Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Konsekwencje niedoręczenia decyzji podatkowej

  nieistniejącą, z prawnego punktu widzenia. Aby organ administracji publicznej, który wydał decyzję stał się nią związany, czyli aby decyzja została wprowadzona do obrotu prawnego, decyzję (...)

 • Więcej zaufania do przedsiębiorców!

  pełnym poparciem wszystkim klubów parlamentarnych.Źródło: www.kig.pl decyzja podatkowa, zawieszenie wykonania decyzji, przedsiębiorcy, nowelizacja, rządowy projekt, ustawa, Ordynacja

 • Zakończenie postępowania upadłościowego

  Syndyk masy upadłości kończy postępowanie. Główną przesłanką ogłoszenia upadłości była decyzja podatkowa wystawiona przez Urząd Skarbowy. W toku odwołania przedmiotowa decyzja (...)

 • Porada prawna na temat decyzja podatkowa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat decyzja podatkowa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nie wszyscy podatnicy skorzystają na nowelizacji Ordynacji podatkowej

  podatników - wymaga poprawy. Zgodnie z projektowanymi nowymi przepisami (rozdział 16a) decyzja podatkowa nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  , obowiązki podatnika, korekta, deklaracje, podatnik, podatek, nadpłata, pisemna interpretacja, decyzja podatkowa, Ordynacja podatkowaWykonanie decyzji

 • Ogólne zasady postępowania podatkowego

  (Dz. U. 1997 r., Nr 137 poz. 926, ze zmianami) postępowanie podatkowe, zasady postępowania, Ordynacja podatkowa, decyzja podatkowa, organy podatkowe, urzędy skarbowe, izby skarbowe

 • Egzekucja z decyzji nieostatecznej

  odwołania wraz z aktami sprawy. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie. decyzja podatkowa, wykonanie, egzekucja, wstrzymanie wykonania, rygor natychmiastowej (...)

 • Podatek niewymagalny a zaświadczenie

  dalszego toczenia sporu z organami podatkowymi. zaległość podatkowa, decyzja podatkowa, zaświadczenie, wykonanie decyzji

 • Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

  ; Czy decyzja zawiera konieczne elementy?  Decyzją organ podatkowy, w oparciu o ustalenia faktyczne, stwierdza lub kształtuje pozycję prawną strony. Podatnik powinien zwrócić uwagę, czy decyzja

 • Ważność decyzji podatkowej

  Otrzymałem decyzję podatkową z Izby Skarbowej jako druga instancja. Decyzja jest ostateczna. Na decyzji jest zapisany błędny numer NIP, aczkolwiek dane osobowe się zgadzają imię nazwisko i adres

 • Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie w postępowaniu podatkowym

  .) postępowanie podatkowe, Ordynacja podatkowa, decyzja podatkowa, odwołanie, zażalenie, organy podatkowe, urzędy skarbowe, izby skarbowe

 • Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

  zostanie podatnikowi doręczona. Jeśli zatem za życia spadkodawcy nie została mu doręczona decyzja podatkowa ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn z (...)

 • Opinia PKPP Lewiatan do projektu nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa

  , decyzja podatkowa, urząd skarbowy, podatek, wykonanie decyzji, projekt nowelizacji, Ordynacja podatkowa

 • Zawieszenie egzekucji podatku

  podatku nie płacić aż do prawomocnego rozstrzygnięcia - czy można powołać się na analogię)? Zgodnie z art. 239a Ordynacji podatkowej, decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wnioskującą o wywłaszczenie. Nabycie prawa własności następuje z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna. (...)

 • Odwołanie od odmowy rozłożenia na raty

  wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej). decyzja podatkowa, odwołanie, zarzuty, postępowanie podatkowe, (...)

 • Rok 2008 – pozytywne zmiany w cieniu kryzysu

  przez przedsiębiorców  zasadę iż decyzja podatkowa nie podlega wykonaniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym, a w przypadku zgłoszenia pozwu do czasu

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  . Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Art. 67b. § 1. Organ podatkowy na (...)

 • Co pozostaje po kontroli skarbowej?

  prawa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o konroli skarbowej (Dz. U. 1991 r., Nr 100, poz. 442, ze zm) kontrola skarbowa, decyzja podatkowa, wynik kontroli, odwołanie

 • Proprzedsiębiorcze ustawy remedium na kryzys

  Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres. Jedną z długo oczekiwanych zmian jest uchwalona przez Sejm rządowa nowelizacja Ordynacji podatkowej. Wprowadza ona zasadę, iż decyzja podatkowa nie (...)

 • Nabycie własności przez zasiedzenie

  , faktycznie kwestia te nie będzie miała większego znaczenia. zasiedzenie, własność, decyzja podatkowa, zła wiara, nabycie własności

 • Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

  charakter konstytutywny (decyzja ustalająca)  Decyzja taka tworzy stosunek prawny zobowiązania podatkowego, określając wierzyciela i dłużnika, przedmiot, a także treść tego stosunku. (...)

 • Ordynacja podatkowa do gruntownej nowelizacji...

  podatkowego.Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 1012) dotyczy doprecyzowania przepisów w zakresie obowiązków podatkowych poprzez wskazanie, co powinno (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  z CEIDG, decyzja związana z przedsiębiorstwem wygasa. Jak wspomniano, możliwe jest też przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem na właściciela przedsiębiorstwa w spadku lub wspólnika

 • Prawo celne - Kodeks celny

  stwierdzeniem jego prawomocności. 2. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie wydana nowa decyzja w tej sprawie, to: 1) różnica pomiędzy zabezpieczeniem, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane