Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks cywilny

  narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. § 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo (...)

 • Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

  dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe, lub decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, lub wyjdą na jaw istotne dla (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  obrane. § 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. (...)

 • Porada prawna na temat decyzja dla osoby ubezwłasnowolnionej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat decyzja dla osoby ubezwłasnowolnionej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  dużo mniej liczne niż obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Przede wszystkim należy zauważyć, że kurator takiej osoby jest powołany do jej reprezentowania i zarządu (...)

 • Jak uzyskać kartę parkingową?

  . W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu (...)

 • Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

  oraz zmianę ubezwłasnowolnienia sąd może ustanowić dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie lub dla osoby ubezwłasnowolnionej, adwokata lub radcę (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  ustawowego osoby, której postępowanie dotyczy. W wypadkach ważniejszych powinien ponadto w miarę możności wysłuchać osoby bliskie tej osoby. § 2. Wysłuchanie małoletniego (...)

 • Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  . Przymiotu przedsiębiorcy nie można przypisać nie tylko osobie małoletniej i całkowicie ubezwłasnowolnionej, ale także osobie ubezwłasnowolnionej częściowo. W świetle art. 8-21 (kc) osoba (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wnioskującą o wywłaszczenie. Nabycie prawa własności następuje z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna. (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  organ administracji publicznej wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd. Strona Rozdział (...)

 • Czy osoba ubezwłasnowolniona może sama domagać się uchylenia ubezwłasnowolnienia?

  . (...) Art. 559 w związku z art. 545 § 1 i 2 k.p.c. ma kilka konsekwencji dla tak rozumianego prawa do wolności. Jego najbardziej bezpośrednim skutkiem jest pozbawienie osoby ubezwłasnowolnionej (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  dla firm. Można było przejąć majątek zmarłego, ale bez możliwości korzystania z niezbędnych dla funkcjonowania działalności gospodarczej elementów, takich jak umowy o pracę, NIP (...)

 • Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

  . dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekę, zaś dla ubezwłasnowolnionej częściowo – kuratelę (art. 16 § 2 k.c.), przy czym ustawodawca (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  nieuregulowanym w § 1-3a stosuje się przepisy prawa cywilnego. Art. 138. § 1. Organ podatkowy występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności (...)

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  zachodziła konieczność zmiany osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, bądź też wysokości tej opłaty. Te zmieniające się okoliczności faktyczne, które mogą mieć miejsce już po umieszczeniu (...)

 • Niewłaściwe traktowanie osoby ubezwłasnowolnionej

  , zasadne jest uznanie, że powołane wyżej podmioty mają uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę osoby opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Istotą działań (...)

 • Umieszczenie ubezwłasnowolnionego w szpitalu psychiatrycznym

  Czy dla dobra ubezwłasnowolnionego można umieścić go w szpitalu psychiatrycznym w celu podjęcia leczenia? Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się bowiem opiekuna, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  ustanowionej dla zabezpieczenia należności, o których mowa w art. 34 § 1, jest obciążony hipoteką ustanowioną dla zabezpieczenia należności z tytułu kredytu bankowego, a także w sytuacji, (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania (siedziba dotyczy osoby prawnej, np. przedsiębiorstwa, a miejsce zamieszkania  - osoby fizycznej). Wniosek – wzory dokumentów

 • Zmiana opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

  ubezwłasnowolnioną? Czy w przypadku częściowego ubezwłasnowowolnienia opiekun decyduje o leczeniu osoby ubezwłasnowolnionej (zakładając że przyczyną ubezwłasnowolnienia jest choroba psychicza)? (...)

 • Kierujący pojazdami

  zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9; 8) 21 lat - dla tramwaju; 9) 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego; 10) 10 lat - dla roweru; 11) 17 lat - dla roweru wieloosobowego, (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  przejrzystości prawnej i dobrej organizacji zalecany jest również wyraźny podział zadań i wyznaczenie jednej osoby jako wiodącej osoby kontaktowej oraz osoby "odpowiedzialnej" (...)

 • Kuratela opieki nad osobą upośledzoną umysłowo

  należy zwrócić uwagę, iż dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo powołuje się kuratora a dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie powołuje się opiekuna. (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  ;Przyznany przez ZUS polski zasiłek pogrzebowy zostanie przekazany synowi osoby zmarłej, zamieszkałemu w Hiszpanii. W razie zgonu osoby uprawnionej do emerytury lub renty na podstawie ustawodawstw (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane