Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą i dokument potwierdzający wiek dziecka, decyzja ostateczna o

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  albo na wniosek przełożonego skazanego.§ 4. (uchylony). Art. 141a. § 1. W wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego można mu zezwolić na opuszczenie zakładu karnego, na czas nieprzekraczający (...)

 • Zgoda na udzielenie urlopu bezpłatnego

  późniejsza zmiana przez dyrektora szpitala byłaby bezskuteczna. urlop bezpłatny, nieokreślony czas

 • Porada prawna na temat decyzja dla szpitala

  Nie szukaj dłużej informacji na temat decyzja dla szpitala, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wnioskującą o wywłaszczenie. Nabycie prawa własności następuje z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna. (...)

 • Procedury budowlane

  jednolity: Dz.U. 2000 r.  Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.).    Źródło: www.miir.gov.pl procedury budowlane, prawo budowlane, roboty, budowa, dom, budynek, decyzja

 • Ubezwłasnowolnienie częściowe a decyzja o leczeniu

  Państwa córki. Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez wyrażenia zgody osoba chora psychicznie: której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody (...)

 • Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

  ramach programów chcemy również: zmniejszyć ryzyko zakażenia innych przez osoby z HIV/AIDS; zwiększyć dostęp do leków antyretrowirusowych dla pacjentów zakażonych HIV; zapewnić

 • Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

  wybitne osiągnięcia na rok akademicki. Doktorant może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów (...)

 • Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

  szpitala bez zgody i poinformować go o jego prawach. Taki pobyt w szpitalu, nie może trwać dłużej niż 10 dni.Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez wymaganej (...)

 • Opinia PKPP Lewiatan do poselskiego projektu ustawy o sieci szpitali

  finansowe dla szpitala i decydowałoby o tym, czy znajdzie się w sieci czy też nie, ale nie wprowadzili do projektu informacji o zasadach ustalania tej punktacji, tj. za co szpital otrzyma określoną (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  organ administracji publicznej wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd. Strona Rozdział (...)

 • Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  zawieszenie postępowania dla uzyskania rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  ustanowionej dla zabezpieczenia należności, o których mowa w art. 34 § 1, jest obciążony hipoteką ustanowioną dla zabezpieczenia należności z tytułu kredytu bankowego, a także w sytuacji, (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  jest łącznie z okresami wskazanymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca. Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  dla firm. Można było przejąć majątek zmarłego, ale bez możliwości korzystania z niezbędnych dla funkcjonowania działalności gospodarczej elementów, takich jak umowy o pracę, NIP (...)

 • Małoletnia matka

  opiekuńczy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze szpitala i przyczynach odmowy. Osoba występująca o wypisanie (...)

 • Czy można zaskarżyć niewykonane postanowienie o zatrzymaniu?

  przysługuje zażalenie; Sąd Najwyższy zauważył, że w przypadku odpowiedniego stosowania art. 246 k.p.k. dla potrzeb instytucji z art. 75 k.p.k. ustawodawca w § 3 tego przepisu odsyła właśnie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  zastawu skarbowego;  3) w przypadku przewidzianym w art. 165 § 7, jeżeli decyzja ma zostać wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu.  Rozdział 11aRozprawa

 • Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

  była to decyzja dyrektora tego szpitala, żaden przepis nie nakłada takiego obowiązku. Warto jendkaże przy tym wskazać, że art. 17 i art. 94 pkt 6 k.p. jednoznacznie stwierdzają, że pracodawca (...)

 • Jaka będzie sieć szpitali?

  ślimakowych. Jednak w zakresie podstawowym zakłady lecznicze będą funkcjonowały na podstawie planu finansowego określonego dla szpitala ze wskazanymi oddziałami (profilami) szpitalnymi (...)

 • Kilka decyzji o warunkach zabudowy

  wydania nowej decyzji o warunkach zabudowy dla jednej działki, poprzednia decyzja - dla wszystkich 5 działek - nie wygaśnie. Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (...)

 • Ostateczność decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – opinia prawna

  występuje jedna strona, a decyzja jest zgodna z jej żądaniem oraz gdy w sprawie występuje wielość stron, a ich interesy prawne nie są sporne i decyzja jest zgodna z ich żądaniem, nie naruszając (...)

 • Mienie PKP

  ustanowienie takiego prawa zarządu; nie sposób także wymagać, by decyzja o naliczeniu opłaty z tytułu zarządu nieruchomością powoływała decyzję o ustanowieniu zarządu, skoro taka decyzja (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  celów przetwarzania danych. Kwestie te powinny być analizowane osobno i indywidualne dla każdego podmiotu. Powierzając inspektorowi ochrony danych inne zadania, dla uniknięcia konfliktu

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • Rozwod a ograniczenie praw rpdzicielskich

  Witam. potrzebna mi pilnie pomoc! jestem 3,5 roku po slubie,mam troje dzieci w wieku:blizniaki 2,5 roku i malenstwo 5-miesieczne.W sierpniu wnioslam sprawe (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

  Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane