Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. § 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie. Art. 166. § 1. W sprawach, w których prawa i obowiązki (...)

 • Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  uchylenia decyzji administracyjnej w wyniku wznowienia postępowania nie może uzasadniać uchylenia takiej, wadliwej przecież, decyzji. Jeżeli podstawą wznowienia postępowania była (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  ;Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli wniosek wpłynął po terminie, o którym mowa w ust. 5, albo nie zostały wniesione (...)

 • Porada prawna na temat decyzja o odmowie uchylenia decyzji

  Nie szukaj dłużej informacji na temat decyzja o odmowie uchylenia decyzji, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  . Rozstrzygnięcie w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze decyzji.§ 2. Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na skutek okoliczności, o których mowa w art. (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  celnego. 3. Zabezpieczenie następuje w drodze decyzji. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ celny określa w decyzji o zabezpieczeniu przybliżoną kwotę należności (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  zabezpieczeniu wygasa z dniem doręczenia decyzji o odpowiedzialności podatkowej;  2) osób, o których mowa w art. 115, 116 116a, po doręczeniu im decyzji orzekającej o (...)

 • Wznowienie postępowania podatkowego

  uchylenia mogłaby zostać wydana jedynie decyzja o takim samym rozstrzygnięciu, lub wydanie decyzji nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminu przedawnienia prawa do wydania (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  zachowawczych, umowy o pracę wygasają z dniem wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, chyba że strony uzgodniły wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. Jeśli (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.§ 2. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  zakończeniu pracy przez cudzoziemca (np. od pracodawcy) należy wszcząć postępowanie z urzędu, zawiadamiając o tym pracodawcę (art. 61 § 4 K.p.a.) i ew. wydać decyzję o uchyleniu zezwolenia. (...)

 • Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

  zostało prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji - właściwy organ wydaje decyzję o przyznaniu Karty Polaka na podstawie decyzji, o której mowa (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku. Jak można się odwołać? Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji o odmowie wpisu to możesz zwrócić się z wnioskiem o (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , o których mowa w art. 123a § 1, 2 i 3, są okresami składkowymi na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.§ 2. Skazany zwalniany z zakładu karnego

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych - stan prawny do 1.1.2007

  stwierdził okoliczność naruszenia prawa, chyba że o stwierdzeniu nieważności orzekł sąd administracyjny - wówczas o odszkodowaniu orzeka organ, który wydał wadliwą decyzję (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  oświadczenie przedsiębiorcy o niezatrudnianiu pracowników. 2. Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 27a (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  KZP 16/89). Akceptując pogląd o niezaskarżalności postanowienia o wyłączeniu do odrębnego postępowania sprawy poszczególnych osób lub o poszczególne czyny, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  .  3. Jeżeli została wydana decyzja o umorzeniu postępowania z powodu nieuiszczenia opłaty, o której mowa w art. 223 ust. 2, albo decyzja stwierdzająca wygaśnięcie (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  urzędu): informacji faktycznej (tzn. informacji o okolicznościach faktycznych istotnych dla sprawy) i prawnej  (tj. informacji o obowiązującym prawie - o przepisach prawa dotyczących (...)

 • Prawo bankowe

  posiadający bliskie powiązania z bankiem może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.3. Od (...)

 • Mienie PKP

  ustanowienie takiego prawa zarządu; nie sposób także wymagać, by decyzja o naliczeniu opłaty z tytułu zarządu nieruchomością powoływała decyzję o ustanowieniu zarządu, skoro (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia (...)

 • Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

  . O wszczęciu postępowania powiadami wnioskodawcę oraz osobę, której przyznano prawo do odszkodowania. Na postanowienie o wszczęciu postępowania nie będzie przysługiwało zażalenie. (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia - z urzędu;  2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1;  3) organ (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  porozumień, o których mowa w dziale IIa - przechowuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. § 2. Informacje, o (...)

 • Odmowa stwierdzenia nieważności-odwołanie

  niż przy rozpatrywaniu wniosku o stwierdzenie nieważności, kiedy to działa jako organ nadzoru. Organ odwoławczy ma kompetencję do uchylenia decyzji w całości lub w części i do rozstrzygnięcia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora

  Prokurator umorzył postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy wypadku, w którym zginęły dwie osoby: kierowca i pasażer. Zgodnie z pouczeniem złożono (...)

 • Reklamacja butow - odmowa

  Witam, Dwa tygodnie temu zareklamowalam buty sportowe Reebok. Powodem Bylo odklejanie sie podeszwy w obu butach i pekniecie na szwach w jednym. Reklamacja (...)

 • Mieszkanie policyjne

  Witam ! Chciałbym prosic o porade w pewnej sprawie, a wygląda ona tak: Moj ojciec 40 lat temu dostał służbowe mieszkanie od policji, niestety ostatnio (...)

 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  Starałem się o ulgę – zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych – w postaci częściowego umorzenia należności z (...)

 • Odmowa w wydaniu zaświadczenia VAT 25 US

  Witam. Sprowadziłem pojazd z Niemiec i oczywiście po sprowadzeniu oplaciłem akcyzę, opłatę do NFOŚiGW, zrobiłem przegląd. Udałem się do US aby (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane