Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kwota zwolniona z podatku od darowizn

  Jaka jest górna granica darowizny pieniężnej dla dziecka od rodziców i krewnych? Darowizna ma być przeznaczona na zakup mieszkania. Oczywiście, darowizna może być w dowolnej wysokości, (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję, dokument potwierdzający wiek dziecka. Nieubezpieczona matka (...)

 • Testament notarialny

  braciom? Czy mogę to mieszkanie przekazać jako darowizna dla mojego dziecka? Co w tym przypadku z rozliczeniami z braćmi? Ocena sytuacji zależna jest w pierwszej kolejności od tego, czy (...)

 • Porada prawna na temat darowizna dla dziecka

  Nie szukaj dłużej informacji na temat darowizna dla dziecka, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  dnia urodzenia dziecka; śmierci matki dziecka; porzucenia dziecka przez matkę. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  urodzeniem się dziecka. § 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. Art. 79. Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki dziecka, która potwierdziła (...)

 • Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

  opiekuńczego). Zob.: Władza" rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka Skąd najczęściej bierze się majątek dziecka? Źródłem majątku dziecka – który (...)

 • Darowizna a zachowek

  oświadczeń obu stron. Z analizy tych przepisów wynika następujący wniosek: jeżeli do przeniesienia własności potrzebna jest forma aktu notarialnego, to darowizna dla swej ważności musi być (...)

 • Uznanie dziecka - od A do Z

  unieważnienia uznania dziecka przez innego mężczyznę nie narusza Konstytucji. Zdaniem Trybunału, gdy relacje rodzinne dziecka zostały już wcześniej ukształtowane w przewidziany prawem sposób, (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  matka nie żyje - przeciwko dziecku.§ 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni.Art. 85. § 1. Domniemywa się, (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub (...)

 • Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

  informacji odnośnie potrzeb dziecka (art. 13) spoczywa na PCPR. W przypadku konieczności poszukiwania rodziny zastępczej dla dziecka właściwość terytorialną oraz kolejność działań (...)

 • Sądowe ustalenie ojcostwa

  300 (ok. 10 miesięcy) do 181 (ok. 6 miesięcy) dni przed urodzeniem się dziecka, Matka dziecka może żądać w pozwie nie tylko zasądzenia alimentów na przyszłość od ojca dziecka, (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  ubezpieczenia  nie przekracza 30 dni, przy ustalaniu  podstawy wymiaru zasiłku  zarówno dla ubezpieczonych, dla których jest określona najniższa podstawa wymiaru składek, (...)

 • Darowizna na rzecz nieletniego

  organów, także sądu. darowizna, umowa, umowa darowizny, zgoda sądu opiekuńczego, darowizna dla nieletniego

 • Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  stanowi zagrożenie dla dobra dziecka sąd ograniczy tylko jego władzę rodzicielską, np. zakaże ojcu zarządzania majątkiem dziecka z racji jego rozrzutności i jego finansowej nieodpowiedzialności

 • Dodatki do zasiłku rodzinnego

  dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dzieckaod drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców (...)

 • Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

  - opinia prawna Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn Podatek od darowizny rodziców dla dziecka Opodatkowanie darowizny rodziców na rzecz dziecka Opodatkowanie sprzedaży (...)

 • Skutki czynności prawnej dokonanej w imieniu małoletniego

  przepisów kodeksu cywilnego należy uznać, iż owszem miała tu miejsce darowizna, ale raczej darowizna pieniędzy, za które następnie rodzice (jako przedstawiciele ustawowi) dokonali zakupu nieruchomości

 • Zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

  pedagogiczną oraz gromadzi informacje o stanie zdrowia dziecka. Przy kwalifikowaniu dziecka do przysposobienia oraz sporządzaniu diagnozy dziecka ośrodek opiekuńczo-wychowawczy współpracuje (...)

 • Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

  wybór szkoły dla dziecka, wybór sposobu leczenia, zarząd majątkiem dziecka (za wyjątkiem przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku), reprezentacja dziecka (...)

 • Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

  majątkowej musi polegać na tym, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla utrzymania darczyńcy odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo dla ciążących na nim (...)

 • Zabawki muszą być bezpieczne

  sposób obejść obowiązek surowszego badania zabawek dla najmłodszych. Wyroby takie jak grzechotki są jednak z założenia przeznaczone dla maluchów, dlatego muszą być dla (...)

 • Dowód osobisty dla dziecka

  wydanie dowodu dla dziecka? Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka? Dowód osobisty dla dziecka może uzyskać jeden z rodziców, opiekun prawny (...)

 • Zarząd majątkiem darowanym małoletniemu

  przez sąd. Jednakże i w takim przypadku, dla dokonania czynności przekraczającej zwykły zarząd potrzebna jest zgoda sądu. darowizna, opieka, rodzic, małoletni, obdarowany, nieruchomość, (...)

 • Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

  . darowizna nieruchomości zawsze dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Darowizny co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, uregulowanym w ustawie o (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Darowizna dla dziecka

  Chcę przekazać darowiznę dla córki ale pomijając jej męża, obawiam się że automatycznie darowizna ta wejdzie w ich wspólny małżeński majątek. (...)

 • Darowizna pieniężna dla dziecka

  Witam, chciałabym przekazywać mojej dorosłej córce co miesiąc pewną kwotę w formie darowizny. Czy mogę to sobie jakoś odpisać od podatku? Jeśli (...)

 • Darowizna dla dziecka przez jednego z rodziców

  Jestem formalnie w związku małżeńskim, wspólność majątkowa, ale tak naprawdę nie mieszka mąż z nami, nie ma wkładu finansowego na dom i dzieci (...)

 • Alimenty dla rodziców

  Jakie są zasady ubiegania sie rodziców o alimenty od dzieci? Co w przypadku rozwiedzionych rodziców pełnoletnich dzieci? Czy o alimenty od pełnoletniego (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane