Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  ust. 1. Ostateczna decyzja o nabyciu własności lub użytkowania wieczystego albo ostateczna decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości zatwierdza podział.2. W przypadku (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą i dokument potwierdzający wiek dziecka, decyzja ostateczna (...)

 • Wykonalność decyzji zatwierdzającej podział

  ). Przy czym nie można zrzec się prawa do odwołania i w ten sposób sprawdzić, iż decyzja wcześniej stanie się ostateczna. Natomiast decyzja, która nie jest ostateczna (...)

 • Porada prawna na temat decyzja ostateczna

  Nie szukaj dłużej informacji na temat decyzja ostateczna, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe, 2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa, 3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który (...)

 • Jaki podmiot jest właściwy do zmiany decyzji wydanej przez organ administracji II instancji?

  ., decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, (...)

 • Uchylenie decyzji wydanej z naruszeniem prawa

  której organ stwierdził wydanie z naruszeniem prawa zgodnie z art. 151 § 2 kpa? Zgodnie z art. 154 kpa decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w (...)

 • Ostateczność decyzji administracyjnej

  urzędowych (np. żądane przez Zakład Energetyczny wyraźne stwierdzenie przez Gminę, że decyzja jest ostateczna)? ad. 1 Zgodnie z art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja (...)

 • Ostateczność decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – opinia prawna

  , spośród kilku stron postępowania i bezskuteczny w stosunku do niej upływ terminu do wniesienia odwołania, nie skutkuje tym, że decyzja stanie się ostateczna. Taki przymiot decyzja (...)

 • Wstrzymanie wykonania decyzji

  sprzedać majątek poniżej jego wartości, żeby wpłacić podatek). decyzja ostateczna, wstrzymanie wykonania, WSA, organ podatkowy

 • Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

  Kodeksu postępowania administracyjnego: Art. 155. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji

 • Wyeliminowanie ostatecznej decyzji z obrotu

  prawnego? Proszę o podanie wszystkich możliwych rozwiązań , z których mogą skorzystać urzędnicy. Z zadanego pytania wnioskujemy, że dana decyzja jest ostateczna, a zatem nie może być zaskarżana (...)

 • Termin wydania dziennika budowy

  budowy, gdyż decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest ostateczna. Decyzja jest ostateczna, jeżeli żadna ze stron postępowania nie odwoła się od niej. Sąsiedzi mogą złożyć (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  . Ostateczna taka decyzja jest od dnia, w którym została wydana. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach (...)

 • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

  , decyzja ostateczna,postępowanie admninistarcyjne, odszkodowanie

 • Decyzje ostateczne a wszczęcie postępowania egzekucyjnego

  decyzja ostateczna nie podlega wykonaniu, jeżeli organ podatkowy pierwszej instancji wstrzymał jej wykonanie. Jeśli od decyzji ostatecznej zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, (...)

 • Zmiana decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

  trybów nadzwyczajnych dotyczących wzruszania ostatecznych decyzji, takich jak stwierdzenie nieważności decyzji, czy wznowienie postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 155 kpa, decyzja ostateczna, (...)

 • Decyzja a przedawnienie

  2009 r. zobowiązanie nie powstanie (poprzednia decyzja została uchylona i nie ma jej w obrocie prawnym). Jeżeli jednak organ pierwszej instancji wyda ponownie decyzję do końca 2009 r. a podatnik złoży

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  pracy w Polsce lub nielegalny pobyt może grozić poważnymi konsekwencjami, takimi jak: kara grzywny czy wydalenie z Polski. Decyzja o wydaleniu wiąże się z wpisem do wykazu cudzoziemców

 • Decyzja nieważna z mocy prawa a unieważnienie

  jednak jeszcze unieważniona (teraz już jest). Czy więc decyzja ostateczna, która nie była unieważniona i znajdowała się w obrocie prawnym, ale miała wadę powodująca jej nieważność z (...)

 • Ostateczność decyzji organu odwoławczego

  została w prawidłowy sposób doręczona lub ogłoszona. decyzja, ostateczna, organ odwoławczy, doręczenie, ogłoszenie, odwołanie, związanie

 • Prawa i obowiązki podatnika

  decyzji W sytuacji, gdy dotycząca ciebie decyzja stała się ostateczna, posiadasz uprawnienie do wystąpienia do organu podatkowego o wzruszenie tej decyzji, w określonych w ustawie sytuacjach, (...)

 • Zawieszenie egzekucji podatku

  , decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty nie powoduje natomiast, iż decyzja nie staje się ostateczna, (...)

 • Zmiana prawomocnej decyzji przysparzającej

  administracyjnego, wedle którego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  stwierdzeniem jego prawomocności. 2. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie wydana nowa decyzja w tej sprawie, to: 1) różnica pomiędzy zabezpieczeniem, (...)

 • Termin wykonania decyzji o rozbiórce

  W jakim czasie musi być wykonana decyzja o rozbiórce? Zgodnie z wyrokiem NSA z 5 października 1999 r. decyzja nakazująca rozbiórkę podlega wykonaniu z dniem, w którym stała się ostateczna. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Odwołanie od decyzji Inspekcji budowlanej

  Witam. Otrzymałem od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Decyzję Ostateczną w sprawie wysokości legalizacji samowoli budowlanej(taras na (...)

 • Czy decyzja ostateczna bedzie decyzja SKO

  Czy decyzja ostateczna bedzie decyzja SKO ktore po rozpatrzeniu wniosku o wznowienia postepowania w sprawie wznowienia postepowania w przedmiocie rozgraniczenia (...)

 • Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic?

  moj facet ma zone.Zyjemy ze soba od 3 lat, od 2 on z nia nie sypia i chce sie rozwiesc choc generalnie nic w tym kierunku nie zrobil bo jak twierdzi bedzie (...)

 • Sądowy nakaz zapłaty należności dla PKP

  Witam, Prosiłbym o poradę osób, które dobrze orientują się w temacie. Sprawa dotyczy jazdy bez legitymacji studenckiej(dlaczego: teraz jest to nie (...)

 • koncesja TAXI

  Witam,mam takie pytanie... za niestawienie sie w US w celu wyjaśnienia nie płacenia podatku chcą odebrać mężowi licencji na taxi. Po odwołaniu napisanym (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane