Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak skorzystać z refundacji leków?

  świadczeń w systemie eWUŚ zadzwoń na jeden z poniższych numerów telefonów. Dolnośląski OW NFZ: 71 79 79 199, Kujawsko-Pomorski OW NFZ: 52 32 52 700, Lubelski OW NFZ (...)

 • Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

  .). 6% PKB na zdrowie w 2024 r. W porozumieniu minister zdrowia zobowiązał się do podjęcia działań mających na celu przyśpieszenie nakładów na system ochrony zdrowia (...)

 • Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

  wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu; świadczenie na wypadek śmierci - 100% sumy ubezpieczenia. Przed wyjazdem na wakacje za granicą w UE i EFTA warto wyrobić EKUZ Wyjeżdżając (...)

 • Porada prawna na temat darmowe wzory skargi do nfz na lekarza

  Nie szukaj dłużej informacji na temat darmowe wzory skargi do nfz na lekarza, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak złożyć skargę na NFZ, przychodnię albo lekarza?

  . 2135 ze zmianami). skarga na lekarza, skarga na NFZ, skarga na szpital, skarga na przychodnię

 • „Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

  pomóc sprawniej funkcjonować i działać w społeczeństwie. Dofinansowanie można uzyskać, np. na zakup roweru trójkołowego; na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  , jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu (tj. na własne potrzeby). Przywóz żywności na własny użytek Ze względu na ryzyko wprowadzenia (...)

 • Kodeks wyborczy

  przeznaczonych na postawienie znaku "x" powinny być jednakowe dla oznaczeń wszystkich list i nazwisk kandydatów.§ 4. Na karcie do głosowania oznacza się miejsce na (...)

 • Wypadek na wakacjach. Jak leczyć się najtaniej?

  nam do końca urlopu i powrotu do Polski. Po drugie posiadając kartę będziemy traktowani na wakacjach tak samo, jak osoba ubezpieczona w kraju do którego pojechaliśmy. Ma (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy, jak i do pobytu. Stroną inicjującą pracę jest, co do zasady, pracodawca (zezwolenie na pracę, zezwolenie (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , przeznaczone na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie, do wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników; ze środków tych nie prowadzi się egzekucji (...)

 • Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

  szpitalnych trzeba dołączać kserokopie tychże dokumentów.  Dostarczenie skierowania do NFZ Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Narodowego (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu - przysługuje (...)

 • Jakie prawa ma pacjent?

  podmiot.Masz prawo do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza (w tym lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego). W stanach nagłych, (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  lub na piśmie sprawozdanie dotyczące osoby pozostającej pod opieką. Sprawozdanie z zarządu majątkiem tej osoby składa na piśmie, chyba że sąd zezwoli mu na złożenie sprawozdania (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  , mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje. Art. 46. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym (...)

 • Naruszenie praw pacjenta

  się (w południe) do tego szpitala i tam się bardzo zawiodłem. Na własne oczy widziałem, jak inni pacjenci się denerwowali na obsługę a raczej jej brak. Lekarz zaczął na izbie (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  przystąpił, do stanowiska interwenienta w procesie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym. Art. 82. Interwenient uboczny nie może w stosunku do strony, do (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  . Nauczyciele akademiccy przechodzący na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mają prawo do jednorazowej odprawy w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia zasadniczego (...)

 • Jak uzyskać pomoc medyczną w czasie zimowego wypoczynku?

  wskazany okres pobierania nauki; oddelegowanym do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę karta EKUZ wydawana jest na podstawie formularza E 101/ A1 (formularz E 101/ A1 wystawia (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  ;w w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub f) wywiera decydujący wpływ na (...)

 • Możesz zaplanować leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)! Zapłaci za to NFZ

  (także na stronie internetowej NFZ oraz w oddziałach wojewódzkich NFZ). Gdy ubezpieczony przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego UE lub EOG powinien złożyć nieco (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  intelektualnej, polegających na wprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyprowadzaniu z niego środków płatniczych pochodzących z przestępstw, a także ściganych na mocy (...)

 • Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

  refundację do swojego wojewódzkiego oddziału NFZ. DOKUMENTY DO POBRANIA - pod tym linkiem znajdziecie Państwo dokumenty niezbędne do wydania EKUZ! W jakich krajach można (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  , kogo orzeczenie bezpośrednio dotyczy, może zwrócić się do sądu, który je wydał, o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary.§ 2. (...)

 • Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

  przepisami prawa, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane