • Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

  w chwili śmierci spełniali warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, oraz po zmarłych emerytach i rencistach.   Jeżeli Pani nie jest uprawniona do renty rodzinnej (...)

 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

  -200 - Decyzja nr 204 z dnia 6 października 2005r.w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania Rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72, seria E-300 - Decyzja nr 199 (...)

 • Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

  chorobowego, do przyznania mu renty\" (por. także uchwałę SN z 4 czerwca 1991 r., I PZP 17/91). Jeżeli więc niezdolność do pracy będąca podstawą przyznania renty powstała w czasie trwania (...)

 • Emerytury dziś i jutro...

  renty z tytułu niezdolności do pracy do wysokości równej kwocie 1.000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (odpowiada najniższej (...)

 • Warto domagać się od ZUS odsetek za opóźnienie w przyznaniu lub wypłacie emerytury czy renty!

  . Omawiany wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma zastosowanie w razie dochodzenia prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, dodatku pielęgnacyjnego, (...)

 • Pozbawienie renty

  orzecznika. Jeżeli według lekarza orzecznika dana osoba po pewnym okresie wypłacania renty z ZUS przestaje być niezdolna do pracy, to ustaje jedna z przesłanek do wypłacania renty. Przy ocenie (...)

 • Utrata prawa do renty

  okresie wypłacania renty z ZUS przestaje być niezdolna do pracy, to ustaje jedna z przesłanek do wypłacania renty. Nie jest przy tym istotne jak długo renta była wcześniej wypłacana. Prawo (...)

 • Renta dożywotnia. UOKiK wykrywa nieuczciwe praktyki

  stosowania kwestionowanych praktyk oraz nałożyła karę pieniężną w wysokości 43 464 zł. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu. W wyniku kolejnego postępowania (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  wypłaty świadczeń rodzinnych oraz możliwości organizacyjne i techniczne danej gminy/urzędu. Decyzja w tym zakresie należy do gminy.   Kto będzie wypłacał świadczenie? Świadczenie wychowawcze (...)

 • Zbieg świadczeń ZUS a zerowy przychód

  renty. Sprawa trafiła do sądu - trwała 3 lata. Sąd zasądził prawo do renty wypadkowej i nakazał ZUS-owi wypłatę świadczeń od dnia złożenia wniosku do chwili obecnej. Od dnia wypadku (...)

 • Uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji ZUS

  wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego. uchylenie, zmiana decyzji, prawomocna decyzja, organ rentowy, renta, emerytura, ZUS

 • Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja

  ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury lub renty, będzie mógł otrzymać od byłego pracodawcy wszystkie niezbędne dokumenty" – wyjaśnił wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj. 

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Odmowa przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

  Uprzejmie proszę o poradę. W dniach 05.07.2000 r. i 31.06.2001 r. przeszedłem operację kręgosłupa szyjnego (schorzenie: dyskopatia, zwężenie kanału (...)

 • Czy należy sie renta rodzinna

  Mój tato zmarł miał emeryture nie mieszkał z moją mamą 15 lat ale nie mieli ze sobą rozwodu czy moja mama dostanie rente rodzinną ? mama nie pracuje (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • Decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.

  Witam, Potrzebuję porady odnośnie możliwych opcji odwołań od decyzji ZUS. Decyzja dotyczy nakazu zwrotu części renty rodzinnej za 2009 rok z racji (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane